Ogłoszenia duszpasterskie

Ogłoszenia duszpasterskie
14.04.2019 – 6 Niedziela Wielkiego Postu

1. Niedziela Palmowa, którą dzisiaj przeżywamy, rozpoczyna Wielki Tydzień. Na Sumie o godz. 11.00 uroczysta procesja z palmami na pamiątkę wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy. Po Mszy świętej konkurs palm.


2. Liturgia Wielkiego Poniedziałku, Wtorku i Środy ukazuje nam Chrystusa – cierpiącego Sługę, który dobrowolnie składa w ofierze swoje życie, aby wejść razem z nami do chwały Ojca.


3. Święte Triduum Paschalne rozpoczyna się Mszą Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek.
W Wielki Piątek w ciszy i skupieniu gromadzimy się na sprawowaniu pamiątki Męki i Śmierci Jezusa Chrystusa.
Punktem kulminacyjnym Triduum Paschalnego jest Wigilia Paschalna w Wielką Noc i Niedziela Zmartwychwstania Na uroczystą liturgię w Wielką Sobotę przynosimy świece.


4. Prosimy o przygotowanie feretronów, figur i chorągwi na procesję rezurekcyjną. Kawalerów zapraszamy do pełnienia warty przy Bożym Grobie. Spotkanie kawalerów dzisiaj po Mszy świętej popołudniowej.


5. Druhów Strażaków zapraszamy do udziału w liturgii z pocztem sztandarowym i utrzymanie porządku
w czasie procesji.


6. Adoracja służby liturgicznej według porządku wywieszonego w zakrystii. Adoracja dzieci i młodzieży według porządku podanego w gazetce i na tablicy ogłoszeń.


7. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła i złożoną ofiarę. W środę na godz. 18.30 do sprzątania kościoła prosimy rodziny z numerów: 2, 2a, 3, 4, 5, 6, 7.
W sobotę na godz. 21.30 prosimy rodziny z numerów: 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16.


8. Na stoliku za ławkami są wyłożone książeczki zachęcające do rozpowszechniania kultu Bożego Miłosierdzia. Każdy, kto pragnie przyczynić się do rozszerzania kultu Bożego Miłosierdzia może je zabrać.


9. Do czwartku włącznie można składać dary na świąteczny stół dla potrzebujących z naszej wspólnoty parafialnej.


10. W Wielki Czwartek w czasie Mszy świętej Wieczerzy Pańskiej pobłogosławimy chlebki, nazywane chlebem miłości, który można będzie zabrać na stół wielkanocny. Z racji przyjęcia chleba można złożyć dobrowolną ofiarę. Dochód z tych ofiar będzie przeznaczony na paczki żywnościowe na święta dla potrzebujących z naszej parafii. Przyjęcie tego chleba jest wyrazem naszej troski o potrzebujących i tego, że jako wspólnota wierzących jesteśmy złączeni w miłości jak rodzina.


11. Odwiedziny chorych z posługą sakramentalną przed świętami w środę od godz. 8.30. Odwiedzimy tylko tych, których nie odwiedzamy w pierwsze piątki i pierwsze soboty, dlatego prosimy, aby ich dzisiaj zgłosić.


12. Szczegółowe ogłoszenia: porządek Liturgii Wielkiego Tygodnia, adoracja Róż Różańcowych – są podane w gazetce.


#########################################################################################


Ogłoszenia duszpasterskie
7.04.2019 – 5 Niedziela Wielkiego Postu

1. Dzisiejsza niedziela dawniej nazywana była niedzielą Męki Pańskiej. Liturgia słowa od dzisiaj, będzie koncentrowała się na Męce Chrystusa, a w czasie Mszy świętych będziemy już śpiewać pieśni o Męce Pańskiej. W piątą niedzielę Wielkiego Postu zwyczajowo w kościołach zasłaniamy krzyże. Zwyczaj ten ma początek w XIII wieku. Zasłona przysłaniająca krzyż jest symbolem żalu i pokuty, jakim grzesznik oddać się powinien, aby mu wolno było znowu podnieść oczy na majestat Boski, którego oblicze nieprawościami swymi sobie przysłonił. Dzisiejsza składka przeznaczona jest na kwiaty i dekoracje do Bożego Grobu i Ciemnicy. Składka w przyszłą niedzielę przeznaczona będzie na inwestycje.


