Ogłoszenia duszpasterskie

Ogłoszenia duszpasterskie
22.03.2020 – 4 Niedziela Wielkiego Postu

1. W związku z ogłoszeniem przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii oraz ograniczeń i zaleceń
z tym związanych, oraz ograniczeń liczby uczestników zgromadzeń – także religijnych do 50 osób – jak już informowaliśmy, w niedziele do odwołania będzie odprawiana dodatkowa Msza święta o godz. 18.00. Intencja tej Mszy świętej będzie o ustanie epidemii. Aby umożliwić uczestniczenie większej liczbie parafian, którzy pragną, mimo ograniczeń spełnić obowiązek niedzielny, również w sobotę wieczorem do odwołania, będzie odprawiana Msza święta z niedzieli. Uczestniczący w tej Mszy świętej w sobotę, spełnią niedzielny obwiązek. Pozostałe Msze święte w niedziele bez zmian: o godz. 7.30, 9.00, 11.00 i o 15.30 Gorzkie Żale
z kazaniem pasyjnym i Msza święta. Msze święte w dni powszednie bez zmian.


2. Pragniemy również poinformować, że kościół będzie otwarty we wszystkie dni tygodnia, aby każdy mógł wstąpić na chwilę modlitwy i adoracji w dowolnym czasie.


3. W piątek o godz. 17.00 Msza święta i po Mszy nabożeństwo Drogi Krzyżowej. W piątek każdy, kto będzie miał takie pragnienie będzie mógł Drogę Krzyżową odprawić indywidualnie w dowolnym czasie. Zachęcamy do takiego sposobu odprawiania tego nabożeństwa, aby zastosować się do podanych przez Rząd ograniczeń. Drogę Krzyżową odprawiamy wtedy przechodząc do kolejnych stacji.


4. W związku z zaistniałym stanem epidemii odwołujemy w najbliższą sobotę sprzątanie kościoła.


5. Chrztu udzielać możemy tylko poza Mszą świętą w obecności najbliższej rodziny.


6. Obowiązek ograniczenia liczby uczestników zgromadzeń, dotyczy również pogrzebów, co oznacza, że
w pogrzebie może uczestniczyć najbliższa rodziną. Zalecane jest także forma pogrzebu, aby najpierw odbył się pochówek na cmentarzu i po nim Msza święta w kościele.


7. Rezygnujemy w tym roku z organizowania rekolekcji wielkopostnych. Nie możemy organizować spowiedzi przed świętami, jak było to praktykowane w poprzednich latach. Spowiadać będziemy tylko w ramach parafii. Zachęcamy do spowiedzi przed każdą Mszą świętą codziennie i w niedziele w czasie Mszy świętych. Kolejne informacje co do spowiedzi będą podane.


8. Przypominamy, że osoby starsze, chore oraz mające z różnych przyczyn osłabioną odporność organizmu powinny zachować szczególną ostrożność i bez potrzeby nie narażać swojego zdrowia na niebezpieczeństwo. Zachęca się te osoby do pozostania w domach i śledzenia transmisji Mszy świętych w środkach społecznego przekazu, radio i telewizji.
Wszystkim, którzy nie mogą uczestniczyć w Mszy świętej, Ksiądz Biskup udziela dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa w Mszy świętej do końca marca 2020 roku.


9. W obecnej sytuacji, kiedy nie możemy przyjąć Komunii świętej, bo nie uczestniczymy w Mszy świętej, możemy przyjąć Komunię świętą duchową. Informacja na temat Komunii duchowej jest podana na stronie internetowej parafii.


10. Ze względu na wartość duchową wody święconej, zachęcamy do przynoszenia wody do poświęcenia, którą będzie można używać w domach. Po każdej Mszy przyniesiona woda zostanie poświęcona.


11. Informujemy również, że jeśli zajdzie taka potrzeba na wezwanie udzielimy sakramentu chorych w domu chorego.


12. Inne ważne informacje dotyczące obecnej sytuacji, będą podawane na bieżąco na stronie internetowej parafii.


13. Zachęcamy również do oglądania filmów, których linki będą podawane na bieżąco na stronie internetowej parafii.


14. Świat zmaga się z tragiczną w skutkach pandemią koronawirusa, która kończy się śmiercią coraz większej ilości ludzi, także w naszej Ojczyźnie. Wszyscy na własnej skórze czujemy i będziemy czuć, nie tylko zdrowotne jej skutki. W tej sytuacji trzeba nam błagać Boga o miłosierdzie i odwrócenie od nas epidemii. Matka Boża w wielu objawieniach wzywa do modlitwy i postu. Modlimy się wszyscy w tej intencji, ale podejmijmy również praktykę postu w intencji zachowania nas i całego świata od rozszerzającej się epidemii.
W najbliższy piątek podejmijmy w naszej wspólnocie post o chlebie i wodzie, aby wyprosić Boże miłosierdzie i odwrócenie grożącej pandemii. Informacja na temat tego postu będzie podana na stronie internetowej parafii.

(Do użytku wewnętrznego parafii)


#########################################################################################


