Ogłoszenia duszpasterskie

Ogłoszenia duszpasterskie
22.04.2018 – 4 Niedziela Wielkanocy
Niedziela Dobrego Pasterza

1. Niedziela Dobrego Pasterza, rozpoczyna Tydzień Modlitw o powołania kapłańskie i zakonne. Pamiętajmy
w naszych modlitwach o przygotowujących się do przyjęcia sakramentu kapłaństwa, a dla wszystkich kapłanów prośmy o gorliwość
i autentyczność w apostolskiej posłudze.


2. W poniedziałek Uroczystość świętego Wojciecha, Patrona Polski.


3. W środę święto świętego Marka Ewangelisty.


4. Różaniec przed Sumą w przyszłą niedzielę poprowadzi Róża Różańcowa Zygmunta Stanek.


5. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła i złożoną ofiarę na podejmowane inwestycje. W sobotę do sprzątania prosimy rodziny z numerów: 2, 2a, 3, 4, 5, 6, 7.


#########################################################################################


Ogłoszenia duszpasterskie
15.04.2018 – 3 Niedziela Wielkanocy

1. Dzisiejsza niedziela to Drugi Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego. Rozpoczyna się X Tydzień Biblijny. W tym roku w ramach obchodów Dnia Biblijnego jest czytany List do Rzymian.


2. Spotkanie z rodzicami dzieci pierwszokomunijnych w środę 18 kwietnia po wieczorowej Mszy Świętej.


3. Różaniec przed Sumą w przyszłą niedzielę poprowadzi Róża Różańcowa Leokadii Ptak.


4. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła, zakupione środki czystości i złożoną ofiarę na podejmowane inwestycje. W sobotę do sprzątania prosimy rodziny z numerów: 471, 473, 475, 477, 483, 484, 488, 489, 491.


5. W przyszłą niedzielę rozpoczyna się Tydzień Modlitw o powołania.


#########################################################################################


Ogłoszenia duszpasterskie
8.04.2018 – 2 Niedziela Wielkanocy
Święto Miłosierdzia Bożego

1. W Niedzielę Bożego Miłosierdzia, rozpoczynającą Tydzień Miłosierdzia Chrześcijańskiego, w naszych modlitwach pamiętajmy o tych, którzy niosą pomoc potrzebującym, szczególnie o pracownikach Caritas, wolontariuszach i członkach Parafialnych Zespołów Caritas.


2. W poniedziałek 9 kwietnia liturgiczna Uroczystość Zwiastowania Pańskiego przeniesiona z racji Wielkiego Tygodnia.
Jest to Dzień Świętości Życia. Módlmy się o poszanowanie każdego życia ludzkiego. Po Mszy świętej rano i po popołudniu będzie możliwość podjęcia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Deklaracje Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego są wyłożone na stoliku za ławkami.


3. W przyszłą, 3 Niedzielę Wielkanocną 15 kwietnia, rozpoczyna się X Tydzień Biblijny połączony z narodowym czytaniem Pisma Świętego. W tym roku będzie czytany List do Rzymian. Organizatorzy zachęcają, aby fragment Listu do Rzymian odczytać przed rozpoczęciem każdej Mszy świętej i nawiązać do jego treści
w kazaniu.


4. Bóg zapłać za ofiarę na światło Róży Różańcowej Lucyny Kuś.


5. Różaniec przed Sumą w przyszłą niedzielę poprowadzi Róża Różańcowa Marii Pazdan.


6. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła i złożoną ofiarę. W sobotę do sprzątania prosimy rodziny z numerów: 208, 209, 209b, 458, 460, 465, 469.


#########################################################################################


Ogłoszenia duszpasterskie
2.04.2018 – Poniedziałek Wielkanocny

1. W najbliższy piątek nie obowiązuje nas wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych ponieważ wypada on w oktawie Wielkanocy.


2. Przyszła niedziela to Niedziela Miłosierdzia Bożego i święto patronalne Caritas. Tradycyjnie składka
z Święta Miłosierdzia przeznaczona jest na Caritas Diecezji Rzeszowskiej
. Ponieważ jest to druga niedziela miesiąca i składamy wtedy ofiary na inwestycje, składka na Caritas będzie w trzecią niedzielę miesiąca.
Ci, którzy składali jałmużnę do skarbonek wielkopostnych złożą ją w najbliższą niedzielę jako dar ofiarny.
Dziękujemy ofiarodawcom za złożone dary i ofiary za chleb miłości dla potrzebujących z naszej wspólnoty parafialnej. Podziękowanie dla Pań z Parafialnego Zespołu Caritas za przygotowanie chlebów i paczek świątecznych.


3. Przeżyliśmy po raz kolejny w naszym życiu Święte Trzy Dni Paschalne i Uroczystość Zmartwychwstania. Bóg zapłać wszystkim, którzy wzięli udział w uroczystej liturgii Triduum Paschalnego, Niedzieli Zmartwychwstania oraz adoracjach: w Ciemnicy i Bożym Grobie.