2. Mieliśmy okazję uczestniczyć w rekolekcjach wielkopostnych. Trwają bardzo wymowne i bogate w treść nabożeństwa wielkopostne: Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali. Postawmy sobie pytanie: Czy w rekolekcjach
i nabożeństwach brałem udział? Jeśli jeszcze nie byłem na Gorzkich Żalach i Drodze Krzyżowej, jest okazja, aby uczestniczyć w nich w ostatnich tygodniach Wielkiego Postu.


3. W czwartek o godz. 18.00 Droga Krzyżowa dla uczniów szkoły podstawowej i Msza święta.


4. W piątek o godz. 18.00 nabożeństwo Drogi Krzyżowej i po nim Msza święta. O godz. 19.30 Droga Krzyżowa muzyką malowana, w czasie której będą wykonane przez nasz chór pieśni o Męce Pańskiej i pasyjne utwory organowe.


5. Przyszła niedziela to Niedziela Palmowa i początek Wielkiego Tygodnia. Na sumie uroczyste poświęcenie palm i konkurs palm dla dzieci i młodzieży.


6. Bóg zapłać za sprzątanie w minionym tygodniu kościoła i złożoną ofiarę. Do sprzątania w sobotę prosimy rodziny z numerów: 719, 742, 675, 679, 681, 680, 682.


7. Na stoliku za ławkami są wyłożone książeczki zachęcające do rozpowszechniania kultu Bożego Miłosierdzia. Każdy, kto pragnie przyczynić się do rozszerzania kultu Bożego Miłosierdzia może je zabrać.


8. Od jutra można składać w naszym kościele dary, które będą przekazane potrzebującym z naszej wspólnoty parafialnej.


9. Spotkanie Scholi w poniedziałek po Mszy świętej, LSO w sobotę po Mszy świętej.


#########################################################################################


Ogłoszenia duszpasterskie
31.03.2019 – 4 Niedziela Wielkiego Postu

1. Zakończyliśmy rekolekcje wielkopostne. Kto nie pojednał się z Bogiem w czasie rekolekcji, można to uczynić w najbliższym czasie, aby trwając w łasce uświęcającej, jak najlepiej przygotować się do przeżywania tajemnic paschalnych.


2. W tym tygodniu wypada pierwszy czwartek, piątek i pierwsza sobota miesiąca. Spowiedź w piątek rano i po południu pół godziny przed i w czasie każdej Mszy świętej.


3. W czwartek o godz. 18.00 Droga Krzyżowa dla uczniów szkoły podstawowej i Msza święta. Po Mszy świętej Godzina Święta.
W piątek o godz. 18.00 nabożeństwo Drogi Krzyżowej i Msza święta. Po Mszy świętej nabożeństwo wynagradzające z wystawieniem Najświętszego Sakramentu, Litanią i Aktem oddania Sercu Bożemu.
W sobotę o godz. 17.30 różaniec wynagradzający i po Mszy świętej nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca Maryi z piętnastominutowym rozważaniem tajemnicy różańcowej.


4. Bóg zapłać rodzicom bierzmowanych za sprzątanie w minionym tygodniu kościoła, otoczenia kościoła
i parkingów. Do sprzątania w sobotę prosimy rodziny z numerów: 674, 687, 690, 692, 712, 714, 718.


5. W przyszłą niedzielę składka przeznaczona będzie na kwiaty i materiały dekoracyjne do Bożego Grobu
i Ciemnicy.


6. Na stoliku za ławkami są jeszcze do nabycia baranki wielkanocne Caritas.


7. Odwiedziny chorych z posługą sakramentalną: ks. proboszcz w pierwszy piątek od godz. 8.30, ks. Mariusz
w pierwszą sobotę od godz. 9.30. Przed świętami odwiedzimy tych chorych, których nie odwiedzamy
w pierwsze piątki i pierwsze soboty miesiąca. Dzień odwiedzin będzie ogłoszony
.