Ogłoszenia duszpasterskie
15.03.2020 – 3 Niedziela Wielkiego Postu

1. W związku z informacjami podanymi przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej, o wprowadzeniu ograniczeń liczby uczestników zgromadzeń – także religijnych do 50 osób – jak wczoraj podaliśmy na stronie internetowej parafii – w niedziele do odwołania będzie odprawiana dodatkowa Msza święta o godz. 18.00. Intencja tej Mszy świętej będzie o ustanie epidemii. Pozostałe Msze święte bez zmian: o godz. 7.30, 9.00, 11.00 i o 15.30 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym i Msza święta.
Msze święte w dni powszednie bez zmian. Inne ważne informacje dotyczące obecnej sytuacji, będą podawane na bieżąco na stronie internetowej parafii.
Pragniemy także poinformować, że podtrzymujemy zwyczaj przyjmowania Komunii świętej do ust. Jeśli jednak ktoś z obawy przed zarażeniem, chce przyjąć Komunię na rękę – jest taka możliwość. W takim przypadku lewą dłoń kładziemy na prawą, kapłan Hostię kładzie na lewą dłoń, prawą bierzemy i stojąc przed kapłanem wkładamy do ust – w żadnym wypadku nie wolno odchodzić z Hostią od ołtarza.
Zachęcamy również do oglądania filmów, których linki zostały podane na stronie internetowej parafii.
O przyjmowaniu Komunii Świętej w dobie koronawirusa
Wezwanie do pokuty
Prosimy o zachowanie spokoju, nieuleganie panice i zapraszamy do adoracji Najświętszego Sakramentu i modlitwy o ustanie epidemii.
Prosząc Boga o oddalenie od nas i całego świata istniejącego zagrożenia, od 3 Niedzieli Wielkiego Postu, codziennie po każdej Mszy świętej, będziemy odmawiać Litanię do świętego Rocha, patrona od morowego powietrza i śpiewać Suplikacje „Święty Boże, Święty Mocny…”, Świadomi obecnej sytuacji, zachęcamy wszystkich parafian do odmawiania różańca w rodzinach, codziennie o godz. 20.30
i łączenia się z nami, kapłanami, duchowo na modlitwie w intencji uproszenia Bożego miłosierdzia
i oddalenia od nas i całego świata epidemii.


2. Osoby starsze, chore oraz mające z różnych przyczyn osłabioną odporność organizmu powinny zachować szczególną ostrożność i bez potrzeby nie narażać swojego zdrowia na niebezpieczeństwo. Zachęca się te osoby do pozostania w domach i śledzenia transmisji Mszy świętych w środkach społecznego przekazu, m.in. Mszy świętej z katedry rzeszowskiej transmitowanej przez Katolickie Radio Via w każdą niedzielę o godz. 9.00. Wszystkim, którzy nie mogą uczestniczyć w Mszy świętej, Ksiądz Biskup udziela dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa w Mszy świętej do końca marca 2020 roku – (tekst dyspensy podany jest na stronie parafii).


3. W piątek o godz. 17.00 Msza święta i po Mszy nabożeństwo Drogi Krzyżowej. W piątek kościół przez cały dzień będzie otwarty, aby każdy, kto będzie miał takie pragnienie mógł sobie Drogę Krzyżową odprawić indywidualnie w dowolnym czasie. Zachęcamy do takiego sposobu odprawiania tego nabożeństwa, aby zastosować się do podanych przez Rząd ograniczeń.


4. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła w minionym tygodniu i złożoną ofiarę, która będzie dołożona do składki na kwiaty i dekoracje do Bożego Grobu. Do sprzątania kościoła w sobotę prosimy rodziny
z numerów: 767, 762, 755, 753, 752, 751, 749
.


5. Nie napełniamy kropielnic wodą święconą, ale ze względu na jej wartość duchową zachęcamy do przyniesienia wody do poświęcenia, którą będzie można używać. Po każdej Mszy przyniesiona woda zostanie poświęcona.


6. Ważne informacje dla rolników, podane są na tablicy ogłoszeń w przedsionku kościoła. Będą również podane w najbliższym czasie na stronie internetowej parafii.

(Do użytku wewnętrznego parafii)


#########################################################################################


OGŁOSZENIE

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną oraz wprowadzonymi obostrzeniami przez władze państwowe podajemy, że Rząd Rzeczpospolitej Polskiej wprowadził ograniczenia liczby uczestników zgromadzeń, także religijnych, do 50 osób łącznie
z osobami sprawującymi kult. Racjonalny stosunek do rzeczywistości nakazuje nam zachować szczególną ostrożność.

W związku z tym podajemy następującą informację dotyczącą sprawowania liturgii
w naszej parafii.

1. Msze święte w niedziele od jutra do odwołania będą odprawiane w następującym porządku: 7.30, 9.00, 11.00, 15.30 Gorzkie Żale i Msza święta.
Będzie również odprawiona dodatkowa Msza święta o godz. 18.00.


2. Osoby starsze, chore oraz mające z różnych przyczyn osłabioną odporność organizmu powinny zachować szczególną ostrożność i bez potrzeby nie narażać swojego zdrowia na niebezpieczeństwo. Zachęca się te osoby do pozostania w domach i śledzenia transmisji Mszy świętych w środkach społecznego przekazu, m.in. Mszy świętej z katedry rzeszowskiej transmitowanej przez Katolickie Radio Via w każdą niedzielę o godz. 9.00. Wszystkim, którzy nie mogą uczestniczyć w Mszy świętej, Ksiądz Biskup udziela dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa
w Mszy świętej do końca marca 2020 roku – (tekst dyspensy podany jest na stronie parafii).


3. Uczestników nabożeństw prosimy o przestrzeganie podstawowych zasad higieny.


4. Nie napełniamy kropielnic wodą święconą, ale ze względu na jej wartość duchową zachęcamy do przyniesienia wody do poświęcenia, którą będzie można używać.Polecamy! Warto obejrzeć:


O przyjmowaniu Komunii Świętej w dobie koronawirusa
Wezwanie do pokuty


#########################################################################################


Ogłoszenia duszpasterskie
8.03.2020 – 2 Niedziela Wielkiego Postu

1. Druga Niedziela Wielkiego Postu to Dzień modlitwy, postu i solidarności z misjonarzami. Ofiarami do puszek wspomagamy Misyjne dzieło Pomocy Ad Gentes.


2. W czwartek o godz. 17.00 Droga Krzyżowa dla uczniów szkoły podstawowej i po nabożeństwie Msza święta.
W piątek o godz. 17.00 nabożeństwo Drogi Krzyżowej dla dorosłych i po nabożeństwie Msza święta. Po Mszy świętej Droga Krzyżowa dla młodzieży i tych, którzy nie mogą uczestniczyć w tym nabożeństwie o godz. 17.00.


3. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła w minionym tygodniu i złożoną ofiarę, która będzie dołożona do składki na kwiaty i dekoracje do Bożego Grobu. Do sprzątania kościoła w sobotę prosimy rodziny
z numerów: 771, 804, 805, 806, 807, 808, 770, 769
.


4. Do skarbonek wielkopostnych CARITAS, rodziny mogą składać ofiary jako dar dla potrzebujących z naszej diecezji. W zakrystii można już nabyć baranki wielkanocne i paschałki.


5. Spotkania: Schola – wtorek godz. 15.30, LSO – wtorek po Mszy świętej, KSM – piątek po Mszy świętej.

(Do użytku wewnętrznego parafii)


#########################################################################################


Ogłoszenia duszpasterskie
1.03.2020 – 1 Niedziela Wielkiego Postu

1. W niedziele Wielkiego Postu po południu o godz. 15.30 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym i Msza święta.


2. W czasie Wielkiego Postu zachęcamy do udziału w Mszy świętej w dni powszednie i nabożeństwach pasyjnych: Gorzkich Żalach i Drodze Krzyżowej. Nie żałujmy na nie czasu. Tak wiele cennego czasu marnujemy, tak mało poświęcamy go na modlitwę i sprawy dotyczące naszego zbawienia. Niech liczny udział w nabożeństwach pasyjnych będzie wyrazem naszej wiary w zbawczą moc Męki Chrystusa. Za udział w tych nabożeństwach można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.


3. W tym tygodniu wypada pierwszy czwartek, piątek i pierwsza sobota miesiąca. W czwartek po Mszy świętej popołudniowej Godzina Święta.
W piątek spowiedź rano i po południu pół godziny przed i w czasie każdej Mszy świętej. Po Mszy świętej popołudniowej nabożeństwo z wystawieniem Najświętszego Sakramentu, Litanią i Aktem oddania Sercu Bożemu.
W sobotę o godz. 16.30 różaniec wynagradzający. Po Mszy świętej nabożeństwo pierwszych sobót
z rozważaniem tajemnicy różańca.


4. W czwartek o godz. 17.00 Droga Krzyżowa dla uczniów szkoły podstawowej i po nabożeństwie Msza święta.
W piątek o godz. 17.00 nabożeństwo Drogi Krzyżowej dla dorosłych i po nabożeństwie Msza święta. Po Mszy świętej Droga Krzyżowa dla młodzieży. Młodzież zapraszamy na Mszę na godz. 17.30.
Zapraszamy do udziału w tej Mszy świętej i nabożeństwie nie tylko uczniów klas siódmych, ósmych
i szkół średnich, ale także młodzież pracującą oraz wszystkich, którzy nie mogą uczestniczyć
w nabożeństwie Drogi Krzyżowej o godz. 17.00.


5. W przyszłą – drugą Niedzielę Wielkiego Postu, przeżywać będziemy Dzień modlitwy, postu i solidarności
z misjonarzami. Po każdej Mszy świętej zbiórka do puszek wspomagająca Misyjne dzieło Pomocy Ad Gentes.


6. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła w minionym tygodniu. Do sprzątania kościoła w sobotę prosimy rodziny z numerów: 778, 777, 780, 776, 775, 774.


7. Na stoliku za ławkami są wyłożone skarbonki wielkopostne CARITAS, do których rodziny mogą składać ofiary jako dar dla potrzebujących z naszej diecezji. W zakrystii można już nabyć baranki wielkanocne
i paschałki
. Ofiara za baranki i paschałki wspomoże również dzieło pomocy Caritas naszej diecezji. Jest również ulotka z numerem KRS, na który można odpisać 1% podatku na rzecz Caritas.


8. Odwiedziny chorych z posługą sakramentalną: ks. proboszcz w piątek od godz. 8.15, ks. Mariusz w sobotę od godz. 9.30.

(Do użytku wewnętrznego parafii)


#########################################################################################


Ogłoszenia duszpasterskie
23.02.2020 – 7 Niedziela Zwykła

1. Od 23 do 29 lutego przeżywamy 53 Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu pod hasłem: „Szczęśliwe dzieci w trzeźwych rodzinach”.
Polecajmy w naszych modlitwach nadużywających alkoholu oraz tych, którzy cierpią z powodu nadużywania alkoholu przez najbliższych. Zachęcamy także do podejmowania wielkopostnych postanowień abstynenckich.


2. W środę Popielec rozpoczynający Wielki Post – czas pokuty. Postarajmy się jak najliczniej zgromadzić
w tym dniu na Mszy świętej, aby obrzędem posypania głów popiołem rozpocząć wzmożoną pracę nad sobą, zmierzającą do nawrócenia i zbliżenia się do Miłosiernego Boga.
Msze Święte z obrzędem posypania głów popiołem będą odprawione o godz. 7.00, 9.00 i 17.00. Przypominamy również, że w Środę Popielcową katolików powyżej 14 roku życia obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a między 18 a 60 rokiem życia zobowiązani jesteśmy do spożycia jednego posiłku do syta i dwóch skromniejszych.


3. Od Środy Popielcowej do 1 Niedzieli Wielkiego Postu włącznie, wypadają kwartalne dni modlitw o ducha pokuty.


4. W czwartek o godz. 17.00 Droga Krzyżowa dla uczniów szkoły podstawowej i po nabożeństwie Msza święta. W piątek o godz. 17.00 nabożeństwo Drogi Krzyżowej dla dorosłych i po nabożeństwie Msza święta o godz. 17.30. Po Mszy świętej Droga Krzyżowa dla młodzieży. Młodzież zapraszamy na Mszę na godz. 17.30.
Zapraszamy do udziału w tej Mszy świętej i nabożeństwie nie tylko uczniów klas siódmych, ósmych
i szkół średnich, ale także młodzież pracującą oraz wszystkich, którzy nie mogą uczestniczyć
w nabożeństwie Drogi Krzyżowej o godz. 17.00
.


