III Koncert Kolęd KSM i scholi

2 lutego 2016 r. o godz. 17:45 w Kościele Parafialnym w Pstrągowej odbył się III Koncert Kolęd w wykonaniu młodzieży należącej do KSM i scholi. Młodzież zaśpiewała kolędy: „Mario czy już wiesz” – solo Katarzyna Skwierz, „Uwierzyć pragnę w święta”, „Gdy śliczna Panna” – solo Karolina Pytko, „Narodził się w stajence”, „Kiedy świąt przyjdzie moment” – solo Klaudia Czarnik i Justyna Strzępek, „Magia tych świąt” , „Sianko na stół” – solo Magda Stanek, „Tak jak śnieg” – solo Kornelia Ciosek i Justyna Strzępek, „Uciekali” – solo Barbara Skwierz i Patrycja Pazdan, „W Betlejem się wydarzyło”, „Kolęda dla nieobecnych” – solo Katarzyna Skwierz i Katarzyna Nieroda i „Anioł pasterzom mówił”. Kolędy były przeplatane rozmyślaniami o tematyce bożonarodzeniowej i znaczeniu Bożego Narodzenia w życiu człowieka. Kolędy zostały wykonane do akompaniamentu: na keybordzie Bartłomiej Ciosek, na gitarze Kasia Nieroda i na skrzypcach Basia Nieroda. Młodzież została przygotowana przez Katarzynę Nierodę, pod opieką ks. Wacława Stokłosy. Młodzież została nagrodzona gromkimi brawami.

Opublikowano News | Komentarze są wyłączone

VIII Koncert Bożonarodzeniowy „Bóg się rodzi”

     3 stycznia 2016 r. o godz. 16:00 w Kościele Parafialnym w Pstrągowej odbył się VIII Koncert Bożonarodzeniowy „Bóg się rodzi”, którego organizatorem byli: chór parafialny „Cantamus”, na czele
z dyrygentem Pawłem Łąckim oraz Parafia Pstrągowa. Patronat honorowy nad koncertem objął starosta strzyżowski Robert Godek.
     Swoją obecnością zaszczycili: Jego Ekscelencja ks. biskup Edward Białogłowski, Robert Godek, starosta strzyżowski, Jan Stodolak – wice starosta strzyżowski, Stanisław Gierlak – Wójt Gminy Czudec, Marian Złotek, członek Rady Powiatu w Strzyżowie, Lucyna Janaś – dyrektor Ośrodka Kultury w Czudcu.
     W zapadającym zmroku, przy Stajence Betlejemskiej rozświetlonej ciepłym światłem, zabrzmiała majestatycznie kolęda „Bóg się rodzi”, którą na organach zagrał Krzysztof Kut a zaśpiewali wszyscy wspólnie. Następnie wszystkich zebranych powitał ks. proboszcz Kazimierz Płonka i przedstawił uczestników koncertu czyli, chór „Sokół” z Gminnego Ośrodka Kultury we Frysztaku, chór „Cantamus” oraz akompaniującego im na organach Krzysztofa Kuta, zespół The Siblings w składzie: Wiktoria Bialic – wokal, Alicja Sumara – altówka
i Bartłomiej Piwowar – akompaniament a także młodzież Zespołu Szkół w Pstrągowej.
     Najpierw połączone chóry wykonały: „Wśród nocnej ciszy”, „Wesoła nowina”, gdzie solo zaśpiewał Bartłomiej Piwowar i „Kołysanka Marii Panny”, gdzie solo zaśpiewała a także dyrygowała pani Magdalena Wiśniowska, wszystkie do akompaniamentu Krzysztofa Kuta.
     Misterium bożonarodzeniowe przygotowane przez panią Barbarę Pilarz a przedstawione przez młodzież szkolną zostało zilustrowane kolędami wykonanymi przez poszczególnych wykonawców. Po Scenie Zwiastowania, chór „Sokół” pod dyrekcją Magdaleny Wiśniowskiej zaśpiewał: „Szczęśliwa kolebko”, „Szczedryk” i „W dzień Bożego Narodzenia” a po scenie wędrówki do Betlejem wykonał: „A spis Bartek”, „Niemowlątko na słomie” i „ Gaudete”. Po scenie u Heroda zespół The Siblings wykonał: „Cicha noc”, „”Lulajże Jezuniu”, „Uciekali, uciekali” i „Maryjo, czy już wiesz”, gdzie solo zaśpiewał Bartłomiej Piwowar do akompaniamentu Krzysztofa Kuta. Po Scenie Pasterskiej, chór „Cantamus” pod dyrekcją Pawła Łąckiego zaśpiewał: „Bracia, patrzcie jeno”, „Kolęda krakowska” i „Pokłon Jezusowi” a po Scenie Anielskiej wykonał: „W żłobie leży”, „Śpiew pastuszka”, gdzie solo zaśpiewali: Paweł Gorzelany, Michał Barlik i Bartłomiej Piwowar
i „Hola, Hola”. Następnie Bartłomiej Piwowar na organach a Alicja Sumara na altówce wykonali „Ave Maria” Franciszka Schuberta. Ten utwór był momentem refleksji bożonarodzeniowej dla słuchaczy.
     Na zakończenie połączone chóry do akompaniamentu Krzysztofa Kuta wykonały: „Dzisiaj w Betlejem” i Adeste Fideles”, gdzie solo zaśpiewała Magdalena Czarnik. Wszyscy wykonawcy otrzymali gromkie brawa.
     Najpierw głos zabrał Jego Ekscelencja ks. biskup Edward Białogłowski, który podziękował za piękne przygotowanie koncertu, a także pochwalił jego formę. Wspomniał także pomysłodawcę koncertów, zmarłego proboszcza Ryszarda Ozgę. Głos zabrał również pan Robert Godek, starosta strzyżowski, który pogratulował wykonawcom a także wspomniał, że koncert w Pstrągowej jest pierwszym z całej serii, różnych wydarzeń muzycznych, które odbywają się w miejscowościach powiatu strzyżowskiego w okresie bożonarodzeniowym. Szczególne podziękowania należały się sponsorom: Ranczo Pstrągowa, Bankowi Spółdzielczemu w Strzyżowie, Wójtowi Gminy Czudec, Ośrodkowi Kultury w Czudcu, Cecyli i Marianowi Złotek, Starostwu Powiatowemu w Strzyżowie oraz Omega Czudec Firmie Wielobranżowej. Uczestnicy koncertu oraz zaproszeni goście zostali poproszeni do Domu Ludowego na gorącą herbatę.

