Koncert Kolęd KSM i scholi

18 stycznia 2015 r. o godz. 16:30 w Kościele Parafialnym w Pstrągowej odbył się II Koncert Kolęd w wykonaniu młodzieży należącej do KSM i scholi. Młodzież zaśpiewała kolędy: „Kolęda dla nieobecnych” (solo Kasia Nieroda i Kasia Skwierz), „Świeć gwiazdeczko” (solo Madzia Stanek), „Cicha noc” (solo Kinga Siewierska i Justyna Strzępek), „Gdy śliczna Panna” (solo Kasia Nieroda i Kasia Skwierz), „Przybieżeli do Betlejem”, „Anioł pasterzom mówił”, „Do szopy wszyscy” (solo Justyna Strzępek), „Uciekali” (solo Basia Skwierz, Kornelia Ciosek, Justyna Piczak), „Babci zegar” (solo Kasia Skwierz), „Biały śnieg i Ty” (solo Basia Skwierz i Kornelia Ciosek), „Dzisiaj w Betlejem”, „Kiedy dzieckiem jest Bóg” (solo Kasia Nieroda), „Zima na ramiona moje spadła” (solo Kasia Nieroda, Kasia Skwierz, Kinga Siewierska i Justyna Strzępek). Kolędy były przeplatane wierszami o tematyce bożonarodzeniowej. Kolędy zostały wykonane do akompaniamentu: na keybordzie Bartłomiej Ciosek, na perkusji Patryk Noga i na gitarze Kasia Nieroda. Młodzież została przygotowana przez panie: Dominikę Stec i Halinę Ciosek, pod opieką ks. Wacława Stokłosy. Pomocą techniczną w czasie koncertu służył Bogdan Kut. Młodzież została nagrodzona gromkimi brawami na stojąco.

Opublikowano News | Komentarze są wyłączone

V Międzygminny Przegląd Kolęd i Pastorałek w Trzcianie

17 stycznia 2015 r. o godz. 17:00 w Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji gminy Świlcza z/s w Trzcianie odbył się V Międzygminny Przegląd Kolęd i Pastorałek „Dzieciątko się narodziło”. Jego inicjatorami i twórcami są dyrektor GCKSiR Adam Majka i artystyczny kierownik koncertu, Roman Olszowy. Patronat honorowy przyjął Wójt Gminy Świlcza, Adam Dziedzic. W Przeglądzie wzięło udział osiem zespołów: Kapela „Młoda Olsza”, Chór Męski z parafii p.w. św. Jana w Bratkowicach, Chór Mieszany „Gamma” parafii Świlcza, Chór Mieszany ”Kantylena” z parafii p.w. św. Józefa Kalasancjusza – Rzeszów – Wilkowyja, Chór Mieszany „Alba Cantans” z parafii Miłosierdzia Bożego w Rzeszowie, Chór Mieszany „Cantamus” z parafii p.w. św. Józefa Robotnika w Pstrągowej, Chór Mieszany „Emmanuel” z parafii p.w. św. Judy Tadeusza w Rzeszowie oraz Chór Mieszany „Cantus” z Trzciany. Chór „Cantamus” zaśpiewał kolędy: „Przybieżeli do Betlejem”, „W żłobie leży” i „Hej, w dzień narodzenia”. Na zakończenie połączone chóry wykonały: „Dzisiaj w Betlejem” pod dyrekcją Łukasza Adamusa, „Bracia patrzcie jeno” pod dyrekcją Korneli Ignas i „Bóg się rodzi” pod dyrekcją Romana Olszowy.