5. W niedziele Wielkiego Postu o godz. 15.30 Gorzkie Żale z Kazaniem Pasyjnym i Msza święta.
Niech liczny udział w nabożeństwach Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali będzie wyrazem naszej wiary
w zbawczą moc Męki Chrystusa. Za udział w tych nabożeństwach można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami
.


6. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła w minionym tygodniu. Do sprzątania kościoła w sobotę prosimy rodziny z numerów: 781, 787, 788, 789, 801, 802.

(Do użytku wewnętrznego parafii)


#########################################################################################


Ogłoszenia duszpasterskie
16.02.2020 – 6 Niedziela Zwykła

1. W sobotę wypada święto Katedry Świętego Piotra.


2. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła w minionym tygodniu. Do sprzątania kościoła w sobotę prosimy rodziny z numerów: 793, 794, 795, 797, 798, 799.


3. Spotkania: Schola – wtorek godz. 15.30, LSO – wtorek po Mszy świętej, KSM – piątek po Mszy świętej.


4. 7 czerwca w Warszawie o godz. 12.00 będzie miała miejsce beatyfikacja Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jeśli ktoś jest zainteresowany wyjazdem na tę uroczystość indywidualnie, prosimy o zgłoszenie się do przyszłej niedzieli włącznie, aby zamówić karty wstępu i karty parkingowe dla samochodów osobowych. Jeśli będą zainteresowani wyjazdem autokarem, prosimy również o zgłoszenie się, aby zamówić karty wstępu na miejsce uroczystości.


5. W dniach od 15 do 20 maja organizowana jest przez Diecezję Rzeszowską Narodowa Pielgrzymka do Rzymu z okazji 100 rocznicy urodzin Ojca Świętego Jana Pawła II. Koszt sześciodniowej pielgrzymki 1750 złotych. Szczegóły dla zainteresowanych na tablicy ogłoszeń w przedsionku kościoła.

(Do użytku wewnętrznego parafii)


#########################################################################################


Ogłoszenia duszpasterskie
9.02.2020 – 5 Niedziela Zwykła

1. Dzisiaj druga niedziela miesiąca – składka przeznaczona jest na inwestycje.


2. We wtorek 11 lutego wspominając w liturgii Najświętszą Maryję Pannę z Lourdes, przeżywać będziemy XXVI Światowy Dzień Chorego. Polecajmy w naszych modlitwach wszystkich chorych, a szczególnie chorych
i cierpiących z naszej parafii. Dla chorych i starszych z naszej wspólnoty o godz. 10.00 będzie odprawiona Msza święta. Po Mszy świętej nabożeństwo z błogosławieństwem eucharystycznym i udzieleniem Sakramentu Chorych chorym i tym, którzy są w podeszłym wieku. Przed Mszą świętą od godz. 9.30 okazja do spowiedzi. Bardzo prosimy rodziny, aby chorym i starszym, którzy mogą wziąć udział w Mszy świętej nabożeństwie umożliwić przyjazd do kościoła.


3. W ubiegłą niedzielę odbyło się spotkanie noworoczne Seniorów naszej parafii. Dziękujemy wszystkim Seniorom, którzy skorzystali z zaproszenia i wzięli udział w spotkaniu. Słowa wdzięczności kierujemy do pań
z Koła Gospodyń i Parafialnego Zespołu Caritas za przygotowanie posiłku, dzieciom ze Szkoły Podstawowej nr 2 pod kierownictwem księdza Mariusza za przedstawienie scen jasełkowych, chórowi „Cantamus” pod batutą Pana Pawła za modlitwę śpiewem w czasie Mszy świętej. Podziękowanie również dla Firmy GAMIKS za produkty na spotkanie przy stole i państwu Moskwom za dar na przygotowanie posiłku.


4. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła w minionym tygodniu. Do sprzątania kościoła w sobotę prosimy rodziny z numerów: 203, 202, 201, 196, 195, 195a.


5. Ks. Stanisław Tarnawski w Rzeszowie od 16 lutego będzie odprawiał intencje mszalne z pogrzebu za Śp. Leonardę Ficek – (20 intencji).


6. Przypominamy, że nasz parafianin Piotrek Grochowski po kolejnej operacji w minionym tygodniu wymaga kosztownej rehabilitacji. Kto zechce pomóc w Jego rehabilitacji, może zabrać ze stolika za ławkami kartkę
z informacją jak odpisać na ten cel 1% podatku.


7. W przyszłą niedzielę składka będzie na ogrzewanie kościoła i ubezpieczenie majątku parafii.

(Do użytku wewnętrznego parafii)


#########################################################################################


Ogłoszenia duszpasterskie
2.02.2020 – 4 Niedziela Zwykła
Święto Ofiarowania Pańskiego

1. 12 lutego wypada Święto Ofiarowania Pańskiego – Matki Bożej Gromnicznej i Światowym Dzień Życia Konsekrowanego. Modlimy się w intencji tych wszystkich, którzy zostali powołani do służby Bożej. Składka dzisiejsza przeznaczona jest na zakony kontemplacyjne w naszej diecezji.
O godz. 11.00 Msza święta w intencji Seniorów naszej parafii i po Mszy świętej spotkanie przy stole w Domu Ludowym.


2. W poniedziałek 3 lutego wypada wspomnienie św. Błażeja, biskupa i męczennika. Po każdej Mszy świętej pobłogosławimy świece i udzielimy specjalnego błogosławieństwa, połączonego z prośbą o zachowanie od chorób gardła. Można również przynieść do pobłogosławienia swoje świece.
W środę 5 lutego wspomnienie świętej Agaty. Stara tradycja głosi, że w czasie wybuchu wulkanu Etna na Sycylii, w rok po śmierci Agaty mieszkańcy Katanii, zwrócili się o pomoc do swojej świętej rodaczki i zostali ocaleni. Na pamiątkę tego wydarzenia powstał zwyczaj błogosławienia w tym dniu chleba jako znaku dobroci oraz wody jako pomocy chroniącej przed niebezpieczeństwem ognia. Po Mszy świętej rano i po południu pobłogosławimy chleb i wodę.


