IV Wieczór Kolęd i Pastorałek w Zgłobniu

Opublikowano News | Możliwość komentowania IV Wieczór Kolęd i Pastorałek w Zgłobniu została wyłączona

Kolęda 2018/2019

Środa – 2.01.2019

1. Betkówki i cd. Skrzynówki w kierunku Woli od godz.15.00
2. Skrzynówki od strony Woli od godz. 15.00

Czwartek – 3.01.2019

1. Smykówki 1 – początek od nr 483 od godz. 15.00
2. Smykówki 2 – początek od nr 508 od godz. 13.30

Sobota – 5.01.2018

1. Brzezie – początek od nr 783 od godz. 10.00
2. Granice – początek od nr 698 od godz. 9.00

Opublikowano News | Możliwość komentowania Kolęda 2018/2019 została wyłączona

Modlitewno – Patriotyczne Dziękczynienie z okazji 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości

Opublikowano News | Możliwość komentowania Modlitewno – Patriotyczne Dziękczynienie z okazji 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości została wyłączona

LITURGIA WIELKIEGO TYGODNIA 2018

LITURGIA WIELKIEGO TYGODNIA 2018
Parafia p.w. Świętego Józefa Robotnika
PSTRĄGOWA

NIEDZIELA PALMOWA
Niedziela Męki Pańskiej, bardziej znana pod nazwą Niedzieli Palmowej, inauguruje Wielki Tydzień. W księgach liturgicznych znajdujemy zapis: „W tym dniu Chrystus wjechał do Jerozolimy, aby dokonać paschalnego misterium”. Wszyscy czterej ewangeliści odnotowali to zdarzenie i podkreślają jego znaczenie. Jezus przedstawiany jest jako Król Mesjański, który wkracza, aby wziąć w posiadanie miasto. Nie jest jednak królem-wojownikiem stojącym na czele wielkiej armii, lecz pokornym Mesjaszem. Spełnia się na Nim proroctwo Zachariasza: Oto Król twój idzie do ciebie, sprawiedliwy i zwycięski. Pokorny – jedzie na osiołku (Za 9,9). Liturgia głównej mszy świętej rozpoczyna się procesją z palmami. Nastrój procesji zapowiada radość Wielkanocną. Jest to procesja ku czci Chrystusa Króla, dlatego kolor szat jest czerwony, a aklamacje i hymny wysławiają Chrystusa jako Króla. Kościół wspomina w ten sposób wydarzenia pierwszej Niedzieli Palmowej.
Uroczysta procesja z palmami na pamiątkę wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy na Sumie o godz. 11.30. O godz. 15.30 Gorzkie Żale i Msza święta.

WIELKI Poniedziałek, Wielki Wtorek, Wielka Środa – Msza święta rano o godz. 7.00 i po południu o godz. 17.00.

WIELKI CZWARTEK – Msza Święta Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00. Po Mszy Świętej przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Ciemnicy, która symbolizuje modlitwę Jezusa w Ogrójcu, ból zdrady, pojmanie
i uwięzienie – czas opuszczenia i trwogę konania. Po zakończeniu obrzędów adoracja Najświętszego Sakramentu w Ciemnicy do godz. 22.00.
Mszą świętą sprawowaną w Wielki Czwartek wieczorem Kościół rozpoczyna Święte Triduum Paschalne.
Liturgia Triduum Paschalnego należy do najważniejszych w całym roku liturgicznym. Zapraszamy wszystkich do udziału w jej uroczystych obrzędach i do dziękczynienia za dar sakramentów: Eucharystii i Kapłaństwa.