Opublikowano News | Komentarze są wyłączone

VII Koncert Bożonarodzeniowy „Bóg się rodzi”

4 stycznia 2015 r. o godz. 16:00 w Kościele Parafialnym w Pstrągowej odbył się VII Koncert Bożonarodzeniowy „Bóg się rodzi”, którego organizatorem byli: chór parafialny „Cantamus”, na czele z dyrygentem Pawłem Łąckim oraz Parafia Pstrągowa. Patronat honorowy nad koncertem objął starosta strzyżowski Robert Godek. Radio Rzeszów i Katolickie Radio Via objęły koncert patronatem medialnym.
Swoją obecnością zaszczycili: Jego Ekscelencja ks. biskup Kazimierz Górny, Kanclerz ks. dr Jerzy Buczek, ks. dziekan Antoni Kocoł, proboszcz parafii p.w. Świętej Trójcy w Czudcu, Robert Godek, starosta strzyżowski, Stanisław Gierlak – Wójt Gminy Czudec, Marian Złotek, członek Rady Powiatu w Strzyżowie oraz Stanisław Kołodziej, Przewodniczący Rady Gminy Czudec.
W zapadającym zmroku, w zimowej scenerii, przy Stajence Betlejemskiej rozświetlonej ciepłym światłem i tylko przy blasku choinkowych świateł, zabrzmiała majestatycznie kolęda „Bóg się rodzi”, którą na organach zagrał Krzysztof Kut a zaśpiewali wszyscy wspólnie. Następnie wszystkich zebranych powitał ks. proboszcz Kazimierz Płonka a potem Janusz Dobek przedstawił uczestników koncertu czyli kwartet smyczkowy w składzie: Radosław Środoń – I skrzypce, Katarzyna Szetela – II skrzypce, Hubert Tejchma – altówka, Joanna Paluch – wiolonczela, chór mieszany „Cantus” z Trzciany, chór „Cantamus” oraz akompaniującego im na organach Krzysztofa Kuta a także młodzież Zespołu Szkół w Pstrągowej.
Misterium bożonarodzeniowe przygotowane przez panią Barbarę Pilarz a przedstawione przez młodzież szkolną zostało zilustrowane kolędami i utworami w wykonaniu kwartetu i chórów. Kwartet smyczkowy wykonał: „Kanon D-dur” Johanna Pachelbela, „Oblivion”Astora Piazzolla, „Arię na strunie G”J.S. Bacha, „Obój Gabriela” E. Morricone i „Eine kleine nacht music” W.A. Mozarta. Natomiast połączone chóry wykonały: „Wśród nocnej ciszy”, „Wesoła nowina”, gdzie solo zaśpiewał Bartłomiej Piwowar i „Gdy śliczna Panna”, wszystkie do akompaniamentu Krzysztofa Kuta. Chór „Cantus” z Trzciany pod dyrekcją Łukasza Adamusa wykonał kolędy: „Kolęda krakowska”, „My też pastuszkowie”, „Śpiew pastuszka”, „Kolęda góralska”, „Cicha noc” i „Gore gwiazda”. Chór „Cantamus” z Pstrągowej pod dyrekcją Pawła Łąckiego a do akompaniamentu Krzysztofa Kuta zaśpiewał kolędy: „Za Gwiazdą”, „Hej, w dzień narodzenia”, „Święta Panienka”, gdzie solo zaśpiewała Magdalena Czarnik, „Pokłon Jezusowi”, „W żłobie leży” i „Jasna Panna”. Na zakończenie połączone chóry do akompaniamentu Krzysztofa Kuta i kwartetu smyczkowego wykonały: „Panis Angelicus”, gdzie solo zaśpiewała Magdalena Czarnik, „Dzisiaj w Betlejem” i Adeste Fideles”, gdzie solo zaśpiewała Magdalena Czarnik. Wszyscy wykonawcy otrzymali gromkie brawa.
Najpierw głos zabrał Jego Ekscelencja ks. biskup Kazimierz Górny, który podziękował za piękne przygotowanie koncertu i udzielił zebranym błogosławieństwa. Prowadzący koncert, pan Janusz Dobek, instruktor GOK-u w Czudcu, podziękował wszystkim wykonawcom, którzy jeszcze raz zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Szczególne podziękowania należały się sponsorom: Ranczo Pstrągowa, Bankowi Spółdzielczemu w Strzyżowie, Wójtowi Gminy Czudec, Ośrodkowi Kultury w Czudcu, Cecyli i Marianowi Złotek, Starostwu Powiatowemu w Strzyżowie oraz Omega Czudec Firmie Wielobranżowej. Następnie głos zabrał ks. proboszcz Kazimierz Płonka, który podziękował wszystkim wykonawcom za piękne, duchowe przeżycia oraz wręczył występującym artystom podziękowania. Uczestnicy koncertu oraz zaproszeni goście zostali poproszeni do Domu Ludowego na gorącą herbatę.