3. W czwartek wspomnienie świętych Pawła Miki i Towarzyszy męczenników.


4. W tym tygodniu wypada pierwszy czwartek i piątek miesiąca. W czwartek po Mszy świętej popołudniowej Godzina Święta. W piątek spowiedź przed i w czasie Mszy świętej rano i po południu. Po Mszy świętej popołudniowej nabożeństwo eucharystyczne z Litanią i Aktem poświęcenia Sercu Bożemu.


5. W piątek na Mszę świętą popołudniową i nabożeństwo zapraszamy kandydatów do bierzmowania
z rodzicami. Kandydatom zostaną wręczone poświęcone modlitewniki.


6. W przyszłą niedzielę na Mszę świętą popołudniową zapraszamy dzieci z klas trzecich z rodzicami. Dzieci otrzymają poświęcone książeczki.


7. Odwiedziny chorych z posługą sakramentalną: ks. proboszcz w piątek od godz. 8.15, ks. Mariusz w sobotę od godz. 9.30.


8. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła w minionym tygodniu. Choinki, szopkę i dekoracje świąteczne rozbierze grupa, która dekorowała przed świętami. Do sprzątania kościoła w sobotę prosimy rodziny
z numerów: 516, 508, 502, 501, 496, 205, 204
.


9. Spotkanie Scholi we wtorek o godz. 16.00. Ministrantów i lektorów we wtorek po Mszy świętej, KSM w piątek po Mszy świętej.


10. Do odprawienia zostały przekazane intencje mszalne z pogrzebów, które odprawi dwóch misjonarze
w Czadzie
:
1. Śp. Józef Bożek – 30 intencji – (Gregorianka) – od 3 lutego.
2. Śp. Leonarda Ficek – 30 intencji – (Gregorianka) – od 3 lutego.
3. Śp. Józefa Ficek – 30 intencji – (Gregorianka) – od 4 marca.
4. Śp. Genowefa Kazimierska – 30 intencji – (Gregorianka) – od 4 marca.
5. Ks. Krzysztof Tyburowski w Irlandii za Śp. Marka Motyka – (Gregorianka) – od 3 lutego.


11. Nasz parafianin Piotrek Grochowski po kolejnej operacji i leczeniu wymaga kosztownej rehabilitacji. Kto zechce pomóc w Jego leczeniu, może zabrać ze stolika za ławkami kartkę z informacją jak odpisać na ten cel 1% podatku.

(Do użytku wewnętrznego parafii)


#########################################################################################


Ogłoszenia duszpasterskie
26.01.2020 – 3 Niedziela Zwykła

1. Dzisiejsza niedziela jest obchodzona w całym Kościele jako Niedziela Słowa Bożego. Zachęcamy do czytania Pisma świętego, które jest słowem Bożym skierowanym do wszystkich ludzi wszystkich czasów.


2. W tym tygodniu we wtorek wypada wspomnienie liturgiczne świętego Tomasza z Akwinu, w piątek świętego Jana Bosko.


3. We wtorek 28 stycznia po Mszy świętej popołudniowej nabożeństwo ku czci świętego Charbela, w czasie którego przez Jego wstawiennictwo, będziemy wypraszać potrzebne nam łaski. Po nabożeństwie możliwość ucałowania relikwii.


4. Najbliższa sobota to pierwsza sobota miesiąca i Nabożeństwo Pierwszych Sobót. O godz. 16.30 różaniec wynagradzający, a po Mszy świętej wystawienie Najświętszego Sakramentu z rozważaniem tajemnicy różańcowej.


5. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła w minionym tygodniu. Do sprzątania kościoła w sobotę prosimy rodziny z numerów: 425, 422, 418, 411, 409.


6. W przyszłą niedzielę wypada święto Ofiarowania Pańskiego – Matki Bożej Gromnicznej. W czasie każdej Mszy świętej błogosławieństwo gromnic.


7. Również w przyszłą niedzielę odbędzie się Noworoczne Spotkanie Seniorów naszej parafii. O godz. 11.00 będzie odprawiona Msza święta w ich intencji i po Mszy świętej spotkanie w Domu Ludowym. Zaproszenia zostaną doręczone. Bardzo prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do wtorku włącznie na podany
w zaproszeniu numer telefonu.


8. Zakończyliśmy Wizytę Duszpasterską. Dziękujemy za życzliwe przyjęcie w czasie Kolędy, za możliwość modlitwy o Boże błogosławieństwo w Nowym Roku i wspólne spotkania. Podziękowanie składamy także za złożone ofiary kolędowe, z których zgodnie z dekretem obowiązującym w diecezji rzeszowskiej, 20% będzie przeznaczone na potrzeby parafii, 10 % na cele diecezjalne.


9. Do odprawienia poza parafią zostały przekazane intencje mszalne z pogrzebów:
1. Za śp. Kazimierza Pytko 30 intencji (Gregorianka) odprawia ks. Stanisław Półchłopek.
2. Za śp. Józefa Bożek 30 intencji odprawia ks. Krzysztof Pacześniak.
3. O. Franciszek Wiater odprawia:
– od 19 stycznia za śp. Ewę Tobiasz 30 intencji (greg.)
– Za śp. Władysława Pięta 30 intencji (greg.) będzie odprawiał od 18 lutego 2020.
– Za śp. Adelę Wolańską 30 intencji (greg.) będzie odprawiał od 14 kwietnia 2020.

(Do użytku wewnętrznego parafii)


#########################################################################################


Ogłoszenia duszpasterskie
19.01.2020 – 2 Niedziela Zwykła

1. W 2 niedzielę Zwykłą świętujemy Uroczystość Świętego Józefa Sebastiana Pelczara, patrona naszej diecezji.


2. Trwa Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Módlmy się o zjednoczenie podzielonych na różne wyznania uczniów Chrystusa.


