Ogłoszenia duszpasterskie

Ogłoszenia duszpasterskie
12.08.2018 – 19 Niedziela Zwykła

1. W tym tygodniu we wtorek wspomnienie liturgiczne świętego Maksymiliana Marii Kolbe, w piątek świętego Jacka.


2. W środę 15 sierpnia Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i nasze parafialne dziękczynienie za tegoroczne zbiory i szczęśliwe żniwa. Msze święte będą odprawione jak w każdą niedzielę: 7.30, 9.00. 11.00 i 15.30.
Dziękczynna Suma z poświęceniem wieńców dożynkowych, owoców, warzyw, ziół i kwiatów o godz. 11.00.
Po południu o godz. 15.00 na placu przy Zespole Szkół w Pstrągowej rozpoczną się Dożynki Gminne. Program Dożynek Gminnych jest wywieszony na tablicy ogłoszeń w przedsionku kościoła.


3. Różaniec przed Sumą w przyszłą niedzielę poprowadzi Róża Różańcowa Wandy Dziedzic.


4. Bóg zapłać rodzinom, które sprzątały kościół w minionym tygodniu. Do sprzątania kościoła w sobotę prosimy rodziny z numerów: 800, 801, 802, 804, 805, 806, 807, 808.


5. W tym tygodniu w dni powszednie Msza święta rano o godz. 7.00 i po południu o godz. 18.00.


#########################################################################################


Ogłoszenia duszpasterskie
5.08.2018 – 18 Niedziela Zwykła

1. Sierpień, czas wielkich wydarzeń historycznych, rocznic patriotycznych i świąt maryjnych, od wielu już lat ogłaszany jest przez Episkopat Polski jako miesiąc abstynencji. Zachęcamy wszystkich ludzi dobrej woli, aby podjęli zobowiązania abstynenckie i ofiarowali je w intencji wszystkich uzależnionych i ich rodzin.


2. Wyruszyła Rzeszowska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. Zapraszamy do duchowego towarzyszenia pielgrzymom za pośrednictwem radia VIA.


3. W tym tygodniu w poniedziałek Święto Przemienienia Pańskiego, w środę wspomnienie świętego Dominika, w czwartek święto świętej Teresy Benedykty od Krzyża, Patronki Europy, w piątek wspomnienie świętego Wawrzyńca, w sobotę świętej Klary.


4. W poniedziałek ze względu na święto Przemienia Pańskiego Msza święta rano o godz. 7.00 i po południu
o godz.18.00. W pozostałe dni tygodnia od wtorku do soboty Msza święta tylko rano o godz. 7.00.
Ks. Rafał będzie odprawiał wyznaczone Msze święte poza parafią.
Ks. Zdzisław we wtorek o godz. 7.00 rozpoczyna odprawianie Mszy świętych gregoriańskich za śp. Cecylię Barlik.


5. Różaniec przed Sumą w przyszłą niedzielę poprowadzi Róża Różańcowa Heleny Barlik.


6. Bóg zapłać rodzinom, które dekorowały i sprzątały kościół w minionym tygodniu. Do sprzątania kościoła
w sobotę prosimy rodziny z numerów: 793, 794, 795, 797, 798, 799.


7. Z radością pragniemy poinformować, że zostały złożone dwie Róże Różańcowe: św. Jana Pawła II i św. Józefa, których członkowie odmawiają codziennie dziesiątek różańca w intencji dzieci należących do danej Róży. Inicjatywa jest godna polecenia, ponieważ na młode pokolenie czyha wiele pułapek i zagrożeń,
a modlitwa różańcowa jest takim płaszczem chroniącym przed nimi. W intencji dzieci członków Róży będzie odprawiana raz w miesiącu Msza święta.


8. Przypominamy, że w SOBOTĘ 11 sierpnia, w związku z organizacją 27 Rajdu Rzeszowskiego, czasowo
w Pstrągowej z ruchu zostaną wyłączone odcinki dróg oznaczone na mapie wywieszonej na drzwiach kościoła. Organizatorzy Rajdu proszą, aby się zapoznać z utrudnieniami i dostosować się do poleceń służb zabezpieczających bezpieczeństwo uczestników rajdu i kibiców.


9. W przyszłą niedzielę o godz. 15.30 będzie odprawiona Msza święta w intencji rodzin, które w ostatnim miesiącu nawiedziła Figura Matki Bożej Fatimskiej.


10. Bóg zapłać wszystkim, którzy w ubiegłą niedzielę złożyli ofiarę na rehabilitację Kamila z Krosna. Złożono 3.957 złotych. Podziękowanie księdza proboszcza Parafii Miłosierdzia Bożego i organizatorów akcji pomocy jest wywieszone w przedsionku na tablicy ogłoszeń.