WIELKI PIĄTEK MĘKI PAŃSKIEJ – Jest to jedyny dzień w roku w którym nie sprawuje się Mszy świętej.
W tym dniu gromadzimy się w skupieniu i ciszy na sprawowaniu pamiątki Męki i Śmierci Chrystusa. Obrzędy Wielkiego Piątku zapraszają nas do rozważenia opisu Męki Chrystusa, a następnie do oddania czci i adoracji Krzyża Świętego. Charakterystyczną częścią liturgii Męki Pańskiej jest modlitwa powszechna, którą modlimy się za wszystkich ludzi i cały świat. Czynimy to posługując się modlitwą sięgającą starożytności chrześcijańskiej. W liturgii wspominamy śmierć Chrystusa i wierzymy, że nie była ona dla Niego klęską
i przegraną, ale zwycięstwem, które opromienia blask zmartwychwstania. Po adoracji Krzyża następuje obrzęd Komunii świętej. Zgodnie z wielowiekową tradycją na zakończenie liturgii, Eucharystyczne Ciało Chrystusa, które jest gwarancją naszego zmartwychwstania i wyzwolenia z niewoli grzechu i śmierci, zostaje uroczyście przeniesione do Grobu Pańskiego i wystawione do adoracji.
W Wielki Piątek Męki Pańskiej: adoracja w Ciemnicy od godz. 8.00. O godz. 17.30 – Droga Krzyżowa, godz. 18.00 początek liturgii Męki Pańskiej.
Po zakończeniu obrzędów obnażenie ołtarzy i trzy części Gorzkich Żali. Adoracja Najświętszego Sakramentu w Bożym Grobie do godz. 22.00. Za udział w adoracji Krzyża można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
Ofiary składane podczas adoracji krzyża przeznaczone są dla wspólnot wiernych i świętych miejsc w Ziemi Świętej.
W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły – ilościowy i jakościowy.
Kościół zachęca również do wstrzymania się od spożywania pokarmów mięsnych w Wielką Sobotę
.

WIELKA SOBOTA – jest dniem, w którym do rozpoczęcia liturgii Wigilii Paschalnej nie odprawia się Mszy świętej ani innych nabożeństw. W Wielką Sobotę nawiedzamy Grób Pański i czuwamy na modlitwie pamiętając, że Grób ten opromienia obecny pod osłoną Chleba Uwielbiony i Zmartwychwstały Chrystus. Adoracja Grobu Pańskiego od godz. 8.00.
W Wielką Sobotę błogosławimy się pokarmy na stół wielkanocny. Pielęgnujmy ten piękny zwyczaj w naszych rodzinach i przychodźmy pobłogosławić pokarmy całymi rodzinami. Przychodząc rodzinnie pobłogosławić pokarmy poświęćmy wspólnie czas na adorację Bożego Grobu.
Błogosławienie pokarmów o godz. 9.00, 10.00, 11.00, 12.00 i 13.00.

NIEDZIELA WIELKANOCNA
ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

WIGLIA PASCHALNA W WIELKĄ NOC jest najważniejszą i najbardziej uroczystą celebracją roku liturgicznego.
Tej Świętej Nocy Kościół oczekuje zmartwychwstania Chrystusa i jednocześnie dzięki Duchowi Świętemu
w sposób sakramentalny uobecnia to wydarzenie, jakim było przejście Chrystusa ze śmierci do życia.
Treścią Wigilii Paschalnej jest nowe życie w Chrystusie, które poprzez sakrament chrztu świętego, stało się naszym udziałem. Dlatego też w centrum liturgii Wielkiej Nocy znajduje się celebracja sakramentów paschalnych: chrztu i Eucharystii.
Symbolika Wigilii Paschalnej nawiązuje bezpośrednio do życia: światło, słowo, woda i uczta. Znaki te stanowią treść kolejnych części liturgii Wielkiej Nocy: liturgii światła (poświęcenie ognia, zapalenie paschału, procesyjne wniesienie go do kościoła i orędzie wielkanocne); liturgii słowa (bogactwo tekstów biblijnych ukazuje wielkie dzieła, których Bóg dokonał od początków historii zbawienia) w tym uroczysty śpiew hymnu Chwała na wysokości Bogu i aklamacji przed Ewangelią; liturgii chrzcielnej (poświęcenie wody chrzcielnej i odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych) i liturgii Eucharystycznej Wielkiej Nocy, która jest szczytem całego Triduum Paschalnego i uobecnia paschalne przejście Chrystusa przez śmierć do nowego życia.
Wigilia Paschalna należy już do Niedzieli Zmartwychwstania i jest najbardziej uroczystą Mszą świętą.
Liturgia Wigilii Paschalnej rozpocznie się o godz. 19.00 obrzędem poświęcenia ognia. Na liturgię światła przynosimy świece. W czasie liturgii Wigilii Paschalnej od płomienia Paschału zapalamy przyniesione świece, gdy celebrans drugi raz – już w kościele – zaśpiewa „Światło Chrystusa”.

