Ogłoszenia duszpasterskie

Ogłoszenia duszpasterskie
17.06.2018 – 11 Niedziela Zwykła

1. W czwartek wspomnienie liturgiczne świętego Alojzego Gonzagi.


2. W tym tygodniu dzieci i młodzież kończą kolejny rok szkolny i katechetyczny. Dlatego zapraszamy wszystkich uczniów szkół podstawowych, gimnazjum, szkół ponad gimnazjalnych i ich bliskich do przystąpienia do sakramentu pokuty i przyjęcia Komunii świętej, by w pojednaniu z Bogiem godnie podziękować za wszystkie łaski, otrzymane w ciągu całego roku szkolnego.
Spowiedź dla uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół średnich w czwartek rano od godz. 6.30 i po południu od godz. 17.30 i w czasie Mszy świętej.
Msza święta dziękczynna za otrzymane łaski w mijającym roku nauki w piątek 22 czerwca o godz.8.00.


3. Bóg zapłać rodzinom, które sprzątały i dekorowały kościół w minionym tygodniu. Do sprzątania kościoła
w sobotę prosimy rodziny z numerów: 64a, 65, 66, 67, 67a, 68, 68a, 69.


4. W przyszłą niedzielę 24 czerwca, na Mszy świętej popołudniowej, będziemy gościć w naszej parafii księdza egzorcystę, który przedstawi nam współczesne zagrożenia, siejące spustoszenie wśród dzieci i młodzieży oraz możliwe przypadki opętania czy zniewolenia przez Szatana. Zapraszamy na spotkanie rodziców, młodzież
i wszystkich, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat podstępnego działania Szatana, zniewoleń
i opętań.


5. W przyszłą niedzielę wypada Uroczystość Narodzenia świętego Jana Chrzciciela.


#########################################################################################


Ogłoszenia duszpasterskie
10.06.2018 – 10 Niedziela Zwykła

1. W niedzielę 10 czerwca gościliśmy w naszej parafii O. Romualda z Zakonu Franciszkanów z Prowincji Świętego Michała Archanioła na Ukrainie.
Po każdej Mszy świętej można było złożyć ofiarę na wsparcie Jego duszpasterskiej posługi na Ukrainie.


2. W tym tygodniu w poniedziałek wspomnienie liturgiczne świętego Barnaby Apostoła, w środę świętego Antoniego z Padwy, w czwartek świętego Michała Kozala, biskupa i męczennika.


3. W środę 13 czerwca zapraszamy na Mszę świętą popołudniową rodziny, które nawiedziła w ostatnim miesiącu Figura Matki Bożej Fatimskiej.


4. Bóg zapłać rodzinom, które sprzątały kościół i otoczenie kościoła w ubiegłą sobotę oraz za złożoną ofiarę. Do sprzątania kościoła w sobotę prosimy rodziny z numerów: 60, 61, 62, 63, 63 a, 64.


5. Za dwa tygodnie, w niedzielę 24 czerwca, na Mszy świętej popołudniowej, będziemy gościć w naszej parafii księdza egzorcystę, który przedstawi nam współczesne zagrożenia, siejące spustoszenie wśród dzieci
i młodzieży oraz możliwe przypadki opętania czy zniewolenia przez Szatana. Zapraszamy na spotkanie rodziców, młodzież i wszystkich, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat podstępnego działania Szatana, zniewoleń i opętań.


#########################################################################################


Ogłoszenia duszpasterskie
4.06.2018 – 9 Niedziela Zwykła

1. Trwa Oktawa Bożego Ciała. Ostatniego dnia oktawy, w czwartek pobłogosławimy wianki przygotowane
z pierwszych, tegorocznych kwiatów i ziół leczniczych. Wianki są symbolem ludzkiej pracy, a jednocześnie darem Bożym, służącym ludziom i wszelkim stworzeniom. Podczas błogosławienia wianków zanoszone są modlitwy o opiekę nad polami i o obfite plony. Pobłogosławione wianki wiesza się przy obrazach świętych, na ścianach domów. Przypisuje się im także dzisiaj leczniczą moc i działania ochronne. Gdy się zniszczą należy je spalić. Po procesji błogosławieństwo dzieci, które brały udział w uroczystej liturgii Bożego Ciała i Oktawy.