11. Zbliża się parafialne dziękczynienie za tegoroczne plony, które będziemy świętować w środę 15 sierpnia na Sumie. Prosimy przygotowanie wieńców dożynkowych. Dożynki Gminne w tym roku będą również w Pstrągowej. Organizatorzy proszą, aby wieńce na Dożynki Gminne zgłosić do 10 sierpnia.


#########################################################################################


Ogłoszenia duszpasterskie
29.07.2018 – 17 Niedziela Zwykła

1. W sobotę w liturgii wspominaliśmy świętego Charbela, Kapłana Kościoła Maronickiego z Libanu, naszego szczególnego orędownika u Boga, ponieważ mamy Jego relikwie. Ze stolika za ławkami można zabrać obrazki świętego Charbela z koronką i modlitwą, aby przez Jego wstawiennictwo wypraszać dla siebie
i swoich bliskich potrzebne łaski.


2. W tym tygodniu we wtorek wspomnienie świętego Ignacego z Loyoli, w środę świętego Alfonsa Marii Liguoriego, w sobotę świętego Jana Marii Vianneya, patrona proboszczów.


3. W czwartek – 2 sierpnia – jest możliwość zyskania odpustu zupełnego „Porcjunkuli”. Warunki to pobożne nawiedzenie bazyliki, sanktuarium lub kościoła parafialnego, połączone z odmówieniem Ojcze nasz i Wierzę
w Boga, przystąpienie do spowiedzi (spowiedź nie musi być w tym dniu), przyjęcie komunii świętej i modlitwa wg intencji Ojca Świętego.


4. W tym tygodniu wypada pierwszy czwartek, piątek i pierwsza sobota miesiąca.
W czwartek po Mszy świętej popołudniowej „Godzina Święta”.
W pierwszy piątek spowiedź rano pół godziny przed Mszą świętą, po południu od godz.17.00. W czasie Mszy świętej spowiedzi nie będzie, ponieważ będzie tylko jeden ksiądz. Nabożeństwo ku czci Serca Bożego po Mszy świętej popołudniowej.
W sobotę kolejne nabożeństwo Pierwszych Sobót. O godz. 17.30 różaniec wynagradzający i po Mszy świętej nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca Maryi z rozważaniem kolejnej tajemnicy różańcowej.


5. Odwiedziny wszystkich chorych będą w pierwszy piątek w następującym porządku: chorzy ks. Proboszcza od godz. 8.30, chorzy ks. Rafała od godz. 9.30.


6. Bóg zapłać rodzinom, które dekorowały i sprzątały kościół w minionym tygodniu. Do sprzątania kościoła
w sobotę prosimy rodziny z numerów: 779, 780, 781, 784, 787, 788, 789.


7. W sobotę 4 sierpnia wyrusza Rzeszowska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. Zapraszamy do duchowego towarzyszenia pielgrzymom za pośrednictwem radia VIA codziennie o godz. 20.30.


8. W przyszłym tygodniu 11 sierpnia, w związku z organizacją 27 Rajdu Rzeszowskiego, czasowo
w Pstrągowej z ruchu zostaną wyłączone odcinki dróg oznaczone na mapie wywieszonej na drzwiach kościoła.


#########################################################################################


Ogłoszenia duszpasterskie
22.07.2018 – 16 Niedziela Zwykła

1. W tym tygodniu w poniedziałek święto świętej Brygidy, Patronki Europy. We wtorek wspomnienie świętej Kingi.
W środę święto świętego Jakuba Apostoła i dawne wspomnienie świętego Krzysztofa. Zarówno dzisiaj
w czasie poświęcenia pojazdów i w dzień patrona kierowców módlmy się w ich intencji, aby unikali wypadków
i służyli owocnie swoim bliźnim.
W czwartek wspomnienie świętych Joachima i Anny, rodziców NMP. Jest to dzień wdzięczności dla rodziców, ludzi starszych i emerytów. Polecajmy w tym dniu w naszych modlitwach tych, którym tak wiele zawdzięczamy. Ze stolika za ławkami można zabrać obrazek świętego Krzysztofa z modlitwą kierowcy.

W sobotę wspomnienie świętego Charbela, Kapłana. Wypraszajmy przez Jego wstawiennictwo potrzebne dla nas łaski. Ponieważ mamy relikwie tego świętego po Mszy świętej rano i po południu ucałowanie relikwii.


