Życzenia Wielkanocne

Opublikowano News | Komentarze są wyłączone

Program rekolekcji


Opublikowano News | Komentarze są wyłączone

Koncert Kolęd w Bratkowicach

25 stycznia 2015 r. o godz. 17:50 w Kościele Parafialnym pw. Św. Jana Chrzciciela w Bratkowicach odbył się już po raz trzeci Koncert Kolęd, w którym wystąpiły trzy chóry: Chór „Cantus” przy GCSiR w Trzcianie, dyr. Łukasz Adamus, Chór „Cantamus” z Pstrągowej, dyr. Paweł Łącki i Chór Męski z Bratkowic, dyr. Józef Pepera a także Kapela Młoda Olsza z Trzciany. Chór „Cantamus” wykonał kolędy: „Pokłon Jezusowi”, „Wesoła nowina”, gdzie solo zaśpiewał Bartłomiej Piwowar i „Hej, w dzień narodzenia”. Chórowi akompaniował na organach Krzysztof Kut. Na zakończenie chóry wykonały wspólnie do akompaniamentu Krzysztofa Kuta: „Adeste Fiedeles”, gdzie solo zaśpiewała Magdalena Czarnik a dyrygował Paweł Łącki, „Dzisiaj w Betlejem” pod dyrekcją Łukasza Adamusa i wspólnie z widzami „Bóg się rodzi”. Koncert prowadził Adam Majka, dyrektor GCKSiR. Na zakończenie ks. proboszcz Józef Książek i pan Tadeusz Pachorek, członek Zarządu Powiatu, wręczyli pamiątkowe dyplomy i statuetki.

Opublikowano News | Komentarze są wyłączone

Koncert Kolęd KSM i scholi

18 stycznia 2015 r. o godz. 16:30 w Kościele Parafialnym w Pstrągowej odbył się II Koncert Kolęd w wykonaniu młodzieży należącej do KSM i scholi. Młodzież zaśpiewała kolędy: „Kolęda dla nieobecnych” (solo Kasia Nieroda i Kasia Skwierz), „Świeć gwiazdeczko” (solo Madzia Stanek), „Cicha noc” (solo Kinga Siewierska i Justyna Strzępek), „Gdy śliczna Panna” (solo Kasia Nieroda i Kasia Skwierz), „Przybieżeli do Betlejem”, „Anioł pasterzom mówił”, „Do szopy wszyscy” (solo Justyna Strzępek), „Uciekali” (solo Basia Skwierz, Kornelia Ciosek, Justyna Piczak), „Babci zegar” (solo Kasia Skwierz), „Biały śnieg i Ty” (solo Basia Skwierz i Kornelia Ciosek), „Dzisiaj w Betlejem”, „Kiedy dzieckiem jest Bóg” (solo Kasia Nieroda), „Zima na ramiona moje spadła” (solo Kasia Nieroda, Kasia Skwierz, Kinga Siewierska i Justyna Strzępek). Kolędy były przeplatane wierszami o tematyce bożonarodzeniowej. Kolędy zostały wykonane do akompaniamentu: na keybordzie Bartłomiej Ciosek, na perkusji Patryk Noga i na gitarze Kasia Nieroda. Młodzież została przygotowana przez panie: Dominikę Stec i Halinę Ciosek, pod opieką ks. Wacława Stokłosy. Pomocą techniczną w czasie koncertu służył Bogdan Kut. Młodzież została nagrodzona gromkimi brawami na stojąco.