2. W piątek w Uroczystość NSPJ, można zyskać odpust zupełny za publiczne odmówienie aktu zadośćuczynienia Sercu Jezusa. Celem tego święta jest rozważanie miłości, jaką Chrystus okazał na krzyżu
i okazuje podczas każdej Mszy świętej; złożenie za nią należnego dziękczynienia i uwielbienia oraz wypełnienie obowiązku przebłagania za grzechy swoje i wszystkich ludzi, szczególnie zatwardziałych grzeszników. W związku z tym, że jest to uroczystość nie obowiązuje nas wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.


3. W piątek na Mszę świętą popołudniową zapraszamy bierzmowanych w tym roku z rodzicami. Będziemy wspólnie dziękować Bogu za dar Sakramentu Bierzmowania i wszystkie łaski jakie otrzymali bierzmowani w sakramencie dojrzałości chrześcijańskiej i prosić, by tych darów nie zmarnowali.


4. W sobotę wspomnienie liturgiczne Niepokalanego Serca Maryi. Po Mszy popołudniowej wystawienie Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca Maryi.


5. W sobotę na Mszę świętą popołudniową, zapraszamy uczniów z klas siódmych i drugiej gimnazjum
z rodzicami, na uroczyste rozpoczęcie przygotowania do sakramentu bierzmowania.


6. Bóg zapłać rodzinom, które sprzątały kościół i otoczenie kościoła w ubiegłą środę i sobotę oraz za złożoną ofiarę na kwiaty. Do sprzątania kościoła w sobotę prosimy rodziny z numerów: 49, 50, 52, 55, 56, 56a, 58.


7. Podziękowanie dla rodziców bierzmowanych za dar ołtarza: dwa nowe zielone ornaty. Bóg zapłać.


8. Serdeczne podziękowanie dla wszystkich, którzy przygotowali w tym roku ołtarze na Boże Ciało: rodzicom dzieci pierwszokomunijnych, rodzicom bierzmowanych, nauczycielom i kawalerom Straży Grobowej. Podziękowanie również dla Druhów Strażaków za wystawienie pocztów sztandarowych, udział w procesji
w strojach galowych i zabezpieczenie porządku w czasie procesji. Serdeczne Bóg zapłać także dla wszystkich uczestników procesji – za modlitewną postawę i czynny udział w całej liturgii. Szczególne podziękowanie dla dziewczynek sypiących kwiaty i chłopców dzwoniących dzwonkami.


9. W przyszłą niedzielę będziemy gościć w naszej parafii O. Romualda z Zakonu Franciszkanów świętego Michała Archanioła na Ukrainie. Z pochodzenia jest Polakiem, urodzonym w Żytomierzu na Ukrainie i jest proboszczem na wschodzie Ukrainy. W czasie Mszy świętych wygłosi słowo Boże i po Mszy świętej będzie można złożyć ofiarę do puszek na wsparcie Jego duszpasterskiej posługi na Ukrainie.

(DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO)


#########################################################################################


Ogłoszenia duszpasterskie
27.05.2018 – 8 Niedziela Zwykła
Uroczystość Trójcy Przenajświętszej

1. Dzisiejsza niedziela – Uroczystość Trójcy Przenajświętszej – kończy okres spowiedzi i Komunii wielkanocnej. Jeżeli w tym czasie nie przystąpiliśmy do tych sakramentów, nie spełniliśmy wymagania przykazania kościelnego.


