APEL PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI PRZED UROCZYSTOŚCIĄ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

Opublikowano News | Możliwość komentowania APEL PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI PRZED UROCZYSTOŚCIĄ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH została wyłączona

Różaniec do Granic Nieba

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus,

Eminencje, Ekscelencje, Najdostojniejsi Księża Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi,
Drodzy Bracia w Chrystusowym Kapłaństwie,
Osoby Życia Konsekrowanego,

Różaniec do Granic Nieba zaczyna się już niedługo, w Uroczystość Wszystkich Świętych.

Zaczynamy 01.11. w Uroczystość Wszystkich Świętych, kończymy po oktawie 08.11.
Modlimy się przynajmniej raz, a najlepiej codziennie modlitwą, którą można znaleźć na stronie www.rozaniecdogranic.pl.

Modlitwa składa się z 4 części:
1. do Boga Ojca – przepraszamy za wszystkie grzechy przeciwko dzieciom nienarodzonym,
2. kierujemy modlitwę do dzieci – przepraszamy i prosimy o modlitwę.
3. odmawiamy psalm 51, psalm pokutny
4. odmawiamy co najmniej jedną część różańca, najlepiej tajemnice bolesne.

Modlitwę (imprimatur 5375/2020) można znaleźć pod tym linkiem:

https://rozaniecdogranic.pl/modlitwa

Zachęcamy także, by wzorem jednej z diecezji dołączyć do wszystkich Mszy Świętych sprawowanych w czasie oktawy następującą intencję:

Przepraszając Wszechmogącego Boga – Dawcę Życia za odbieranie życia dzieciom przed ich narodzeniem, za co wszyscy jako pokolenie ponosimy odpowiedzialność, stajemy w poczuciu winy także wobec tych dzieci i – przepraszając,
że nie pozwoliliśmy, by się narodziły i przeżyły własny czas ziemskiego życia

– Bożemu miłosierdziu je zawierzamy i o chwałę nieba dla nich prosimy.
Dzieci zmarłe przed narodzeniem, których istnienie było przyjęte z wiarą
i radością, a które zmarły z przyczyn naturalnych zanim jeszcze były ochrzczone, zanurzamy również w Miłosiernym Sercu Jezusowym,
prosząc dla nich o chwałę nieba.”

Prosimy – ogłaszajcie w danych Wam pod opiekę parafiach diecezjach powszechną mobilizację modlitewną.

Maryjo Królowo Polski, módl się za nami,
Organizatorzy Różańca do Granic

Opublikowano News | Możliwość komentowania Różaniec do Granic Nieba została wyłączona

INFORMACJA PENITENCJANI APOSTOLSKIEJ DOTYCZĄCA ZYSKANIA ODPUSTÓW

Penitencjaria Apostolska zdecydowała, że aby zapewnić bezpieczeństwo wiernych w czasie epidemii, odpust zupełny dla osób nawiedzających cmentarz i modlących się za zmarłych przez poszczególne osiem dni, zwykle ustanowiony jedynie na dni od 1 do 8 listopada, może być przeniesiony na inne osiem dni listopada.
Dni te, dowolnie wybrane przez poszczególnych wiernych, mogą być od siebie oddzielone. Również odpust zupełny związany z dniem 2 listopada – wspomnieniem wszystkich wiernych zmarłych dla tych, którzy pobożnie nawiedzają kaplicę lub cmentarz i odmawiają tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, może być przeniesiony na inny dzień listopada, dowolnie wybrany przez poszczególnych wiernych.

Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, na przykład ze względu na zakazy gromadzenia się licznych wiernych w miejscach świętych, będą mogli uzyskać odpust zupełny, jeśli tylko będą się łączyć duchowo z wiernymi, którzy pobożnie nawiedzają miejsca święte oraz jeśli wykluczą wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mają intencję – kiedy to tylko będzie możliwe – spełnić trzy zwyczajne warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa
w intencjach Ojca Świętego). Te osoby, aby uzyskać odpust zupełny powinny odmówić pobożnie modlitwy za zmarłych przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny (na przykład jutrznię i nieszpory z oficjum Liturgii godzin za zmarłych, Różaniec, Koronkę do Bożego Miłosierdzia i inne modlitwy za zmarłych bliskich ich sercu); podjąć medytacyjną lekturę jednego z fragmentów Ewangelii z liturgii za zmarłych lub też wypełnić uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu swoich cierpień.

Opublikowano News | Możliwość komentowania INFORMACJA PENITENCJANI APOSTOLSKIEJ DOTYCZĄCA ZYSKANIA ODPUSTÓW została wyłączona

WAŻNA INFORMACJA

W związku z najnowszymi decyzjami władz państwowych zaostrzającymi reżim sanitarny Biskup Rzeszowski przekazuje następujące wytyczne, do których należy się stosować:

1. Wszyscy mają obowiązek respektować ograniczenia dotyczące liczby wiernych mogących przebywać
w danej świątyni.

2. Osoby chore, starsze i zagrożone nie mają obowiązku uczestniczenia we Mszy Świętej w niedziele i święta nakazane.

3. Osoby zdrowe, które pozostają aktywne zawodowo i wypełniają swoje obowiązki w dni powszednie, co do zasady nie są zwolnione z obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele i święta.