8. Rodzicom bierzmowanych dziękujemy za dar ołtarza – pulpit na Księgę Ewangeliarza.


9. Msza święta popołudniowa w dni powszednie o godz. 18.00.


10. Spotkanie LSO – wtorek po Mszy świętej popołudniowej. Spotkanie KSM-u – piątek po nabożeństwie.


#########################################################################################


Ogłoszenia duszpasterskie
24.03.2019 – 3 Niedziela Wielkiego Postu

1. W poniedziałek 25 marca Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Jest to Dzień Świętości Życia. Módlmy się o poszanowanie każdego życia ludzkiego. Po Mszy świętej popołudniowej będzie możliwość podjęcia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Polecajmy również w modlitwach naszą diecezję w kolejną rocznicę jej utworzenia.


2. Od jutra Msza święta popołudniowa o godz. 18.00.


3. We wtorek zapraszamy kandydatów do bierzmowania z rodzicami na Mszę świętą popołudniową
i nabożeństwo, w czasie których będziemy modlić się, aby godnie i odpowiedzialnie przyjęli sakrament dojrzałości chrześcijańskiej.
Spowiedź dla kandydatów, ich rodziców i rodzeństwa we wtorek od godz. 17.00.


4. W środę o godz. 18.00 Msza święta czasie której Ksiądz Biskup Edward Białogłowski, udzieli sakramentu bierzmowania kandydatom z naszej parafii i z Nowej Wsi. Zapraszamy do licznego udziału i wspólnej modlitwy wszystkich, którzy czują się odpowiedzialni za przyszłość młodego pokolenia naszych parafian.


5. W czwartek rozpoczną się w naszej parafii Rekolekcje Wielkopostne. Módlmy się o światło Ducha Świętego dla księdza rekolekcjonisty, a dla nas wszystkich o łaskę nawrócenia i przemiany, bo każdy
z nas tego potrzebuje. Modlitwa w intencji rekolekcji jest w programie rekolekcji. Odmawiamy ją
w kościele, ale odmawiajmy ją również w naszych rodzinach, aby słowo Boże głoszone w czasie rekolekcji umocniło naszą wiarę i dokonało przemiany naszych serc
. Programy rekolekcji są wyłożone na stoliku za ławkami.


6. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła w minionym tygodniu i złożoną ofiarę. W tym tygodniu do sprzątania kościoła i jego otoczenia prosimy rodziców kandydatów do bierzmowania. Sprzątanie kościoła będzie we wtorek i w sobotę po Mszy świętej popołudniowej około godz. 19.30. Sprzątanie przyległych do kościoła parkingów i ulic w terminie do uzgodnienia z rodzicami.


7. Zbliżają się święta i trzeba pomyśleć o Bożym Grobie i Ciemnicy. W tym roku do przygotowania Bożego Grobu i Ciemnicy prosimy rodziców bierzmowanych. Bardzo prosimy, aby przy najbliższym spotkaniu w szkole rodzice wybrali z każdej grupy jedną osobę do pokierowania pracami.


8. Spotkanie LSO w poniedziałek po Mszy świętej popołudniowej.


#########################################################################################


Ogłoszenia duszpasterskie
17.03.2019 – 2 Niedziela Wielkiego Postu

1. W drugą Niedzielę Wielkiego Postu, przeżywamy Dzień modlitwy, postu i solidarności z misjonarzami. Po każdej Mszy świętej zbiórka do puszek wspomagająca Misyjne dzieło Pomocy Ad Gentes.
Po południu o godz. 15.30 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym i Msza święta.


2. We wtorek 19 marca Uroczystość Świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i Opiekuna Chrystusa. Święty Józef jest wzorem człowieka, który odpowiada Bogu heroicznym aktem wiary, a także doskonałym wzorem męża i ojca. Polecajmy w modlitwach naszemu Patronowi rodziny naszej parafii i Kościół, którego święty Józef jest szczególnym Opiekunem.


3. W czwartek o godz. 17.00 Droga Krzyżowa dla uczniów szkoły podstawowej. W piątek o godz. 17.00 nabożeństwo Drogi Krzyżowej dla dorosłych i po nabożeństwie Msza święta.
Po Mszy świętej o godz. 18.00 Droga Krzyżowa dla młodzieży. Młodzież zapraszamy na Mszę na godz. 17.30.


4. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła w minionym tygodniu i złożoną ofiarę. W sobotę do sprzątania kościoła prosimy rodziny z numerów: 698, 699, 695, 696, 696a, 697.


5. We wtorek po Mszy świętej popołudniowej spotkanie Liturgicznej Służby Ołtarza. Spotkanie KSM-u w piątek po Drodze Krzyżowej.


6. Na stoliku za ławkami są wyłożone skarbonki wielkopostne CARITAS, do których rodziny mogą składać jałmużnę wielkopostną, jako dar dla seniorów naszej diecezji potrzebujących pomocy.
W zakrystii można już nabyć baranki wielkanocne. Dobrowolna ofiara wspomoże dzieło pomocy potrzebującym Caritas naszej diecezji.


7. W przyszłym tygodniu w czwartek rozpoczną się w naszej parafii rekolekcje wielkopostne. Już
o dzisiaj będziemy modlić się o światło Ducha Świętego dla księdza rekolekcjonisty, a dla nas wszystkich o łaskę nawrócenia i przemiany, bo każdy z nas tego potrzebuje
.


8. W przyszłą niedzielę składka przeznaczona będzie na pokrycie kosztów rekolekcji.


#########################################################################################


Ogłoszenia duszpasterskie
10.03.2019 – 1 Niedziela Wielkiego Postu

1. W niedziele Wielkiego Postu o godz. 15.30 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym i Msza święta.


2. W czasie Wielkiego Postu zachęcamy do udziału w Mszy świętej w dni powszednie i nabożeństwach pasyjnych: Gorzkich Żalach i Drodze Krzyżowej. Nie żałujmy na nie czasu. Tak wiele cennego czasu marnujemy, tak mało poświęcamy go na modlitwę i sprawy dotyczące naszej duszy i zbawienia. Niech liczny udział w nabożeństwach pasyjnych będzie wyrazem naszej wiary w zbawczą moc Męki Chrystusa. Za udział
w tych nabożeństwach można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.


3. W czwartek o godz. 17.00 Droga Krzyżowa dla uczniów szkoły podstawowej. W piątek o godz. 17.00 nabożeństwo Drogi Krzyżowej dla dorosłych i po nabożeństwie Msza święta.
Po Mszy świętej o godz. 18.00 Droga Krzyżowa dla młodzieży, którą poprowadzi młodzież przygotowująca się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania. Młodzież zapraszamy na Mszę na godz. 17.30. W tym nabożeństwie będzie uczestniczyć młodzież z Nowej Wsi, która w naszej parafii przystąpi do sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej.
Zapraszamy do udziału w tej Mszy świętej i nabożeństwie nie tylko gimnazjalistów, uczniów szkół średnich, ale także młodzież pracującą oraz wszystkich, którzy nie mogą uczestniczyć w tym nabożeństwie Drogi Krzyżowej o godz. 17.00.


4. W przyszłą – drugą Niedzielę Wielkiego Postu, przeżywać będziemy Dzień modlitwy, postu i solidarności
z misjonarzami. Po każdej Mszy świętej zbiórka do puszek wspomagająca Misyjne dzieło Pomocy Ad Gentes.


5. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła w minionym tygodniu i złożoną ofiarę. W sobotę do sprzątania kościoła prosimy rodziny z numerów: 465, 469, 471, 473, 475, 477, 483, 484, 488, 489, 491.


6. We wtorek po Mszy świętej popołudniowej spotkanie Liturgicznej Służby Ołtarza. Spotkanie KSM-u w piątek po Drodze Krzyżowej.


7. Na stoliku za ławkami są wyłożone skarbonki wielkopostne CARITAS, do których rodziny mogą składać jałmużnę wielkopostną, jako dar dla seniorów naszej diecezji potrzebujących pomocy.


8. W zakrystii można już nabyć baranki wielkanocne. Dobrowolna ofiara wspomoże dzieło pomocy potrzebującym z naszej diecezji.