2. W czwartek Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, tradycyjnie nazywana Bożym Ciałem. Tego dnia składamy świadectwo naszej wiary w rzeczywistą obecność Chrystusa w Eucharystii, wychodząc z Najświętszym Sakramentem w procesji do czterech ołtarzy. Przybądźmy licznie na procesję, aby wyrazić wdzięczność Chrystusowi za to, że pozostał z nami w Eucharystii i karmi nas swoim Ciałem, aby łatwiej było nam za Nim podążać na drogach naszego życia.
Postarajmy się w czasie procesji o to, by nie rozmawiać tylko modlić się, śpiewając pieśni. Śpiewniki
z tekstami śpiewanych w czasie procesji pieśni, będzie można zabrać na procesję z kościoła. Bardzo prosimy, aby śpiewniki, które nie zostały oddane po procesji w ubiegłym roku zabrać na procesję i po procesji zostawić w kościele.
Druhów Strażaków prosimy o udział w procesji ze sztandarami i zabezpieczenie porządku. Dzieci z klas trzecich i młodsze zapraszamy do sypania kwiatów i dzwonienia dzwonkami. Prosimy także o przygotowanie na procesję feretronów i chorągwi.
W Boże Ciało Msze święte będą o godz. 7.30, główna Msza święta o godz. 9.00 i po niej procesja eucharystyczna do czterech ołtarzy. Po powrocie do kościoła nie będzie Mszy świętej. Po południu o godz. 15.30 nabożeństwo majowe i Msza święta.


3. W czasie Oktawy Bożego Ciała, w dni powszednie, procesja Eucharystyczna po Mszy świętej popołudniowej, a w najbliższą niedzielę procesja po Sumie o godz. 11.00.


4. W tym tygodniu wypada pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W piątek spowiedź rano przed Mszą świętą i w czasie Mszy. Po południu spowiedź od godz. 17.30. Po Mszy nabożeństwo z Litanią do Serca Bożego i Akt oddania Sercu Bożemu.


5. W sobotę kolejne nabożeństwo Pierwszych Sobót. O godz. 17.30 różaniec wynagradzający i po Mszy świętej nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca Maryi z rozważaniem tajemnicy różańcowej.


6. Odwiedziny chorych z posługą sakramentalną: w piątek ks. Proboszcz od godz. 8.30, sobotę ks. Rafał od godz. 9.30.


7. Bóg zapłać rodzinom, które sprzątały kościół i otoczenie kościoła w ubiegłą sobotę.


8. W tym roku zaszczytu przygotowania ołtarzy na Boże Ciało dostępują:
1 – rodzice dzieci pierwszokomunijnych.
2 – rodzice bierzmowanych.
3 – nauczyciele mieszkający w naszej parafii aktualnie pracujący i nauczyciele emeryci.
4 – kawalerzy Straży Grobowej.
Bardzo prosimy, aby każda z grup proszonych do przygotowania ołtarzy, między sobą ustaliła, kto będzie kierował przygotowaniem ołtarzy. Spotkanie dla kierujących przygotowaniem ołtarzy będzie w poniedziałek po Mszy świętej popołudniowej.


9. Podziękowanie dla rodziców dzieci rocznicowych za dar ołtarza: trzy komplety bielizny kielichowej. Bóg zapłać.


10. W związku z wejściem od 25 maja nowych przepisów unijnych, o ochronie danych osobowych, informujemy, że dokumenty w kancelarii można wybrać tylko osobiście, przedstawiając dowód osobisty. Dla niepełnoletnich dokumenty mogą odebrać rodzice lub prawni opiekunowie po okazaniu dokumentu tożsamości.


#########################################################################################


Ogłoszenia duszpasterskie
20.05.2018 – 7 Niedziela Zwykła
Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

1. W poniedziałek 21 maja święto NMP – Matki Kościoła. To święto podkreśla rolę, jaką Maryja pełni
w Kościele i jest szczególnym wezwaniem do powierzania naszych codziennych trosk Matce nas wszystkich – Matce Kościoła.
Msze święte w poniedziałek będą odprawione: do południa o godz. 7.00 i 9.00, po południu o godz. 18.00
i po Mszy świętej majówka
.