Opublikowano News | Komentarze są wyłączone

V Międzygminny Przegląd Kolęd i Pastorałek w Trzcianie

17 stycznia 2015 r. o godz. 17:00 w Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji gminy Świlcza z/s w Trzcianie odbył się V Międzygminny Przegląd Kolęd i Pastorałek „Dzieciątko się narodziło”. Jego inicjatorami i twórcami są dyrektor GCKSiR Adam Majka i artystyczny kierownik koncertu, Roman Olszowy. Patronat honorowy przyjął Wójt Gminy Świlcza, Adam Dziedzic. W Przeglądzie wzięło udział osiem zespołów: Kapela „Młoda Olsza”, Chór Męski z parafii p.w. św. Jana w Bratkowicach, Chór Mieszany „Gamma” parafii Świlcza, Chór Mieszany ”Kantylena” z parafii p.w. św. Józefa Kalasancjusza – Rzeszów – Wilkowyja, Chór Mieszany „Alba Cantans” z parafii Miłosierdzia Bożego w Rzeszowie, Chór Mieszany „Cantamus” z parafii p.w. św. Józefa Robotnika w Pstrągowej, Chór Mieszany „Emmanuel” z parafii p.w. św. Judy Tadeusza w Rzeszowie oraz Chór Mieszany „Cantus” z Trzciany. Chór „Cantamus” zaśpiewał kolędy: „Przybieżeli do Betlejem”, „W żłobie leży” i „Hej, w dzień narodzenia”. Na zakończenie połączone chóry wykonały: „Dzisiaj w Betlejem” pod dyrekcją Łukasza Adamusa, „Bracia patrzcie jeno” pod dyrekcją Korneli Ignas i „Bóg się rodzi” pod dyrekcją Romana Olszowy.

Opublikowano News | Komentarze są wyłączone

VII Koncert Bożonarodzeniowy „Bóg się rodzi”

4 stycznia 2015 r. o godz. 16:00 w Kościele Parafialnym w Pstrągowej odbył się VII Koncert Bożonarodzeniowy „Bóg się rodzi”, którego organizatorem byli: chór parafialny „Cantamus”, na czele z dyrygentem Pawłem Łąckim oraz Parafia Pstrągowa. Patronat honorowy nad koncertem objął starosta strzyżowski Robert Godek. Radio Rzeszów i Katolickie Radio Via objęły koncert patronatem medialnym.
Swoją obecnością zaszczycili: Jego Ekscelencja ks. biskup Kazimierz Górny, Kanclerz ks. dr Jerzy Buczek, ks. dziekan Antoni Kocoł, proboszcz parafii p.w. Świętej Trójcy w Czudcu, Robert Godek, starosta strzyżowski, Stanisław Gierlak – Wójt Gminy Czudec, Marian Złotek, członek Rady Powiatu w Strzyżowie oraz Stanisław Kołodziej, Przewodniczący Rady Gminy Czudec.
W zapadającym zmroku, w zimowej scenerii, przy Stajence Betlejemskiej rozświetlonej ciepłym światłem i tylko przy blasku choinkowych świateł, zabrzmiała majestatycznie kolęda „Bóg się rodzi”, którą na organach zagrał Krzysztof Kut a zaśpiewali wszyscy wspólnie. Następnie wszystkich zebranych powitał ks. proboszcz Kazimierz Płonka a potem Janusz Dobek przedstawił uczestników koncertu czyli kwartet smyczkowy w składzie: Radosław Środoń – I skrzypce, Katarzyna Szetela – II skrzypce, Hubert Tejchma – altówka, Joanna Paluch – wiolonczela, chór mieszany „Cantus” z Trzciany, chór „Cantamus” oraz akompaniującego im na organach Krzysztofa Kuta a także młodzież Zespołu Szkół w Pstrągowej.
Misterium bożonarodzeniowe przygotowane przez panią Barbarę Pilarz a przedstawione przez młodzież szkolną zostało zilustrowane kolędami i utworami w wykonaniu kwartetu i chórów. Kwartet smyczkowy wykonał: „Kanon D-dur” Johanna Pachelbela, „Oblivion”Astora Piazzolla, „Arię na strunie G”J.S. Bacha, „Obój Gabriela” E. Morricone i „Eine kleine nacht music” W.A. Mozarta. Natomiast połączone chóry wykonały: „Wśród nocnej ciszy”, „Wesoła nowina”, gdzie solo zaśpiewał Bartłomiej Piwowar i „Gdy śliczna Panna”, wszystkie do akompaniamentu Krzysztofa Kuta. Chór „Cantus” z Trzciany pod dyrekcją Łukasza Adamusa wykonał kolędy: „Kolęda krakowska”, „My też pastuszkowie”, „Śpiew pastuszka”, „Kolęda góralska”, „Cicha noc” i „Gore gwiazda”. Chór „Cantamus” z Pstrągowej pod dyrekcją Pawła Łąckiego a do akompaniamentu Krzysztofa Kuta zaśpiewał kolędy: „Za Gwiazdą”, „Hej, w dzień narodzenia”, „Święta Panienka”, gdzie solo zaśpiewała Magdalena Czarnik, „Pokłon Jezusowi”, „W żłobie leży” i „Jasna Panna”. Na zakończenie połączone chóry do akompaniamentu Krzysztofa Kuta i kwartetu smyczkowego wykonały: „Panis Angelicus”, gdzie solo zaśpiewała Magdalena Czarnik, „Dzisiaj w Betlejem” i Adeste Fideles”, gdzie solo zaśpiewała Magdalena Czarnik. Wszyscy wykonawcy otrzymali gromkie brawa.
Najpierw głos zabrał Jego Ekscelencja ks. biskup Kazimierz Górny, który podziękował za piękne przygotowanie koncertu i udzielił zebranym błogosławieństwa. Prowadzący koncert, pan Janusz Dobek, instruktor GOK-u w Czudcu, podziękował wszystkim wykonawcom, którzy jeszcze raz zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Szczególne podziękowania należały się sponsorom: Ranczo Pstrągowa, Bankowi Spółdzielczemu w Strzyżowie, Wójtowi Gminy Czudec, Ośrodkowi Kultury w Czudcu, Cecyli i Marianowi Złotek, Starostwu Powiatowemu w Strzyżowie oraz Omega Czudec Firmie Wielobranżowej. Następnie głos zabrał ks. proboszcz Kazimierz Płonka, który podziękował wszystkim wykonawcom za piękne, duchowe przeżycia oraz wręczył występującym artystom podziękowania. Uczestnicy koncertu oraz zaproszeni goście zostali poproszeni do Domu Ludowego na gorącą herbatę.