#########################################################################################


Ogłoszenia duszpasterskie
3.03.2019 – 8 Niedziela Zwykła

1. Od dzisiaj do soboty 9 marca przeżywać będziemy 52 Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu pod hasłem: „Młodzi Trzeźwi i Wolni”.
Polecajmy w naszych modlitwach nadużywających alkoholu oraz tych, którzy cierpią z powodu nadużywania alkoholu przez najbliższych. Zachęcamy także do podejmowania wielkopostnych postanowień abstynenckich.


2. W tym tygodniu wypada Środa Popielcowa, która rozpoczyna okres Wielkiego Postu – czas pokuty. Postarajmy się jak najliczniej zgromadzić w tym dniu na Mszy świętej, aby obrzędem posypania głów popiołem rozpocząć wzmożoną pracę nad sobą, zmierzającą do nawrócenia i zbliżenia się do Miłosiernego Boga.
Msze Święte z obrzędem posypania głów popiołem będą odprawione o godz. 7.00, 9.00 i 17.00. Przypominamy również, że w Środę Popielcową katolików powyżej 14 roku życia obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a między 18 a 60 rokiem życia zobowiązani jesteśmy do spożycia jednego posiłku do syta i dwóch skromniejszych..


3. Od Środy Popielcowej do 1 Niedzieli Wielkiego Postu włącznie, wypadają kwartalne dni modlitw o ducha pokuty.


4. W czwartek o godz. 17.00 Droga Krzyżowa dla uczniów szkoły podstawowej i po nabożeństwie Msza święta. W piątek o godz. 17.00 nabożeństwo Drogi Krzyżowej dla dorosłych i po nabożeństwie Msza święta o godz. 17.30. Po Mszy świętej Droga Krzyżowa dla młodzieży. Młodzież zapraszamy na Mszę na godz. 17.30.
Zapraszamy do udziału w tej Mszy świętej i nabożeństwie nie tylko gimnazjalistów, uczniów klas ósmych i szkół średnich, ale także młodzież pracującą oraz wszystkich, którzy nie mogą uczestniczyć w nabożeństwie Drogi Krzyżowej o godz. 17.00.


5. W niedziele Wielkiego Postu o godz. 15.30 Gorzkie Żale z Kazaniem Pasyjnym i Msza święta.
Niech liczny udział w nabożeństwach Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali będzie wyrazem naszej wiary w zbawczą moc Męki Chrystusa. Za udział w tych nabożeństwach można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.


6. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła w minionym tygodniu i złożoną ofiarę. W sobotę do sprzątania kościoła prosimy rodziny z numerów: 208, 209, 209a, 209b, 209c, 458, 460


7. W sobotę 9 marca zapraszamy kandydatów do bierzmowania z rodzicami na Mszę świętą i spotkanie z Delegatem Biskupa do spraw Bierzmowania. Na spotkaniu będą również kandydaci z Nowej Wsi.


#########################################################################################


Ogłoszenia duszpasterskie
24.02.2019 – 7 Niedziela Zwykła

1. W czwartek 28 lutego o godz. 17.00 będzie odprawiona Msza święta o świętym Charbelu. Po Mszy świętej nabożeństwo ku czci świętego Charbela, w czasie którego przez Jego wstawiennictwo, będziemy wypraszać potrzebne łaski. Przed Mszą świętą na ołtarzu Matki Bożej Nieustającej Pomocy można składać podziękowania i prośby do świętego Charbela, które będą polecane w czasie nabożeństwa. Po nabożeństwie ucałowanie relikwii świętego.


2. W tym tygodniu wypada pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Spowiedź w piątek rano i po południu pół godziny przed i w czasie każdej Mszy świętej. Po Mszy świętej popołudniowej nabożeństwo wynagradzające z wystawieniem Najświętszego Sakramentu, Litanią i Aktem oddania Sercu Bożemu.


3. W sobotę o godz. 16.30 różaniec wynagradzający. Po Mszy świętej nabożeństwo pierwszych sobót
z piętnastominutowym rozważaniem tajemnicy różańca.


4. Odwiedziny chorych z posługą sakramentalną: ks. proboszcz w piątek od godz. 8.30, ks. Mariusz w sobotę od godz. 9.30.


5. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła w minionym tygodniu. W sobotę do sprzątania kościoła prosimy rodziny
z numerów: 205, 496, 496a, 501, 502, 506, 508, 516.