2. W poniedziałek w Sanktuarium Matki Bożej w Czudcu o godz. 17.00, grupa uczniów z klasy trzeciej Gimnazjum przyjmie sakrament bierzmowania. Kandydatów z rodzicami zapraszamy dzisiaj na popołudniowe nabożeństwo o godz. 15.30, w czasie którego modlić się będziemy, aby godnie
i odpowiedzialnie przyjęli sakrament dojrzałości chrześcijańskiej.


3. W czwartek święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana.


4. W sobotę wspomnienie liturgiczne świętego Filipa Nereusza, kapłana.


5. W przyszłą niedzielę Uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Obchodzenie tej Uroczystości po niedzieli Zesłania Ducha Świętego, nawiązuje do starożytnej teologii, która podkreślała, że dzieło zbawienia pochodzi od Ojca i realizuje się przez Syna w Duchu Świętym.


6. Różaniec przed Sumą w przyszłą niedzielę poprowadzi Róża Różańcowa Grażyny Czarnik.


7. Bóg zapłać rodzicom dzieci rocznicowych za sprzątanie kościoła, wokół kościoła i dekorację na rocznicę. Do sprzątania kościoła w sobotę prosimy rodziny z numerów: 25, 25a, 26, 26a, 27, 28.


#########################################################################################


Ogłoszenia duszpasterskie
13.05.2018 – 7 Niedziela Wielkanocy
UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO

1. W Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego na Sumie, dzieci z klas trzecich przystąpiły po raz pierwszy do Komunii Świętej. Módlmy się w intencji tych dzieci, aby na całe życie zapamiętały z tego dnia swoje pierwsze spotkanie z Chrystusem przebaczającym grzechy w sakramencie pokuty
i przychodzącym do ich serc w Komunii świętej. Pamiętajmy o tym, że to od rodziców i rodziny zależy, czy dziecko przeżyje spotkanie z Chrystusem w tych sakramentach, czy będzie pamiętać tylko
o prezentach, które przy tej okazji otrzyma.


2. Dzieci pierwszokomunijne będą przeżywały BIAŁY TYDZIEŃ. Od poniedziałku do soboty, będą gromadzić się codziennie na Mszy świętej popołudniowej o godz. 18.00 z wyjątkiem czwartku i na nabożeństwie majowym.
W czwartek ze względu na kolejne spotkanie z O. Józefem godz.. 18.00, Msza święta Białego Tygodnia dla dzieci i nabożeństwo będzie o godz. 16.00.
Poniedziałek – to dzień podziękowania Panu Bogu za przebaczenie grzechów i dar przyjęcia Eucharystii.
Wtorek – dniem podziękowania rodzicom.
Środa – dzień wdzięczności nauczycielom i wychowawcom.
Czwartek – dniem modlitwy w intencji kapłanów, misji i misjonarzy – godz. 16.00.
Piątek – dniem poświęcenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.
Sobota – dniem poświęcenia Niepokalanemu Sercu Matki Bożej i Patronowi parafii świętemu Józefowi.


3. W środę 16 maja święto świętego Andrzeja Boboli, Patrona Polski.


4. W czwartek 11 maja kolejne spotkanie modlitewne z O. Józefem z modlitwą wstawienniczą
o uwolnienie i uzdrowienie
. O godz. 18.00 nabożeństwo Eucharystyczne połączone z nabożeństwem majowym. Po nabożeństwie Msza święta i modlitwa z włożeniem rąk. Jak zwykle gorąca prośba do Druhów Strażaków o zabezpieczenie porządku na parkingach i pomoc w czasie modlitwy z włożeniem rąk.


5. Składka dzisiejsza przeznaczona jest na podejmowane inwestycje.


6. W przyszłą niedzielę na Sumie rocznica Pierwszej spowiedzi i Komunii świętej dzieci z klas czwartych. Módlmy się w intencji tych dzieci, ich rodziców i rodzin, aby wspomnienie dnia pierwszego osobistego spotkania z Chrystusem w Komunii świętej, ożywiło w dzieciach i ich rodzinach umiłowanie Eucharystii
i pogłębiło wiarę w rzeczywistą obecność Pana Jezusa w Eucharystii.