2. Trwają wakacje. Wielu odpoczywa, ale dla wielu z nas jest to czas intensywnej pracy, bo rozpoczął się czas zbierania plonów ziemi. Dla jednych i drugich przez piękno przyrody przemawia do nas Bóg – Stwórca. Zechciejmy dla Niego otworzyć nasze serca i umysły. Jednocześnie nie zapominajmy, że każdy z nas, jako katolik – uczeń Chrystusa, ma obowiązek uczestniczenia w niedzielnej Mszy świętej. W najbliższych dniach módlmy się o odpowiednią pogodę na czas żniw.


3. Bóg zapłać rodzinom, które dekorowały oraz sprzątały kościół i wokół kościoła w minionym tygodniu. Bóg zapłać również za złożoną ofiarę. Do sprzątania kościoła w sobotę prosimy rodziny z numerów: 767, 769, 770, 775, 776, 777.


4. Parafia Miłosierdzia Bożego w Krośnie zwróciła się do nas z prośbą o wsparcie finansowe rehabilitacji swojego, 24-letniego parafianina Kamila, który uległ wypadkowi, jest sparaliżowany czterokończynowo, ale jest zupełnie świadomy swojego stanu. Dzięki ludziom dobrej woli i ich pomocy materialnej przebywał w Polskim Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej VOTUM w Krakowie. Podjęta tam rehabilitacja przyniosła efekty. Obecnie Kamil przebywa w domu. Konieczna jest kontynuacja rehabilitacji, bo jest nadzieja, że doprowadzi ona do takiego stanu, że będzie mógł samodzielnie poruszać się na wózku. Niestety rehabilitacja jest bardzo kosztowna (około 20 tys. miesięcznie) i bliscy nie są w stanie jej sfinansować. Ksiądz proboszcz w imieniu własnym i rodziny prosi o modlitewne wsparcie Kamila i Jego rodziny oraz pomoc finansową na Jego rehabilitację.
W związku z tym w przyszłą niedzielę, mający serca otwarte na pomoc potrzebującym będą mogli złożyć do puszek ofiarę na rehabilitację Kamila.


#########################################################################################


Ogłoszenia duszpasterskie
15.07.2018 – 15 Niedziela Zwykła

1. W piątek po Mszy świętej popołudniowej nabożeństwo ku czci Miłosierdzia Bożego.


2. Ponieważ zbliża się święto świętego Krzysztofa, patrona kierowców i podróżujących, w przyszłą niedzielę po każdej Mszy świętej pobłogosławimy pojazdy.
Przed kościołem będzie zbiórka do puszek na pojazdy dla misjonarzy. Przez organizatorów pomocy dla misjonarzy proponowana jest ofiara 1 grosza za każdy przejechany w ostatnim roku kilometr.


3. Bóg zapłać rodzinom, które dekorowały kościół oraz sprzątały kościół, wokół kościoła i plebanii w minionym tygodniu. Do sprzątania kościoła i wokół kościoła w sobotę prosimy rodziny z numerów: 749, 751, 752, 753, 755, 762.


#########################################################################################


Ogłoszenia duszpasterskie
8.07.2018 – 14 Niedziela Zwykła

1. W tym tygodniu w środę święto świętego Benedykta, Opata, Patrona Europy. W czwartek wspomnienie liturgiczne świętego Brunona z Kwerfurtu, w piątek świętych Pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta.


2. Peregrynacja Figury Matki Bożej Fatimskiej jeszcze trwa. Od wczoraj Matka Boża odwiedza kolejne rodziny na Smykówkach.
W piątek 13 lipca na Mszę świętą popołudniową zapraszamy rodziny, które nawiedziła w ostatnim miesiącu Figura Matki Bożej Fatimskiej.


3. Bóg zapłać rodzinom, które dekorowały kościół oraz sprzątały kościół, wokół kościoła i plebanii w minionym tygodniu. Do sprzątania kościoła i wokół kościoła w sobotę prosimy rodziny z numerów: 96, 97, 98a, 99, 100, 705, 707, 709, 710, 712.


#########################################################################################


Ogłoszenia duszpasterskie
1.07.2018 – 13 Niedziela Zwykła

1. W tym tygodniu we wtorek święto świętego Tomasza Apostoła. W piątek wspomnienie liturgiczne bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy.