6. Bóg zapłać za ofiarę do puszek na pomoc w budowaniu studni w jednej z wiosek w Czadzie.


#########################################################################################


Ogłoszenia duszpasterskie
17.02.2019 – 6 Niedziela Zwykła

1. W piątek święto Katedry Świętego Piotra, w sobotę wspomnienie liturgiczne świętego Polikarpa.


2. Podziękowanie dla Druhów Strażaków za posługę w czasie modlitwy z włożeniem rąk i zabezpieczenie porządku na parkingach.


3. Podziękowanie również dla Firmy Gamiks za przekazanie swoich wyrobów na spotkanie Seniorów.


4. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła w minionym tygodniu. W sobotę do sprzątania kościoła prosimy rodziny
z numerów: 195, 196, 201, 202, 203, 204.


#########################################################################################


Ogłoszenia duszpasterskie
10.02.2019 – 5 Niedziela Zwykła

1. Jutro 11 lutego we wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes, przeżywać będziemy XXVI Światowy Dzień Chorego. Polecajmy w naszych modlitwach wszystkich chorych, a szczególnie chorych i cierpiących
z naszej parafii. Dla chorych i starszych z naszej wspólnoty o godz. 10.00 będzie odprawiona Msza święta. Po Mszy świętej nabożeństwo z błogosławieństwem eucharystycznym i udzieleniem Sakramentu Chorych chorym i tym, którzy są w podeszłym wieku. Przed Mszą świętą od godz. 9.30 okazja do spowiedzi. Bardzo prosimy rodziny, aby chorym i starszym, którzy mogą wziąć udział w Mszy świętej i nabożeństwie umożliwić przyjazd do kościoła.


2. W środę 13 lutego kolejne spotkanie modlitewne z O. Józefem Witko z modlitwą o uzdrowienie
i uwolnienie. O godz. 17.00 nabożeństwo eucharystyczne i po nabożeństwie Msza święta. Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Druhów Strażaków prosimy o posługę w czasie modlitwy z włożeniem rąk
i zabezpieczenie porządku na parkingach.


3. W czwartek święto świętych Cyryla i Metodego, patronów Europy.


4. W piątek po Mszy świętej popołudniowej nabożeństwo ku czci Miłosierdzia Bożego.


5. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła w minionym tygodniu. W sobotę do sprzątania kościoła prosimy rodziny
z numerów: 256, 261, 265, 266a, 267, 268, 269.


6. Parafia Bystrzyca 15 i 16 lipca organizuje pielgrzymkę do Sanktuarium Cudu Eucharystycznego w Sokółce
i do Świętej Lipki. Dla zainteresowanych informacja na tablicy ogłoszeń.


7. Na wybudowanie studni na misji w Czadzie, zebraliśmy do tego czasu 6 tys. złotych. Wybudowanie studni kosztuje około 9 tys. złotych. Potrzeba nam jeszcze 3 tys. złotych. Dlatego w przyszłą niedzielę wychodząc
z kościoła będzie można złożyć ofiarę do puszek na ten cel.


#########################################################################################


Ogłoszenia duszpasterskie
3.02.2019 – 4 Niedziela Zwykła

1. W związku ze wspomnieniem liturgicznym świętego Błażeja, po każdej Mszy świętej pobłogosławimy świece i udzielimy specjalnego błogosławieństwa, połączonego z prośbą o zachowanie od chorób gardła.


2. W tym tygodniu we wtorek 5 lutego wspomnienie liturgiczne świętej Agaty. Stara tradycja głosi, że w czasie wybuchu wulkanu Etna na Sycylii, w rok po śmierci Agaty mieszkańcy Katanii na Sycylii, zwrócili się o pomoc do swojej świętej rodaczki i zostali ocaleni. Na pamiątkę tego wydarzenia powstał zwyczaj błogosławienia
w tym dniu chleba jako znaku dobroci oraz wody jako pomocy chroniącej przed niebezpieczeństwem ognia.
W związku z tym po Mszy świętej rano i po południu pobłogosławimy chleb i wodę.
W piątek wspomnienie świętych Pawła Miki i Towarzyszy, męczenników.