7. Różaniec przed Sumą w przyszłą niedzielę poprowadzi Róża Różańcowa Alicji Środoń. Bóg zapłać tej Róży za ofiarę na światło.


8. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła, wokół kościoła, plebanii i wystrój kościoła na pierwszą Komunię rodzicom dzieci pierwszokomunijnych. Do sprzątania kościoła i wokół kościoła prosimy rodziców dzieci rocznicowych.


9. W piątek, sobotę i niedzielę na Mszę świętą popołudniową i nabożeństwo majowe, zapraszamy kandydatów do bierzmowania wraz z rodzicami na wspólną modlitwę, aby wyprosić łaski potrzebne go godnego i owocnego przyjęcia darów Ducha Świętego w sakramencie dojrzałości chrześcijańskiej.


10. W przyszłą niedzielę składka przeznaczona będzie na diecezjalne radio VIA.


11. Przyszła niedzielę Uroczystość Zesłania Ducha Świętego i zakończenie okresu wielkanocnego. W tym dniu wypada również 18 rocznica sakry biskupiej Księdza Biskupa Ordynariusza. Polecajmy Pasterza Diecezji
w naszych modlitwach.


#########################################################################################


Ogłoszenia duszpasterskie
6.05.2018 – 6 Niedziela Wielkanocy

1. We wtorek wypada Uroczystość świętego Stanisława, Biskupa i męczennika, Patrona Polski.


2. W tym tygodniu w poniedziałek, wtorek i środę wypadają Dni Krzyżowe.
W tych dniach udajemy się w procesji do przydrożnych krzyży, kapliczek i modlimy o potrzebne łaski dla ciężko pracujących, nie tylko na roli. Naszą modlitwą będziemy wypraszać także dostatek chleba, oddalenie klęsk żywiołowych: gradu, suszy, powodzi, głodu, ognia i wojny.


3. Porządek nabożeństw w dni krzyżowe.
P o n i e d z i a ł e k:
O godz. 17.30 z kościoła wyruszymy z procesją w kierunku cmentarza. Po drodze Litania do Wszystkich Świętych, modlitwy o urodzaje, Litania Loretańska i po powrocie do kościoła Msza święta.
O godz. 18.00 Msza święta na Budziszu przy zielonej kapliczce.
W t o r e k:
O godz. 17.00 Msza święta przy kapliczce na Budziszu u Przygodów.
O godz. 18.00 Msza święta w kaplicy św. Bartłomieja.
Ś r o d a:
O godz. 17.00 Msza święta przy kapliczce na Smykówkach.
O godz. 17.30 z kościoła wyruszy procesja błagalna do kapliczki Marcińców. Po drodze Litania do Wszystkich Świętych, modlitwy o urodzaje, Litania Loretańska i po procesji Msza święta.


4. W piątek rozpoczyna się nowenna przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego.


5. W przyszłą niedzielę Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.


6. Również w przyszłą niedzielę o godz. 11.00 pierwsza Komunia dzieci z klas trzecich. Zróbmy wszystko, aby w tym dniu był najważniejszy dla tych dzieci Chrystus, który przychodzi do nich w sakramencie pokuty
i Eucharystii.
Spotkanie dzieci w poniedziałek i środę o godz. 16.00.
Spowiedź dla dzieci, ich rodziców i rodzeństwa w sobotę od godz. 17.00.


7. Różaniec przed Sumą w przyszłą niedzielę poprowadzi Róża Różańcowa Józefa Szeremety.
Bóg zapłać za ofiarę na światło Różom Różańcowym Heleny Środoń i Andrzeja Gątarskiego.


8. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła, wokół kościoła i plebanii oraz złożoną ofiarę. Do sprzątania kościoła
i wokół kościoła prosimy rodziców dzieci pierwszokomunijnych.


9. Spotkanie dzieci przed rocznicą pierwszej Komunii w czwartek o godz. 16.30.


10. W sobotę 12 maja o godz. 9.00 w kościele odbędzie się egzamin diecezjalny, dopuszczający do Sakramentu Bierzmowania. Kandydatów zapraszamy na egzamin z jednym z rodziców.