PROCESJA REZUREKCYJNA – jest uroczystym ogłoszeniem zmartwychwstania Chrystusa i wezwaniem całego stworzenia do udziału w tryumfie Chrystusa Zmartwychwstałego. Procesja rezurekcyjna o godz. 6.00.
Msze święte w Niedzielę Zmartwychwstania: pierwsza po procesji rezurekcyjnej, następne o godz. 9.00 i 11.00. Po południu o godz. 15.30 Mszy świętej nie będzie.

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY – Msze święte jak w każdą niedzielę: o godz. 7.30, 9.00, 11.00 i 15.30. Taca przeznaczona jest na Instytut Teologiczny w Rzeszowie.

ADORACJA RÓŻ RÓŻAŃCOWYCH

Wielki Czwartek
20.00 – 21.00 – Róża Anny Jeż
21.00 – 22.00 – Róża Czesławy Nieroda
Wielki Piątek
8.00 – 9.00 – Róża Marii Gierlak
9.00 – 10.00 – Róża Heleny Wójciak
10.00 – 11.00 – Róża Leokadii Ptak
11.00 – 12.00 – Róża Heleny Środoń
12.00 – 13.00 – Róża Teresy Moskwa
13.00 – 14.00 – Róża Wandy Dziedzic
14.00 – 15.00 – Róża Krystyny Zając
15.00 – 16.00 – Róża Genowefy Nieroda
16.00 – 17.00 – Róża Alicji Środoń
17.00 – 18.00 – Róża Zofii Gorzelany
Wielki Sobota
8.00 – 9.00 – Róża Heleny Barć
9.00 – 10.00 – Róża Bolesława Szczepan
10.00 – 11.00 – Róża Zygmunta Stanek
11.00 – 12.00 – Róża Józefa Szeremety
12.00 – 13.00 – Róża Andrzeja Gątarskiego
13.30 – 14.00 – Róża Leopolda Pazdan
14.00 – 15.00 – Róża Lucyny Kuś
15.00 – 16.00 – Róża Heleny Barlik
16.00 – 17.00 – Róża Marii Pazdan
17.00 – 18.00 – Róża Anny Wałach
Niedziela Zmartwychwstania
W czasie procesji rezurekcyjnej Róża Zuzanny Nieroda

SPRZĄTANIE KOŚCIOŁA
Środa – godz. 19.00 – 254, 256, 261, 493, 265, 266a, 267, 268, 269, 337.
Sobota – godz. 21.30 – 195,196, 201, 202, 203, 204.

Opublikowano News | Możliwość komentowania LITURGIA WIELKIEGO TYGODNIA 2018 została wyłączona

Noworoczne spotkanie Seniorów 2018

28 stycznia 2018 roku odbyło się noworoczne spotkanie Seniorów z naszej parafii. Spotkanie rozpoczęło się mszą św. o godzinie 14:00 w ich intencji a odprawili ją ks. Kazimierz Płonka, ks. Czesław Ziemiński i ks. Zdzisław Drozd. Po mszy św. Seniorzy przeszli do Domu Ludowego, gdzie odbyła się dalsza część spotkania. Po wspólnej modlitwie, połamaniu się opłatkiem i wzajemnych życzeniach, Seniorzy wysłuchali koncertu kolęd w wykonaniu KSM i scholii, którzy zaśpiewali: „Pierwsza gwiazda”, „Świeć Gwiazdeczko”, „Biały śnieg”, „Narodził się w stajence”, „Przybieżeli do Betlejem”, „Pójdźmy wszyscy do stajenki”, „Kolęda dla nieobecnych” (solo Basia Skwierz i Justyna Strzępek), „Kolędnicy wędrownicy”. Wspólny czas Seniorzy spędzili na rozmowach i śpiewie kolęd. Posiłek dla nich przygotowały panie z Koła Gospodyń i Koła Caritas.

Opublikowano News | Możliwość komentowania Noworoczne spotkanie Seniorów 2018 została wyłączona