Opublikowano News | Komentarze są wyłączone

VII Koncert Bożonarodzeniowy „Bóg się rodzi”

Opublikowano News | Komentarze są wyłączone

VIII Patriotyczne Spotkania Chóralne „Z pieśnią ku wolności” w Dobrzechowie

11 listopada 2014 roku o godz. 16:00 w kościele parafialnym pw. Św. Stanisława BM w Dobrzechowie odbyły się VIII Patriotyczne Spotkania Chóralne „Z pieśnią ku wolności”. Spotkania zostały zorganizowane przez Starostwo Powiatowe w Strzyżowie przy wsparciu Parafii pw. Św. Stanisława BM w Dobrzechowie pod kierownictwem artystycznym pana Andrzeja Szypuły. W Spotkaniach wzięło udział pięć chórów: chór „Echo” z Wiśniowej – dyr. Władysław Pelewicz, chór „Harfa” z Niewodnej – dyr. Tomasz Irzyk, chór „Sanctus” z Gogołowa – dyr. Kazimierz Jantoń, chór „Cantamus” z Pstrągowej – dyr. Paweł Łącki oraz chór „Magnificat” z Dobrzechowa – dyr. Andrzej Banek. Chór „Cantamus” zaśpiewał pieśni: „O, ziemio polska” i „Canticorum Iubilo”. Na zakończenie połączone chóry wykonały: „Modlitwę obozową” pod dyrekcją pana Andrzeja Szypuły i „Rotę” pod dyrekcją pana Andrzeja Banka.

Opublikowano News | Komentarze są wyłączone