Życzenia świąteczne

Opublikowano News | Możliwość komentowania Życzenia świąteczne została wyłączona

Dekret ustanawiający kościoły stacyjne w Diecezji Rzeszowskiej z okazji Jubileuszu Miłosierdzia

Papież Franciszek w liście na temat Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia napisał: „Aby przeżyć i uzyskać odpust, wierni mają odbyć krótką pielgrzymkę do Drzwi Świętych, otwartych w każdej Katedrze i w kościołach wyznaczonych przez Biskupa diecezjalnego, a także w czterech Bazylikach Papieskich w Rzymie, na znak głębokiego pragnienia prawdziwego nawrócenia. Jednocześnie rozporządzam, by w sanktuariach, gdzie zostały otwarte Drzwi Miłosierdzia, i w kościołach, które tradycyjnie są uznawane za Jubileuszowe, była możliwość uzyskania odpustu. Ważne jest, aby ten moment był połączony przede wszystkim z Sakramentem Pojednania i uczestnictwem w Mszy św. oraz refleksją nad miłosierdziem. Konieczne będzie, by tym celebracjom towarzyszyło wyznanie wiary i modlitwa za mnie oraz w intencjach, które noszę w sercu dla dobra Kościoła i całego świata”.
Dnia 8 grudnia 2015 r. rozpoczyna się ogłoszony przez Ojca Świętego Franciszka Rok Miłosierdzia. Z tej okazji wszyscy spowiednicy otrzymali władzę zwalniania z ekskomuniki i rozgrzeszania osób winnych aborcji. Ojciec Święty udzielił również odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (sakramentalna spowiedź, Komunia św. i modlitwa w intencjach Papieża) wszystkim wiernym, którzy w Roku Miłosierdzia odbędą pielgrzymkę do Drzwi Świętych otwartych w czterech bazylikach większych Rzymu, a także do katedry i kościołów wyznaczonych przez biskupa diecezjalnego.
Mając na uwadze powyższe dyspozycje Ojca Świętego i w trosce o dobro duchowe wszystkich członków wspólnoty diecezjalnej, a także osób przebywających na terenie Diecezji Rzeszowskiej postanawiam, że odpust zupełny pod zwykłymi warunkami mogą uzyskać wierni, którzy obok Kościoła Katedralnego, nawiedzą następujące świątynie: Bazylikę OO. Bernardynów w Rzeszowie, Bazylikę Mniejszą w Gorlicach, Bazylikę Mniejszą w Dębowcu, kościół OO. Franciszkanów w Jaśle, kościół p.w. Narodzenia NMP we Frysztaku, kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP Strzyżowie, Sanktuarium Matki Bożej Głogowskiej w Głogowie Młp., Sanktuarium Matki Bożej Czudeckiej w Czudcu, Sanktuarium Matki Bożej Królowej Świata w Sokołowie Młp., kościół p.w. Miłosierdzia Bożego w Sędziszowie Młp., kościół pw. Miłosierdzia Bożego w Rzeszowie oraz kościół p.w. Wszystkich Świętych w Kolbuszowej.

Z pasterskim błogosławieństwem
+Jan Wątroba
Biskup Rzeszowski

Opublikowano News | Możliwość komentowania Dekret ustanawiający kościoły stacyjne w Diecezji Rzeszowskiej z okazji Jubileuszu Miłosierdzia została wyłączona

Warsztaty i konferencja polsko – ukraińska na terenie powiatu strzyżowskiego

10 czerwca 2015 r. w Centrum Kształcenia Praktycznego w Czudcu odbyła się konferencja podsumowująca mikroprojekt realizowany wspólnie przez samorząd powiatowy w Strzyżowie z miastem Brody na Ukrainie. Posiedzenie poprzedziły dwudniowe warsztaty praktyczne z zakresu rzemiosła, turystyki, gastronomii i historii powiatu strzyżowskiego.
9 czerwca 2015 r. odbyły się warsztaty śpiewu prowadzone w atrium PCKiT w Wiśniowej przez chór „Cantamus” z Pstrągowej pod batutą Pawła Łąckiego. Chór wykonał pieśni: „Będę śpiewał Tobie”, „Alleluja! Cantate Domino”, „Błogosławiony”, „Pan jest mocą”, „Canticorum Iubilo”, „Laudate omnes gentes”, „Psalm XXIX. Nieście chwałę mocarze”, „Dzisiaj pozdrawiamy”, „O, Ty coś świata”, „Płynie Wisła płynie”, „Bywaj dziewczę zdrowe”, „O mój rozmarynie”, „Przybyli ułani pod okienko”, „Gaude Mather Polonia” i „Królowo ziem polskich”. W czasie wspólnej kolacji rozbrzmiewały na przemian piosenki ludowe polskie i ukraińskie.

Opublikowano News | Możliwość komentowania Warsztaty i konferencja polsko – ukraińska na terenie powiatu strzyżowskiego została wyłączona

Życzenia Wielkanocne

Opublikowano News | Możliwość komentowania Życzenia Wielkanocne została wyłączona

Program rekolekcji


Opublikowano News | Możliwość komentowania Program rekolekcji została wyłączona

Chór Cantamus na VII Patriotycznych Spotkaniach Chóralnych w Dobrzechowie – 11 XI 2013. Pieśni: „Cześć polskiej ziemi” i „Panis Angelicus”

Opublikowano Multimedia | Możliwość komentowania Chór Cantamus na VII Patriotycznych Spotkaniach Chóralnych w Dobrzechowie – 11 XI 2013. Pieśni: „Cześć polskiej ziemi” i „Panis Angelicus” została wyłączona

Chór Cantamus na X Przeglądzie Pieśni Maryjnych w Czudcu – 20 X 2013 – „Bądź pozdrowiona”, „Maryjo, tyś naszą nadzieją”

Opublikowano Multimedia | Możliwość komentowania Chór Cantamus na X Przeglądzie Pieśni Maryjnych w Czudcu – 20 X 2013 – „Bądź pozdrowiona”, „Maryjo, tyś naszą nadzieją” została wyłączona

Chór Cantamus w Kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie – 14 VII 2013 – „Alleluja. Cantate Domino”

Opublikowano Multimedia | Możliwość komentowania Chór Cantamus w Kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie – 14 VII 2013 – „Alleluja. Cantate Domino” została wyłączona