4. Wierni, którzy z różnych przyczyn nie są w stanie spełnić obowiązku niedzielnego (np. z powodu zbyt małej liczby miejsc dostępnych w kościele), powinni postarać się uczestniczyć w Eucharystii w dzień powszedni lub przynajmniej poświęcić odpowiednią ilość czasu na adorację eucharystyczną.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16.10.2020 r. (Dz.U. 2020, poz. 1829) należy przestrzegać następujących zasad:

1. W strefie żółtej w kościele może przebywać 1 osoba na 4 metry kw. całkowitej powierzchni, nie licząc osób sprawujących kult oraz osób posługujących (ministranci, organista, kościelny itp.).

2. W strefie czerwonej – 1 osoba na 7 metrów kw. na tych samych zasadach, co powyżej – dotyczy naszej parafii. W naszym kościele może przebywać jednocześnie 73 osoby nie licząc służby liturgicznej. W kościele wierni mają zachowywać dystans 1,5 m osoba od osoby oraz zakrywać usta
i nos (z wyjątkiem sprawujących kult)
.

3. Osoby biorące udział w nabożeństwie poza kościołem (na zewnątrz) mają obowiązek zachować dystans
1,5 m oraz zakrywać usta i nos. Liczba uczestników nie jest ograniczona.

4. Przepisy te obowiązują także przy pogrzebach, ślubach oraz na cmentarzach.

Opublikowano News | Możliwość komentowania WAŻNA INFORMACJA została wyłączona

OGŁOSZENIE

ks. Stanek

Opublikowano News | Możliwość komentowania OGŁOSZENIE została wyłączona

OGŁOSZENIE

Ośrodek Kultury w Czudcu informuje, że nastąpiła zmiana terminu Parku Rozrywki w miejscowości Pstrągowa na 22 sierpnia 2020r., tj. na sobotę, na godz. od 14:30 do 18:30.

Park

Opublikowano News | Możliwość komentowania OGŁOSZENIE została wyłączona

OGŁOSZENIA W ZWIĄZKU ZE ZNIESIENIEM OGRANICZEŃ

W związku ze zniesieniem przez Rząd RP z dniem 30 maja br. kolejnych ograniczeń związanych
z obowiązującym prawnie stanem epidemii postanawia się co następuje:

1. W kościołach i innych miejscach sprawowania kultu religijnego zniesiony zostaje limit osób,
z zachowaniem obowiązku zasłaniania ust i nosa przez uczestników z wyjątkiem sprawujących liturgię. Osoby uczestniczące na otwartej przestrzeni są zwolnione z obowiązku zasłaniania ust i nosa pod warunkiem zachowania 2 metrów dystansu od kolejnej osoby.


2. Z dniem 6 czerwca 2020 r. zostaje odwołana dyspensa od obowiązku uczestnictwa w Mszy Świętej
w niedziele i święta nakazane
. Przypominamy zapis z Katechizmu Kościoła Katolickiego (nr 2181): Eucha¬rystia niedzielna uzasadnia i potwierdza całe działanie chrześcijańskie. Dlatego wierni są zobowiązani do uczestniczenia w Eucharystii w dni nakazane, chyba że są usprawiedliwieni dla ważnego powodu (np. choroba, pielęgnacja niemowląt) lub też otrzymali dyspensę od ich własnego pasterza. Ci, którzy dobrowolnie zaniedbują ten obowiązek, popełniają grzech ciężki.


3. Zniesienie limitu liczby uczestników dotyczy również uroczystości pogrzebowych. Należy pamiętać, że podczas procesji żałobnej, która odbywa się już w przestrzeni publicznej, obowiązują odrębne przepisy. Zgodnie z nimi w kondukcie pogrzebowym może brać udział do 150 osób, które zwolnione są z zasłaniania ust i nosa, o ile zachowają 2-metrowy dystans od innych. Jeśli nie są w stanie zachować takiego dystansu mają nadal obowiązek zasłonienia ust i nosa.


4. Od 31 maja br. można przywrócić sposób celebrowania pogrzebów sprzed stanu epidemii. Zatem dozwolone jest odprawianie pogrzebu z trumną (urną) w kościele, a następnie na cmentarzu, z zachowaniem powyższych rygorów.5. W Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej (11 czerwca br.), dopuszcza się zorganizowanie tradycyjnej procesji eucharystycznej, jednak z zachowaniem obowiązującego limitu 150 osób, mogących przebywać w przestrzeni publicznej. Limit ten nie obowiązuje, jeżeli procesja zostanie zorganizowana całkowicie i wyłącznie na terenie kościelnym. Uczestnicy są wówczas zobowiązani do zasłaniania ust i nosa lub utrzymywania dystansu 2 metrów od kolejnej osoby.


6. Przywrócona zostaje praktyka odwiedzin chorych w ich domach z racji I piątku miesiąca.


7. Należy przypomnieć wiernym, że w Uroczystość Trójcy Przenajświętszej kończy się okres spowiedzi
i komunii wielkanocnej
.


8. W związku ze zniesieniem ograniczeń Msze święte 31 maja będą o godz. 6.30, 7.30, 9.00, 11.00,
o 15.30 majówka i Msza święta. Mszy świętej o godz. 18.00 nie będzie
.

Opublikowano News | Możliwość komentowania OGŁOSZENIA W ZWIĄZKU ZE ZNIESIENIEM OGRANICZEŃ została wyłączona

Warto obejrzeć


O przyjmowaniu Komunii świętej w dobie koronawirusa

Opublikowano News | Możliwość komentowania Warto obejrzeć została wyłączona