4. Bóg zapłać za złożoną ofiarę na kwiaty do Ciemnicy i Bożego Grobu. Podziękowanie dla mieszkańców Granic, którzy przygotowali Ciemnicę i Boży Grób oraz panu Zenonowi za kierowanie całym dziełem. Druhnom i Druhom Strażakom za wystawienie pocztów sztandarowych, niesienie baldachimu i udział w procesji Rezurekcyjnej. Kawalerom za posługę Straży Grobowej, oraz wszystkim, którzy przygotowali obrazy, feretrony
i nieśli je w czasie procesji. Podziękowanie także dla chóru Cantamus za czynny udział w liturgii w Wielkiego Tygodnia i Niedzieli Zmartwychwstania.


5. Od wtorku Msza święta popołudniowa o godz. 18.00.


6. W tym tygodniu wypada pierwszy czwartek, piątek i pierwsza sobota miesiąca. W czwartek po Mszy świętej popołudniowej Godzina Święta. W piątek spowiedź rano i po południu pół godziny przed Mszą świętą i w czasie Mszy. Po Mszy świętej popołudniowej nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa z Litanią i Aktem oddania Sercu Bożemu. W sobotę kolejne nabożeństwo Pierwszych Sobót. O godz. 17.30 różaniec wynagradzający, po Mszy świętej nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca Maryi z rozważaniem tajemnicy różańcowej.


7. Odwiedziny chorych z posługą sakramentalną: ks. proboszcz w piątek od godz. 8.30, ks. Rafał w sobotę od godz. 9.30.


8. Różaniec przed Sumą w przyszłą niedzielę poprowadzi Róża Różańcowa Leopolda Pazdan.


9. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła w środę i sobotę przed świętami i złożoną ofiarę. W sobotę do sprzątania prosimy rodziny z numerów: 205, 495, 496, 496a, 501, 502, 506, 507, 508, 516.


#########################################################################################


Ogłoszenia duszpasterskie
25.03.2018 – 6 Niedziela Wielkiego Postu
NIEDZIELA PALMOWA – Niedziela Męki Pańskiej

1. Niedziela Palmowa, którą dzisiaj przeżywamy, od uobecnienia wydarzeń związanych z uroczystym wjazdem Jezusa do Jerozolimy rozpoczyna Wielki Tydzień. Na Sumie o godz. 11.00 uroczysta procesja
z palmami na pamiątkę wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy.


2. Liturgia Wielkiego Poniedziałku, Wtorku i Środy ukazuje nam Chrystusa – cierpiącego Sługę, który dobrowolnie składa w ofierze swoje życie, aby wejść razem z nami do chwały Ojca.


3. Wyjątkowe znaczenie mają trzy ostatnie dni Wielkiego Tygodnia – Święte Triduum Paschalne. Są one najważniejszym czasem w życiu Kościoła i stanowią szczyt roku liturgicznego.
Obchód Świętego Triduum Paschalnego rozpoczyna się Mszą Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek.
W Wielki Piątek w ciszy i skupieniu gromadzimy się na sprawowaniu pamiątki Męki i Śmierci Jezusa Chrystusa.
Punktem kulminacyjnym Triduum Paschalnego jest Wigilia Paschalna w Wielką Noc. Dlatego każdy z nas powinien dołożyć wszelkich starań, aby dni Wielkiego Tygodnia przeżyć owocnie poprzez czynne uczestniczenie w tych liturgicznych obchodach. Zapraszamy wszystkich do licznego udziału w tych uroczystych obrzędach. Na uroczystą liturgię w Wielką Sobotę przynosimy świece.


4. Prosimy o przygotowanie feretronów, figur i chorągwi na procesję rezurekcyjną. Kawalerów zapraszamy do pełnienia warty przy Bożym Grobie.


5. Druhów Strażaków zapraszamy do udziału w liturgii z pocztem sztandarowym i utrzymanie porządku
w czasie procesji.


6. Adoracja służby liturgicznej według porządku wywieszonego w zakrystii.


7. Adoracja dzieci i młodzieży według porządku wywieszonego na tablicy ogłoszeń w przedsionku kościoła.


8. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła i złożoną ofiarę. W środę na godz. 19.00 do sprzątania kościoła prosimy rodziny z numerów: – 254, 256, 261, 493, 265, 266a, 267, 268, 269, 337.
W sobotę na godz. 21.30 prosimy rodziny z numerów: 195,196, 201, 202, 203, 204.


9. Na stoliku za ławkami są wystawione baranki wielkanocne. Złożona za baranka ofiara wspomoże dzieła pomocy prowadzone przez Caritas naszej diecezji.


10. Do czwartku włącznie w zakrystii można składać dary na świąteczny stół dla potrzebujących z naszej wspólnoty parafialnej. Dziękujemy dzieciom i młodzieży Szkoły Podstawowej Nr 2 za złożone dary dla potrzebujących.