3. We wtorek wspomnienie liturgiczne świętej Agnieszki, w piątek świętego Franciszka Salezego. W sobotę wypada święto Nawrócenia Świętego Pawła Apostoła i zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Za podjęcie jakiejkolwiek funkcji i uczestniczenie w zakończeniu Tygodnia Modlitw można zyskać odpust zupełny.


4. Różaniec przed Sumą w przyszłą niedzielę poprowadzi Róża Różańcowa Anny Jeż.


5. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła w minionym tygodniu i złożoną ofiarę. Do sprzątania kościoła
w sobotę prosimy rodziny z numerów: 448, 444, 442, 419, 420.


6.
Każda parafia naszej diecezji ma wyznaczony jeden dzień w roku na adorację Najświętszego Sakramentu. Adoracja w naszej parafii będzie w najbliższy czwartek. Rozpocznie się o godz. 15.00 Koronką do Miłosierdzia Bożego, a zakończy przed Mszą świętą popołudniową. Zapraszamy do udziału w adoracji.


7. Od jutra dalszy ciąg kolędy.
Porządek kolędy:
Poniedziałek – 20 stycznia – od godz. 13.00.
1. Od drogi na Smykówki w kierunku Budzisza.
2. Od numeru 269 w kierunku Stelmetu do spotkania.
Wtorek – 21 stycznia
1. Skrzynówki – początek od strony Woli od godz. 13.00.
2. Od numeru 66 strona południowa do numeru 49 od godz. 15.00.


8. W poniedziałek, wtorek i środę Msza święta tylko rano o godz. 7.00. Od czwartku Msza święta rano
o godz.7.00 i po południu o godz. 17.00.

(Do użytku wewnętrznego parafii)


#########################################################################################


Ogłoszenia duszpasterskie
12.01.2020 – Święto Chrztu Pańskiego

1. Dzisiejsza niedziela to Święto Chrztu Pańskiego – kończy się okres Bożego Narodzenia i rozpoczyna się Czas Zwykły w ciągu roku.
Dzisiejsza składka przeznaczona jest na inwestycje. Zgodnie z informacją podaną na zakończenie roku
o potrzebach finansowych parafii, w związku z termomodernizacją kościoła i plebanii, ufamy, że wszyscy rozumieją konieczność znacznego zwiększenia ofiarności w drugie niedziele miesiąca, bo czekają nas duże wydatki, ale dzięki temu otrzymamy dużo więcej. Bez dotacji z NFOŚiGW nie byłoby nas stać na takie bardzo kosztowne dzieło.


2. W Uroczystość Trzech Króli odwiedzili nasze domy Kolędnicy Misyjni. Dziękujemy grupom Kolędniczym za kolędowanie i wszystkim rodzinom, które ich przyjęły. Zebrana kwota zostanie przekazana na budowę kolejnej studni na Misji w Czadzie.


3. W sobotę 18 stycznia rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan pod hasłem „Życzliwymi bądźmy”. Modlić się będziemy o zjednoczenie podzielonych na różne wyznania uczniów Chrystusa, bo On sam o to prosił swojego Ojca przed swoją męką i śmiercią na krzyżu. Za podjęcie jakiejkolwiek funkcji
i uczestniczenie w zakończeniu Tygodnia Modlitw można zyskać odpust zupełny.


4. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła w minionym tygodniu i złożoną ofiarę. Do sprzątania kościoła
w sobotę prosimy rodziny z numerów: 399, 456, 457a, 455, 446, 447.


5. Od jutra dalszy ciąg kolędy. Ze względu na kolędę Msza święta tylko rano o godz. 7.00.
Porządek kolędy:
Poniedziałek – 13 stycznia – od godz. 13.00.
1. Granice od końca
2. Brzezie od numeru 784 do spotkania
Wtorek – 14 stycznia – od godz. 13.00.
1. Od Ośrodka Zdrowia w kierunku Stelmetu.
2. Od drogi na Smykówki w kierunku kościoła do spotkania.
Środa – 15 stycznia – od godz. 13.00.
1. Od numeru 818, w dół od Siedliska Janczar do 399 i Freniszówki do 451.
2. Środek – od numeru 277 do 283 i cd. od 274 do 270.
Czwartek – 16 stycznia – od godz. 13.00.
1. Kłapacz – od numeru 428 do 438 i pozostałe numery Freniszówek
2. Od numeru 336 do 348 po obu stronach drogi.
Piątek – 17 stycznia – od godz. 13.00.
1. Smykówki 1 – od numeru 483
2. Smykówki 2 – od numeru 508
Sobota – 18 stycznia – od godz. 9.00.
1. Rzeki i Budzisz – początek od numeru 398.
2. Góra – od numeru 351.

(Do użytku wewnętrznego parafii)


#########################################################################################


Ogłoszenia duszpasterskie
5.01.2020 – 2 Niedziela po Bożym Narodzeniu

1. Jutro Uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli. W tym dniu obchodzony jest także misyjny dzień dzieci.
Składka z Uroczystości Objawienia Pańskiego przeznaczona jest na misje.
W czasie każdej Mszy świętej poświęcenie kadzidła i kredy. Poświęcone kadzidło i kredę będzie można zabrać z zakrystii, by okadzić mieszkanie, a kredą opisać drzwi domu inicjałami trzech Mędrców i liczbą kolejnego roku.
Jutro po południu wyruszą po całej parafii z kolędą Kolędnicy Misyjni. Rozesłanie Kolędników Misyjnych na Sumie.
Ofiary za kadzidło i kredę oraz zebrane przez Kolędników Misyjnych będą przeznaczone, na prośbę ks. Edwarda Ryfy i Jego parafian z Czadu, na budowę kolejnej studni w jednej z wiosek na jego Misji. Nasi czarni bracia z Misji ks. Edwarda liczą, że dzięki naszej hojności, nie będą musieli przemierzać wiele kilometrów do sąsiednich wiosek po konieczną do życia wodę.