VIII Międzygminny Przegląd Kolęd i Pastorałek

     27 stycznia 2018 r. o godz. 16:30 w kościele p.w. Św. Łukasza Ewangelisty w Mrowli odbył się VIII Międzygminny Przegląd Kolęd i Pastorałek „Dzieciątko nam się narodziło”. Jego organizatorami było Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie oraz Parafia pod wezwaniem Św. Łukasza Ewangelisty w Mrowli. Patronat honorowy przyjął Wójt Gminy Świlcza, Adam Dziedzic. Koncert rozpoczął się mszą św. o godzinie 16:00. W czasie mszy chóry zaśpiewały: chóry „Emmanuel” i „Kantylena” – „Miasto Betlejemskie”, chór „Alba Cantans” – „Lulajże Jezuniu” i chór „Cantus” – „Kolęda krakowska”.
Po mszy św. rozpoczął się przegląd w pięknej świątyni. W świątecznie przystrojonym kościele wystąpiło dziewięć chórów, które wzięły udział w Przeglądzie:
– Chór Mieszany ”Kantylena” parafii p.w. św. Józefa Kalasancjusza – Rzeszów – Wilkowyja, dyr. Roman Olszowy, wykonał: „Cicha noc” i „Dziecino słodka”,
– Chór Mieszany „Gloria” parafii p.w. Św. Mikołaja w Brzezinach, dyr. Grzegorz Piękoś, wykonał: „Kołysanka Marii Panny” i „Przybieżeli do Betlejem”,
– Chór Parafialny z Dąbrowy, dyr. Joanna Cynar, wykonał: „Przystąpmy do szopy” i „Serca ludzkie się radują”,
– Chór Mieszany „Alba Cantans” parafii Miłosierdzia Bożego w Rzeszowie, dyr. Kornelia Ignas, wykonał: „Wędrowali Trzej Królowie” i „Raduj się świecie”,
– Chór Mieszany „Emmanuel” parafii p.w. św. Judy Tadeusza w Rzeszowie, dyr. Roman Olszowy, wykonał: „Wśród nocnej ciszy” i „Przybieżeli do Betlejem”,
– Chór Mieszany „Gamma” parafii p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Świlczy, dyr. Patryk Rak, wykonał: „Lulajże Jezuniu” i „Wśród nocnej ciszy”,
– Chór Mieszany „Cantus” z Trzciany, dyr. Łukasz Adamus, wykonał: „Gore gwiazda” i „Oj, Maluśki”,
– Kapela Sztajerek z Rzeszowa, pod dyr. Wiesława Malca, wykonała: „My też Pastuszkowie”, „Dnia jednego” i „Judzką krainę”,
– Chór Mieszany „Cantamus” parafii p.w. św. Józefa Robotnika w Pstrągowej, dyr. Paweł Łącki, wykonał: „Czas radości” i „Pokłon Jezusowi”,
– Chór Męski „Resonantae” parafii p.w. św. Jana Chrzciciela w Bratkowicach, dyr. Jakub Pięta, wykonał: „O mili Królowie” i „My też Pastuszkowie”.
Na zakończenie połączone chóry wykonały wspólnie kolędy: „Bracia, patrzcie jeno” i „Bóg się rodzi” pod dyr. Patryka Raka.
     Koncert poprowadził Adam Majka. Po Przeglądzie wszyscy chórzyści i zaproszeni goście spotkali się wspólnie w Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji gminy Świlcza z/s w Trzcianie, gdzie zostały wręczone pamiątkowe dyplomy i upominki.

Opublikowano News | Możliwość komentowania VIII Międzygminny Przegląd Kolęd i Pastorałek została wyłączona

XIII Przegląd Kolędowy w Tyczynie „Pójdźmy wszyscy do stajenki”