Opublikowano News | Komentarze są wyłączone

Życzenia świąteczne

Opublikowano News | Komentarze są wyłączone

Dekret ustanawiający kościoły stacyjne w Diecezji Rzeszowskiej z okazji Jubileuszu Miłosierdzia

Papież Franciszek w liście na temat Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia napisał: „Aby przeżyć i uzyskać odpust, wierni mają odbyć krótką pielgrzymkę do Drzwi Świętych, otwartych w każdej Katedrze i w kościołach wyznaczonych przez Biskupa diecezjalnego, a także w czterech Bazylikach Papieskich w Rzymie, na znak głębokiego pragnienia prawdziwego nawrócenia. Jednocześnie rozporządzam, by w sanktuariach, gdzie zostały otwarte Drzwi Miłosierdzia, i w kościołach, które tradycyjnie są uznawane za Jubileuszowe, była możliwość uzyskania odpustu. Ważne jest, aby ten moment był połączony przede wszystkim z Sakramentem Pojednania i uczestnictwem w Mszy św. oraz refleksją nad miłosierdziem. Konieczne będzie, by tym celebracjom towarzyszyło wyznanie wiary i modlitwa za mnie oraz w intencjach, które noszę w sercu dla dobra Kościoła i całego świata”.
Dnia 8 grudnia 2015 r. rozpoczyna się ogłoszony przez Ojca Świętego Franciszka Rok Miłosierdzia. Z tej okazji wszyscy spowiednicy otrzymali władzę zwalniania z ekskomuniki i rozgrzeszania osób winnych aborcji. Ojciec Święty udzielił również odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (sakramentalna spowiedź, Komunia św. i modlitwa w intencjach Papieża) wszystkim wiernym, którzy w Roku Miłosierdzia odbędą pielgrzymkę do Drzwi Świętych otwartych w czterech bazylikach większych Rzymu, a także do katedry i kościołów wyznaczonych przez biskupa diecezjalnego.
Mając na uwadze powyższe dyspozycje Ojca Świętego i w trosce o dobro duchowe wszystkich członków wspólnoty diecezjalnej, a także osób przebywających na terenie Diecezji Rzeszowskiej postanawiam, że odpust zupełny pod zwykłymi warunkami mogą uzyskać wierni, którzy obok Kościoła Katedralnego, nawiedzą następujące świątynie: Bazylikę OO. Bernardynów w Rzeszowie, Bazylikę Mniejszą w Gorlicach, Bazylikę Mniejszą w Dębowcu, kościół OO. Franciszkanów w Jaśle, kościół p.w. Narodzenia NMP we Frysztaku, kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP Strzyżowie, Sanktuarium Matki Bożej Głogowskiej w Głogowie Młp., Sanktuarium Matki Bożej Czudeckiej w Czudcu, Sanktuarium Matki Bożej Królowej Świata w Sokołowie Młp., kościół p.w. Miłosierdzia Bożego w Sędziszowie Młp., kościół pw. Miłosierdzia Bożego w Rzeszowie oraz kościół p.w. Wszystkich Świętych w Kolbuszowej.