2. W Uroczystość Objawienia Pańskiego wypada także 35 rocznica konsekracji Księdza Biskupa Kazimierza Górnego i 32 rocznica konsekracji Księdza Biskupa Edwarda Białogłowskiego. Zachęcamy do modlitwy w intencji naszych Pasterzy.


3. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła w minionym tygodniu i złożoną ofiarę. Do sprzątania kościoła
w sobotę prosimy rodziny z numerów: 821 820, 816, 814, 812, 811, 810, 809.


4. Przyszła niedziela to Niedziela Chrztu Pańskiego. Kończy się okres Narodzenia Pańskiego.


5. Od wtorku ze względu na Wizytę Duszpasterską Msza święta tylko rano o godz. 7.00.

(Do użytku wewnętrznego parafii)


#########################################################################################


Ogłoszenia duszpasterskie
29.12.2020 – Święto Świętej Rodziny

1. Dzisiejsze Święto Świętej Rodziny – Jezusa, Maryi i Józefa, zachęca nas do modlitwy w intencji rodzin, które zgodnie z zamysłem Bożym powinny być święte. Módlmy się w intencji wszystkich rodzin naszej parafii,
a szczególnie rodziny przeżywające różnego rodzaju trudności we wzajemnych relacjach, aby w Chrystusie szukały umocnienia.


2. We Wtorek 31 grudnia – ostatni dzień Roku Pańskiego 2019. Msze święte i nabożeństwa dziękczynne na zakończenie roku będą odprawione o godz. 9.00 i o godz. 16.00. Będziemy wspólnie Boga przepraszać za nasze przewinienia i zaniedbania, a za dobro, jakie stało się naszym udziałem będziemy Bogu dziękować
i prosić o błogosławieństwo w Nowym Roku 2020. Za udział w tym nabożeństwie można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.


3. W środę 1 stycznia – pierwszy dzień Nowego Roku 2020 – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi
i Światowy Dzień Modlitw o pokój na świecie. Za odśpiewanie hymnu do Ducha Świętego: „O Stworzycielu Duchu przyjdź” można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Po Sumie wystawienie Najświętszego Sakramentu i modlitwy o pokój.


4. 1 stycznia wypada setna rocznica śmierci świętego Zygmunta Gorazdowskiego. Zgromadzenie Sióstr Józefitek rozpoczyna w tym dniu Jubileuszowy Rok dziękczynienia za święte życie swojego Ojca Założyciela. W naszej parafii święty Zygmunt jest obecny w relikwiach, dlatego w tym dniu będziemy łączyć się z siostrami w modlitwie dziękczynnej. Po każdej Mszy świętej modlitwa dziękczynna za obecność świętego Zygmunta w Jego relikwiach. Ufamy, że wstawiennicza moc świętego Zygmunta, przejawia się już na różne sposoby w naszej wspólnocie. Mamy nadzieję, że wpatrywanie się w życie świętego Zygmunta, będzie owocować świętością naszego życia, a Jego wstawiennictwo u Boga wypraszać potrzebne nam łaski. Po każdej Mszy świętej będzie możliwość ucałowania relikwii.


5. W tym tygodniu wypada pierwszy czwartek, piątek i pierwsza sobota miesiąca. W czwartek po Mszy świętej popołudniowej Godzina Święta. W piątek spowiedź przed i w czasie Mszy świętej rano i po południu. Po Mszy świętej popołudniowej wystawienie Najświętszego Sakramentu, Litania i Akt poświęcenia Sercu Bożemu.
W sobotę Nabożeństwo Pierwszych Sobót, o godz. 16.30 różaniec wynagradzający, a po Mszy świętej wystawienie Najświętszego Sakramentu z rozważaniem tajemnicy różańcowej.


6. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła w minionym tygodniu i złożoną ofiarę. Do sprzątania kościoła
w sobotę prosimy rodziny z numerów: 274, 272, 271, 270, 261, 399.


7. Odwiedziny wszystkich chorych z posługą sakramentalną; w pierwszy piątek ks. proboszcz od godz. 8.15,
w pierwszą sobotę ks. Mariusz od godz. 9.30.


8. Jeszcze raz składamy podziękowanie dla wszystkich, którzy złożyli ofiary na przygotowanie szopki
i świątecznych dekoracji w kościele oraz wykonali szopkę. Podziękowanie również dla naszego chóru CANTAMUS za czynny udział w uroczystej liturgii w czasie świąt Bożego Narodzenia. Bóg zapłać.


9. W przyszłą niedzielę w naszym kościele o godz. 16.00 koncert kolęd. Msza święta popołudniowa będzie
o godz. 15.00.

(Do użytku wewnętrznego parafii)


#########################################################################################


Ogłoszenia duszpasterskie
22.12.2019 – 4 Niedziela Adwentu

1. Dzisiaj po każdej Mszy świętej pobłogosławimy świece i opłatki na stół wigilijny. Po Mszy świętej o godz. 7.30 Nowenna do Dzieciątka Jezus.


2. Wtorek to dzień Wigilii Bożego Narodzenia. Wigilię przeżywamy według tradycji katolickiej, dlatego przypominamy, że potrawy wigilijne powinny być potrawami postnymi i nie podaje się w czasie wieczerzy wigilijnej alkoholu. Przygotowany jest obrzęd wieczerzy wigilijnej, który można zabrać ze stolika za ławkami. Są tam zamieszczone również najważniejsze informacje parafialne do 6 stycznia.
W dzień Wigilii Msza święta tylko rano o godz. 7.00.


3. W środę 25 grudnia Uroczystość Bożego Narodzenia. O północy PASTERKA. Msze święte w dzień Bożego Narodzenia do południa jak w każdą niedzielę. Po południu Mszy świętej o 15.30 nie będzie.