2. W tym tygodniu wypada pierwszy czwartek, piątek i pierwsza sobota miesiąca.
W czwartek po Mszy świętej popołudniowej „Godzina Święta”.
W pierwszy piątek spowiedź rano pół godziny przed Mszą świętą, po południu od godz.17.30 i w czasie Mszy świętej. Nabożeństwo ku czci Serca Bożego po Mszy świętej popołudniowej.
W sobotę kolejne nabożeństwo Pierwszych Sobót. O godz. 17.30 różaniec wynagradzający i po Mszy świętej nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca Maryi z rozważaniem kolejnej tajemnicy różańcowej.


3. Odwiedziny wszystkich chorych będą w pierwszy piątek w następującym porządku: ks. Proboszcz od godz. 8.30, ks. Rafał od godz. 10.00.


4. Bóg zapłać rodzinom, które sprzątały i dekorowały kościół w minionym tygodniu. Do sprzątania kościoła
w sobotę prosimy rodziny z numerów: 85a, 87, 87a, 90, 91, 93, 94.


5. W przyszłą niedzielę składka na inwestycje parafialne.


6. Od dzisiaj ks. Ignacy Stawarz rozpoczyna odprawianie Mszy świętych gregoriańskich za zmarłego Adolfa Stec w swojej parafii.


#########################################################################################


Ogłoszenia duszpasterskie
24.06.2018 – 12 Niedziela Zwykła

1. W środę wspomnienie liturgiczne Matki Bożej Nieustającej Pomocy, w czwartek świętego Ireneusza, biskupa i męczennika.


2. W piątek Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Uroczystość ta obchodzona jest w jednym dniu, aby podkreślić, że obaj apostołowie byli współzałożycielami gminy chrześcijańskiej w Rzymie, obaj w tym mieście oddali swe życie za Chrystusa. W Rzymie są też ich relikwie.
Składka z tej uroczystości przeznaczona będzie na utrzymanie instytucji apostolskich w Rzymie – jest tzw. Świętopietrze.
Z racji tej uroczystości nie obowiązuje nas w tym dniu wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
Msze święte w piątek, Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła będą odprawione o godz. 7.00, 9.00 i po południu o godz. 18.00.


3. Bóg zapłać rodzinom, które sprzątały i dekorowały kościół w minionym tygodniu. Do sprzątania kościoła
w sobotę prosimy rodziny z numerów: 71, 72, 72a, 75,76, 78, 79, 80a, 80b, 82, 83, 84. Jest wyznaczone więcej rodzin, ponieważ przewidziane jest plewienie rabatów wokół kościoła.


4. Rozpoczęły się wakacje. Pamiętajmy, że czas wolny nie zwalnia nas z wypełniania obowiązków religijnych. Zapewne wielu będzie przebywać w różnych miejscach, podziwiając w pięknie przyrody Boga Stwórcę. Wypada jednak zorientować się, gdzie jest kościół, w jakich godzinach sprawowane są nabożeństwa, aby
w niedziele i święta nakazane spełnić obowiązek uczestniczenia we Mszy Świętej.


#########################################################################################


Ogłoszenia duszpasterskie
17.06.2018 – 11 Niedziela Zwykła

1. W czwartek wspomnienie liturgiczne świętego Alojzego Gonzagi.


2. W tym tygodniu dzieci i młodzież kończą kolejny rok szkolny i katechetyczny. Dlatego zapraszamy wszystkich uczniów szkół podstawowych, gimnazjum, szkół ponad gimnazjalnych i ich bliskich do przystąpienia do sakramentu pokuty i przyjęcia Komunii świętej, by w pojednaniu z Bogiem godnie podziękować za wszystkie łaski, otrzymane w ciągu całego roku szkolnego.
Spowiedź dla uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół średnich w czwartek rano od godz. 6.30 i po południu od godz. 17.30 i w czasie Mszy świętej.
Msza święta dziękczynna za otrzymane łaski w mijającym roku nauki w piątek 22 czerwca o godz.8.00.


3. Bóg zapłać rodzinom, które sprzątały i dekorowały kościół w minionym tygodniu. Do sprzątania kościoła
w sobotę prosimy rodziny z numerów: 64a, 65, 66, 67, 67a, 68, 68a, 69.


4. W przyszłą niedzielę 24 czerwca, na Mszy świętej popołudniowej, będziemy gościć w naszej parafii księdza egzorcystę, który przedstawi nam współczesne zagrożenia, siejące spustoszenie wśród dzieci i młodzieży oraz możliwe przypadki opętania czy zniewolenia przez Szatana. Zapraszamy na spotkanie rodziców, młodzież
i wszystkich, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat podstępnego działania Szatana, zniewoleń
i opętań.


5. W przyszłą niedzielę wypada Uroczystość Narodzenia świętego Jana Chrzciciela.

Możliwość komentowania jest wyłączona.