Z pasterskim błogosławieństwem
+Jan Wątroba
Biskup Rzeszowski

Opublikowano News | Komentarze są wyłączone

Warsztaty i konferencja polsko – ukraińska na terenie powiatu strzyżowskiego

10 czerwca 2015 r. w Centrum Kształcenia Praktycznego w Czudcu odbyła się konferencja podsumowująca mikroprojekt realizowany wspólnie przez samorząd powiatowy w Strzyżowie z miastem Brody na Ukrainie. Posiedzenie poprzedziły dwudniowe warsztaty praktyczne z zakresu rzemiosła, turystyki, gastronomii i historii powiatu strzyżowskiego.
9 czerwca 2015 r. odbyły się warsztaty śpiewu prowadzone w atrium PCKiT w Wiśniowej przez chór „Cantamus” z Pstrągowej pod batutą Pawła Łąckiego. Chór wykonał pieśni: „Będę śpiewał Tobie”, „Alleluja! Cantate Domino”, „Błogosławiony”, „Pan jest mocą”, „Canticorum Iubilo”, „Laudate omnes gentes”, „Psalm XXIX. Nieście chwałę mocarze”, „Dzisiaj pozdrawiamy”, „O, Ty coś świata”, „Płynie Wisła płynie”, „Bywaj dziewczę zdrowe”, „O mój rozmarynie”, „Przybyli ułani pod okienko”, „Gaude Mather Polonia” i „Królowo ziem polskich”. W czasie wspólnej kolacji rozbrzmiewały na przemian piosenki ludowe polskie i ukraińskie.

Opublikowano News | Komentarze są wyłączone

Życzenia Wielkanocne

Opublikowano News | Komentarze są wyłączone

Program rekolekcji


Opublikowano News | Komentarze są wyłączone

Koncert Kolęd w Bratkowicach

25 stycznia 2015 r. o godz. 17:50 w Kościele Parafialnym pw. Św. Jana Chrzciciela w Bratkowicach odbył się już po raz trzeci Koncert Kolęd, w którym wystąpiły trzy chóry: Chór „Cantus” przy GCSiR w Trzcianie, dyr. Łukasz Adamus, Chór „Cantamus” z Pstrągowej, dyr. Paweł Łącki i Chór Męski z Bratkowic, dyr. Józef Pepera a także Kapela Młoda Olsza z Trzciany. Chór „Cantamus” wykonał kolędy: „Pokłon Jezusowi”, „Wesoła nowina”, gdzie solo zaśpiewał Bartłomiej Piwowar i „Hej, w dzień narodzenia”. Chórowi akompaniował na organach Krzysztof Kut. Na zakończenie chóry wykonały wspólnie do akompaniamentu Krzysztofa Kuta: „Adeste Fiedeles”, gdzie solo zaśpiewała Magdalena Czarnik a dyrygował Paweł Łącki, „Dzisiaj w Betlejem” pod dyrekcją Łukasza Adamusa i wspólnie z widzami „Bóg się rodzi”. Koncert prowadził Adam Majka, dyrektor GCKSiR. Na zakończenie ks. proboszcz Józef Książek i pan Tadeusz Pachorek, członek Zarządu Powiatu, wręczyli pamiątkowe dyplomy i statuetki.

Opublikowano News | Komentarze są wyłączone