3. Czwartek w tym tygodniu to pierwszy czwartek miesiąca – po Mszy świętej popołudniowej Godzina Święta.


4. W piątek na Mszę świętą popołudniową i nabożeństwo zapraszamy z rodzicami kandydatów do bierzmowania z klasy ósmej i trzeciej gimnazjum. W czasie nabożeństwa kandydatom będą wręczone krzyże.


5. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła, rozebranie szopki i dekoracji świątecznych. W sobotę do sprzątania kościoła prosimy rodziny z numerów: 240, 242, 243, 245, 246, 249, 254.


#########################################################################################


Ogłoszenia duszpasterskie
27.01.2019 – 3 Niedziela Zwykła

1. W tym tygodniu w poniedziałek 28 stycznia wspomnienie liturgiczne świętego Tomasza z Akwinu,
w czwartek 31 stycznia świętego Jana Bosko.


2. W poniedziałek 28 stycznia o godz. 17.00 będzie odprawiona Msza święta o świętym Charbelu. Po Mszy świętej nabożeństwo ku czci świętego Charbela, w czasie którego przez Jego wstawiennictwo, będziemy wypraszać potrzebne nam łaski. Przed Mszą świętą na ołtarzu Matki Bożej Nieustającej Pomocy można składać podziękowania i prośby do świętego Charbela, które będą polecane w czasie nabożeństwa. Po nabożeństwie ucałowanie relikwii świętego.


3. W tym tygodniu wypada pierwszy piątek miesiąca. Spowiedź rano i po południu pół godziny przed i w czasie każdej Mszy świętej. Po Mszy świętej popołudniowej nabożeństwo z wystawieniem Najświętszego Sakramentu z litanią i aktem oddania Sercu Bożemu.


4. W sobotę 2 lutego Święto Ofiarowania Pańskiego – Matki Bożej Gromnicznej i pierwsza sobota miesiąca. Msze święte będą odprawione o godz. 7.00, 9.00 i 17.00. W czasie każdej Mszy świętej poświęcenie gromnic. O godz. 16.30 różaniec wynagradzający. W czasie Mszy świętej popołudniowej obrzęd wręczenia książeczek do modlitwy, przygotowującym się do pierwszej spowiedzi i Komunii świętej. Dzieci zapraszamy wraz z rodzicami. Po Mszy świętej popołudniowej nabożeństwo pierwszych sobót
z piętnastominutowym rozważaniem tajemnicy różańca
.


5. Święto Ofiarowania Pańskiego jest także Światowym Dniem Życia Konsekrowanego. Modlimy się w tym dniu w intencji tych wszystkich, którzy zostali powołani do służby Bożej. Składka z 2 lutego przeznaczona jest na zakony kontemplacyjne w naszej diecezji.


6. W przyszłą niedzielę wypada wspomnienie św. Błażeja, biskupa i męczennika. Po każdej Mszy świętej pobłogosławimy świece i udzielimy specjalnego błogosławieństwa, połączonego z prośbą o zachowanie od chorób gardła. Można również przynieść do pobłogosławienia swoje świece.


7. Odwiedziny chorych z posługą sakramentalną: ks. proboszcz w piątek od godz. 8.30, ks. Mariusz w sobotę od godz. 10.30.


8. Bóg zapłać za sprzątane kościoła w minionym tygodniu i złożoną ofiarę.
W sobotę do sprzątania kościoła, rozebrania szopki i dekoracji świątecznych, po Mszy świętej popołudniowej prosimy rodziny z numerów: 222, 223, 224, 225, 228, 230, 234, 236, 238.


9. Przypominamy, że na stoliku za ławkami wyłożone są też ulotki z numerem KRS Fundacji, która gromadzi środki dla Piotra Grochowskiego na pokrycie kosztów specjalistycznej protezy, leczenia i rehabilitacji. Zachęcamy do pomocy Piotrowi przez przeznaczenie 1 % odpisu podatkowego dla wskazanej Fundacji.

Możliwość komentowania jest wyłączona.