     21 stycznia 2018 r. o godz. 17:15 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Tyczynie im. K. Sobczyk odbył się XIII Przegląd Kolędowy „Pójdźmy wszyscy do stajenki”. Przegląd rozpoczął się mszą św. w Kościele Parafialnym w Tyczynie o godz. 16:00. W czasie mszy św. Chór „Sancta Catarina” Parafii Św. Trójcy i Św. Katarzyny w Tyczynie pod dyrekcją Beaty Adamczyk zaśpiewał kolędy: „Bracia, patrzcie jeno”, „Adeste Fideles” i „Hola, Hola”. W przeglądzie wzięło udział 15 chórów:
♪ Dziecięco-Młodzieżowe Stowarzyszenie Śpiewacze „Sancta Musica” w Tyczynie, dyr. Agnieszka Fudali, wykonało: Tylko jedna jest taka noc” i „Gdy się Chrystus rodzi”,
♪ Schola Parafialna „Dzieci Maryi” z Parafii pw. Św. Trójcy i Św. Katarzyny w Tyczynie, opiekun siostra Dobrawa, wykonało: „Kołysanka dla Pana Jezusa” i „On jest królem”,
♪ Chór Szkoły Podstawowej w Tyczynie, dyr. Lilianna Chała, wykonał: „Lecą Aniołowie” i „Maryjo, czy Ty wiesz”,
♪ Chór Gimnazjalny Mieszany im. Balaszi Balint w Balaszadziarmacie z Węgier
♪ Chór „Cantilena” im. Alicji Borowiec Uniwersytetu Trzeciego Wieku i URz, dyr. Bożena Słowik, wykonał: „Cicha noc nad Palestyną” i „Kolęda dla nieobecnych” – solo Bożena Słowik,
♪ Chór „Ave Maryja” z Parafii Matki Boskiej Saletyńskiej w Rzeszowie, dyr. Mieczysław Biały, wykonał: „Z narodzenia Pana” i „Kolęda góralska”,
♪ Społeczny Chór Funkcjonariuszy Służby Więziennej w Rzeszowie „Sursum Corda”, dyr. Maciej Seniw, wykonał: „Bóg się rodzi” i „Gore gwiazda”,
♪ , Chór „Cantamus” z Parafii Św. Józefa Robotnika w Pstrągowej, dyr. Paweł Łącki, wykonał: „Czas radości” i „Pokłon Jezusowi”,
♪ Chór „Fraza” z Kosiny działający przy CKGŁ, dyr. Katarzyna Burkot, wykonał: „Mizerna cicha” i „Zaśnij już”,
♪ Chór „Sancta Familia” z Parafii pw. Św. Rodziny w Rzeszowie, dyr. Andrzej Szypuła, wykonał: „Nad Betlejem złota gwiazda” i „Pójdźmy wszyscy do Betlejem”,
♪ Chór Męski „Resonantae” z Parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Bratkowicach, dyr. Jakub Pięta, wykonał: „W żłobie leży” i „O mili królowie”,
♪ Połączone Chóry „Deo Gloria” z Boguchwały i „Gaudium” z Mogielnicy, dyr. Mieczysław Biały, wykonały: „Gdy się Chrystus rodzi” i „Tryumfy”,
♪ Chór „Emmanuel” z Parafii pw. Św. Judy Tadeusza w Rzeszowie, dyr. Roman Olszowy, wykonał: „Pasterzu, Pasterzu” i „Wśród nocnej ciszy”,
♪ Chór Mieszany „Risoluto” z Parafii pw. Św. Andrzeja Apostoła i LOK Wspólnota w Zgłobniu, dyr. Ryszard Pich, wykonał: „Bracia, patrzcie jeno” i „Pasterzu, Pasterzu”,
♪ Chór „Sancta Catarina” z Parafii pw. Św. Trójcy i Św. Katarzyny w Tyczynie, dyr. Beata Adamczyk, wykonał: „Pasterze mili” i „Narodził się Jezus Chrystus”.
     Na zakończenie połączone chóry wykonały kolędy: „Z Narodzenia Pana” i „Pójdźmy wszyscy do stajenki”. Organizatorami przeglądu byli: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury im. K. Sobczyk w Tyczynie, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej i Parafia p.w. Św. Trójcy i Św. Katarzyny w Tyczynie. Dyrektorem artystycznym przeglądu była pani Beata Adamczyk. Przegląd prowadziła pani Zofia Matys, Dyrektor M-GOK w Tyczynie.

Opublikowano News | Możliwość komentowania XIII Przegląd Kolędowy w Tyczynie „Pójdźmy wszyscy do stajenki” została wyłączona

Ogłoszenie specjalne

Nasza parafianka Urszula Ciosek po zabiegu operacyjnym, aby mogła normalnie funkcjonować, potrzebuje stałego leczenia do końca życia, które jest bardzo kosztowne. Wielu ludzi dobrej woli i otwartego na pomoc serca, z różnych stron naszej Ojczyzny, pomaga Jej gromadzić środki na to leczenie. Myślę, że byłoby ciężkim zaniedbaniem z naszej strony, gdybyśmy my, jako wspólnota Kościoła, do której należy Urszula nie wsparli Jej w tej sytuacji.
Dlatego w przyszłą niedzielę wychodząc z kościoła, po każdej Mszy będzie można wesprzeć, złożoną do puszek ofiarą to dzieło pomocy. Niech hojność złożonych ofiar będzie darem naszego serca, otwartego na pomoc w potrzebie. Kwestować będą nauczyciele
z naszych szkół, którzy zainicjowali tę pomoc.

Opublikowano News | Możliwość komentowania Ogłoszenie specjalne została wyłączona