11. W Wielki Czwartek w czasie Mszy świętej Wieczerzy Pańskiej, wzorem wielu parafii pobłogosławimy chleb, nazywany chlebem miłości, który można będzie zabrać na stół wielkanocny. Z racji przyjęcia chleba można złożyć dobrowolną ofiarę. Dochód z tych ofiar będzie przeznaczony na paczki żywnościowe na święta dla potrzebujących z naszej parafii. Przyjęcie tego chleba jest wyrazem naszej troski o potrzebujących i tego, że jako wspólnota wierzących jesteśmy złączeni w miłości jako rodzina.


12. Odwiedziny chorych z posługą sakramentalną przed świętami w poniedziałek: ks. Proboszcz od godz. 8.30, ks. Rafał od godz. 11.00. Chorych, których nie odwiedzamy w pierwsze piątki i pierwsze soboty prosimy zgłosić dzisiaj w zakrystii.


13. Szczegółowe ogłoszenia: porządek Liturgii Wielkiego Tygodnia, intencje Mszy świętych, adoracja Róż Różańcowych – są podana w gazetce, którą można odebrać od ministrantów wychodząc z kościoła.


#########################################################################################


Ogłoszenia duszpasterskie
18.03.2018 – 5 Niedziela Wielkiego Postu

1. Piąta niedziela Wielkiego Postu dawniej nazywana była niedzielą Męki Pańskiej. Liturgia słowa od tej niedzieli, będzie koncentrowała się na Męce Chrystusa. W piątą niedzielę Wielkiego Postu zwyczajowo
w kościołach zasłaniamy krzyże. Zwyczaj ten ma początek w XIII wieku. Zasłona przysłaniająca krzyż jest symbolem żalu i pokuty, jakim grzesznik oddać się powinien, aby mu wolno było znowu podnieść oczy na majestat Boski, którego oblicze nieprawościami swymi sobie przysłonił.


2. Trwają bardzo wymowne i bogate w treść nabożeństwa wielkopostne: Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali. Postawmy sobie pytanie: Czy w tych nabożeństwach brałem udział? Jeśli jeszcze nie, jest okazja, aby uczestniczyć w nich w ostatnich dniach Wielkiego Postu.


3. W poniedziałek 19 marca Uroczystość Świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i Opiekuna Chrystusa. Święty Józef jest wzorem człowieka, który odpowiada Bogu heroicznym aktem wiary, a także doskonałym wzorem męża i ojca.


4. W środę na Mszę świętą popołudniową zapraszamy z rodzicami kandydatów do bierzmowania z kl. 3 Gimnazjum. Po Mszy świętej w czasie okolicznościowego nabożeństwa kandydatom zostaną wręczone krzyże.


5. Kiedy Bóg dostrzega w nas skruchę i widzi, że nasze serce skłania się do powrotu do Niego, podnosi nas
i gładzi nasze grzechy. To dokonuje się w sakramencie pokuty. Kiedy klękamy przy konfesjonale w postawie pokutnika i wyznajemy nasze grzechy, Bóg w swoim miłosierdziu nam je przebacza, przywracając godność swojego dziecka. Spowiedź przed świętami w naszej parafii będzie w najbliższy czwartek 22 marca.
Porządek Mszy świętych i spowiedzi będzie następujący:
O godz. 7.00 – Msza święta
O godz. 8.00 – Droga Krzyżowa dla chorych i starszych
O godz. 8.30 – Msza święta dla chorych i starszych.
Spowiedź: do południa od 9.00 – 10.30 i od 11.00 – 12.00.
Po południu od godz. 15.00 – 16.30 i od 17.00 – 18.00.

O godz. 18.00 Droga Krzyżowa dla uczniów Szkoły Podstawowej i Msza święta.


6. W piątek o godz. 17.00 Droga Krzyżowa dla dorosłych, po nabożeństwie Msza święta. O godz. 18.30 Msza święta dla młodzieży i po Mszy świętej Droga Krzyżowa. Zapraszamy na 18.30 gimnazjalistów, młodzież szkół średnich, studentów i młodzież pracującą.


7. W zakrystii można jeszcze nabyć baranki wielkanocne.


8. Różaniec przed Sumą w przyszłą niedzielę poprowadzi Róża Różańcowa Zuzanny Nieroda.


9. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła i złożoną ofiarę. W sobotę do sprzątania kościoła proszone są rodziny
z numerów: 230, 234, 236, 238,242, 243, 245, 246, 249.
Jak nie będzie padał deszcz do sprzątania otoczenia kościoła prosimy rodziny z numerów: 254, 256, 261, 265, 266a, 267, 268, 269, 337. Jeśli będzie deszcz sprzątanie wokół kościoła przeniesiemy na następny tydzień.


10. Przyszła niedziela to Niedziela Palmowa i początek Wielkiego Tygodnia. Na sumie uroczyste poświęcenie palm i konkurs palm dla dzieci i młodzieży.


11. Zaszczytu przygotowania Ciemnicy i Bożego Grobu w tym roku dostępują Granice. O pokierowanie pracami prosimy pana Zenona Szczepanika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.