4. W czwartek 26 grudnia święto św. Szczepana, pierwszego męczennika. Porządek Mszy świętych jak
w każdą niedzielę. Tradycyjnie po każdej Mszy świętej poświęcenie owsa. Składka przeznaczona jest na działalność Instytutu Teologiczno – Pastoralnego w Rzeszowie.


5. W piątek 27 grudnia – Święto św. Jana Apostoła i Ewangelisty. Po Mszy świętej rano i po południu tradycyjnie pobłogosławimy wino św. Jana. Można również przynieść wino do poświęcenia. W tym dniu pamiętajmy w naszych modlitwach o ks. Biskupie Ordynariuszu Janie, bo to dzień Jego imienin.


6. W sobotę 28 grudnia – Święto Św. Młodzianków Męczenników. Po Mszy świętej popołudniowej nabożeństwo ku czci świętego Charbela.


7. W przyszłą niedzielę Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa.


8. Wszystkim, którzy przygotowali szopkę, udekorowali kościół na święta i sprzątali kościół na święta składamy serdeczne podziękowanie. Do sprzątania kościoła w sobotę prosimy rodziny z numerów: 283, 282, 281, 280, 279, 277.


9. Odwiedziny chorych z posługą sakramentalną przed świętami w poniedziałek w następującym porządku: ks. proboszcz od godz. 8.00, ks. Mariusz od godz. 10.00. Chorych, których nie odwiedzamy w pierwsze piątki
i soboty należy zgłosić dzisiaj w zakrystii.

(Do użytku wewnętrznego parafii)


#########################################################################################


Ogłoszenia duszpasterskie
15.12.2019 – 3 Niedziela Adwentu

1. Trzecia niedziela Adwentu, nazywana jest Niedzielą Radości. Kończy się pierwsza część Adwentu. Od 17 do 24 grudnia liturgia jest nastawiona na bezpośrednie przygotowanie do Uroczystości Bożego Narodzenia.


2. Jutro rozpoczynamy Nowennę do Dzieciątka Jezus przed Uroczystością Bożego Narodzenia. W tym roku Nowenna będzie po Mszy świętej o godz. 7.00.


3. W czwartek 19 grudnia w naszej parafii przedświąteczna spowiedź. Zróbmy wszystko, aby przed świętami pojednać się z Bogiem nie czekając na ostatnią chwilę. Chrystus, który przychodzi, aby nas zbawić, pragnie zamieszkać w naszych sercach. Pamiętajmy o tym, że święta bez pojednania z Bogiem to nie święta.
Postarajmy się, żeby dobrze przygotować się do spowiedzi przed podejściem do konfesjonału. Pamiętajmy, że trzeba zrobić rachunek sumienia, wzbudzić sobie żal za popełnione grzechy, postanowić konkretną poprawę, aby można przystąpić do szczerej spowiedzi. Jeśli przychodząc do spowiedzi szukamy, gdzie nie ma kolejki
i przystępujemy zaraz do spowiedzi, pod znakiem zapytania stoi pragnienie szczerego pojednania z Bogiem
i nawrócenia. Ze stolika za ławkami już dzisiaj można zabrać broszurkę, która będzie pomocna w przygotowaniu się do dobrej spowiedzi.
W czwartek o godz. 8.30 będzie Msza święta dla chorych i starszych.
SPOWIEDŹ będzie w następującym porządku:
– do południa od godz. 9.00 do 12.00 z przerwą od godz. 10.30 do 11.00,
– po południu od godz. 14.30 do 17.00 z przerwą od godz. 15.45 do 16.15
.
Po godz. 17.00 w czasie Mszy świętej będzie można także przystąpić do spowiedzi.


4. Kandydatów do bierzmowania z klasy ósmej zapraszamy w piątek razem z rodzicami na Mszę świętą popołudniową i okolicznościowe nabożeństwo adwentowe.


5. W przyszłą niedzielę do kościoła przynosimy świece i opłatki wigilijne. W czasie każdej Mszy świętej je pobłogosławimy. Pobłogosławiona świeca na wigilijnym stole będzie symbolem naszej miłości i pomocy okazanej potrzebującym, a pobłogosławiony opłatek znakiem naszej więzi z całą rodziną parafialną.


6. Torby Miłosierdzia, wypełnione darami można składać do czwartku w zakrystii. Dary mogą złożyć również ci, dla których ich zabrakło. Dary otrzymają potrzebujący z naszej wspólnoty przed świętami. Już dzisiaj składamy słowa podziękowania za dar serca dla wszystkich ofiarodawców.


7. Odwiedziny chorych z posługą sakramentalną przed świętami będą w przyszłym tygodniu w poniedziałek. Czas odwiedzin będzie podany w przyszłą niedzielę.


8. Pan Organista zakończył roznoszenie opłatków wigilijnych. Za życzliwe przyjęcie i złożone ofiary składa serdeczne „Bóg zapłać”.


9. Różaniec przed Sumą w przyszłą niedzielę poprowadzi Róża Różańcowa Heleny Barlik.


10. Bóg zapłać rodzinom, które sprzątały kościół w minionym tygodniu i złożyły ofiarę. Do sprzątania
w sobotę prosimy rodziny z numerów: 290, 289, 289a, 288, 287, 286
.


11. Jest podstawiony do napełnienia nowy kontener na makulaturę.


12. Ksiądz proboszcz i parafianie z parafii św. Józefa Sebastiana Pelczara ze Strzyżowa dziękują za ofiarę na budowę kościoła. Złożono 3.219,00 złotych.


13. Od dzisiaj ks. Stanisław Tarnawski w Rzeszowie rozpoczyna odprawianie 15 intencji z pogrzebu za śp. Kazimierza Bieszczad, a od 1 stycznia ks. Krzysztof Tyburowski w Irlandii, rozpocznie odprawianie Mszy świętych Gregoriańskich również za śp. Kazimierza Bieszczad – jest to 30 intencji z pogrzebu.

(Do użytku wewnętrznego parafii)

Możliwość komentowania jest wyłączona.