11. W przyszłą niedzielę 13 maja o godz. 15.30 Msza święta w intencji rodzin, które nawiedziła w ostatnim miesiącu Figura Matki Bożej Fatimskiej.


12. Również w przyszłą niedzielę składka na podejmowane inwestycje.


#########################################################################################


Ogłoszenia duszpasterskie
29.04.2018 – 5 Niedziela Wielkanocy

1. w piątą Niedzielę Wielkanocy obchodzony jest w naszej Ojczyźnie Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego w czasie II wojny światowej. Niech nie zabraknie naszej modlitwy w tej intencji.


2. We wtorek 1 maja w naszej wspólnocie Uroczystość odpustowa ku czci naszego patrona, św. Józefa Robotnika. Msze święte do południa będą odprawione jak w każdą niedzielę: o godz. 7.30, 9.00 i Suma
o 11.00. Po uroczystej Sumie odpustowej wystawienie Najświętszego Sakramentu, procesja eucharystyczna i dziękczynne Ciebie Boga wysławiamy. Na procesję zapraszamy Druhów Strażaków
z pocztami sztandarowymi oraz niosących chorągwie, figury i feretrony.
Po południu o godz. 15.30 Nabożeństwo majowe i po majówce Msza święta.

Z racji uroczystości odpustowej możemy zyskać odpust zupełny. Aby zyskać odpust konieczne jest przystąpienie do spowiedzi i spełnienie pozostałych warunków. Okazja do spowiedzi przed odpustem dzisiaj
i jutro przed i w czasie każdej Mszy świętej oraz w dzień odpustu.


3. W dni powszednie nabożeństwo majowe po Mszy świętej popołudniowej. Niech liczny udział
w majówkach w kościele będzie wyrazem naszej wiary we wstawiennictwo Matki Bożej przed tronem Boga.
W szczególny sposób zapraszamy na majówki dzieci i młodzież. W miesiącu maju podtrzymujmy także dawne tradycje i zwyczaje przez śpiewanie Litanii i pieśni Maryjnych przy przydrożnych kapliczkach.


4. W czwartek 3 maja Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski. Msze święte będą jak w każdą niedzielę. Do południa o godz. 7.30, 9.00 i Suma o 11.00.
O godz. 15.30 nabożeństwo majowe i po nabożeństwie Msza święta.


5. Nie zapomnijmy w tych dniach wywiesić flag na naszych domach. W ten sposób wyrazimy nasze przywiązanie do narodowych i patriotycznych tradycji.


6. W piątek wspomnienie liturgiczne świętego Floriana, patrona Druhów Strażaków i ludzi niebezpiecznej pracy. Pamiętajmy o nich w tym dniu w naszych modlitwach. Msza święta w ich intencji będzie odprawiona w czwartek 3 maja po południu.


7. W tym tygodniu wypada pierwszy czwartek, piątek i pierwsza sobota miesiąca. W piątek spowiedź rano przed Mszą świętą i w czasie Mszy. Po południu spowiedź od godz. 17.30. W czasie majówki Litania i Akt oddania Sercu Bożemu. W sobotę kolejne nabożeństwo Pierwszych Sobót. O godz. 17.30 różaniec wynagradzający, po Mszy świętej nabożeństwo majowe z rozważaniem tajemnicy różańcowej.


8. Odwiedziny chorych z posługą sakramentalną: w piątek ks. proboszcz od godz. 8.30, sobotę ks. Rafał od godz. 9.30.


9. Różaniec przed Sumą w przyszłą niedzielę poprowadzi Róża Różańcowa Bolesława Szczepan.


10. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła, wokół kościoła i plebanii oraz złożoną ofiarę kwiaty. W poniedziałek do sprzątania kościoła i wokół kościoła po Mszy popołudniowej prosimy rodziny z numerów: 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 17a, 18, w sobotę do sprzątania kościoła prosimy rodziny z numerów: 19, 20, 21, 22, 24, 24a.

Możliwość komentowania jest wyłączona.