Opublikowano News | Komentarze są wyłączone

VII Koncert Bożonarodzeniowy „Bóg się rodzi”

Opublikowano News | Komentarze są wyłączone

VIII Patriotyczne Spotkania Chóralne „Z pieśnią ku wolności” w Dobrzechowie

11 listopada 2014 roku o godz. 16:00 w kościele parafialnym pw. Św. Stanisława BM w Dobrzechowie odbyły się VIII Patriotyczne Spotkania Chóralne „Z pieśnią ku wolności”. Spotkania zostały zorganizowane przez Starostwo Powiatowe w Strzyżowie przy wsparciu Parafii pw. Św. Stanisława BM w Dobrzechowie pod kierownictwem artystycznym pana Andrzeja Szypuły. W Spotkaniach wzięło udział pięć chórów: chór „Echo” z Wiśniowej – dyr. Władysław Pelewicz, chór „Harfa” z Niewodnej – dyr. Tomasz Irzyk, chór „Sanctus” z Gogołowa – dyr. Kazimierz Jantoń, chór „Cantamus” z Pstrągowej – dyr. Paweł Łącki oraz chór „Magnificat” z Dobrzechowa – dyr. Andrzej Banek. Chór „Cantamus” zaśpiewał pieśni: „O, ziemio polska” i „Canticorum Iubilo”. Na zakończenie połączone chóry wykonały: „Modlitwę obozową” pod dyrekcją pana Andrzeja Szypuły i „Rotę” pod dyrekcją pana Andrzeja Banka.

Opublikowano News | Komentarze są wyłączone

Chór „Cantamus” w Hucie Polańskiej

Huta Polańska to wieś leżąca w obrębie Beskidu Niskiego, w odległości 4 km na południe od centrum Polan, na terenie Magurskiego Parku Narodowego. Historia mówi, że Hutę Polańską zasiedlili konfederaci barscy. Później okoliczne lasy należały do rodziny Stadnickich i to oni przyczynili się do założenia tu niewielkiej huty szkła, aby wykorzystać bogate zasoby drewna. Kiedy produkcja szkła przestała być rentowna, mieszkańcy zajęli się rolnictwem, co jednak nie był łatwe na mało urodzajnych ziemiach. Przed II wojną światową w Hucie Polańskiej istniało około 40 gospodarstw rolnych. Jeszcze w 1939 r. rozpoczęto budowę kamiennego kościoła. Jego konsekracja miała się odbyć w pierwszych dniach września, ale przez wybuch wojny do tego nie doszło. W wyniku pierwszych działań zbrojnych świątynia została poważnie uszkodzona. W 1944 r. w czasie działań wojennych mieszkańcy zostali wysiedleni a wieś została spalona, dlatego po zakończeniu wojny mieszkańcy przenieśli się na lepsze ziemie pozostałe po wysiedlonych Łemkach. Ruina kościoła stała do lat 90. XX w., kiedy to z inicjatywy ówczesnego proboszcza z Polan, ks. Jana Delekta i dawnych mieszkańców rozpoczęto jego odbudowę. W 1995 r. świątynia pw. św. Jana z Dukli i św. Huberta została uroczyście konsekrowana. Jak co roku, w drugą niedzielę listopada, odbył się odpust w Hucie Polańskiej z okazji św. Huberta. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ks. infułat Wiesław Szurek, a towarzyszyli mu księża: ks. prałat Jan Delekta, ks. Jan Cebulak – opiekun myśliwych, ks. Rafał Przędzik i ks. kanonik Kazimierz Płonka. We mszy św. uczestniczyło także Koło Łowieckie „Zacisze” ze sztandarem oraz liczni wierni. W czasie mszy św. chór „Cantamus” zaśpiewał pieśni: „Będę śpiewał Tobie”, „Pan jest mocą”, „Alleluja na Błoniach”, „Błogosławiony”, „Jezu w Hostii utajony”, „Laudate omnes gentes”, „Gloria Patri et Filio” i „Canticorum Iubilo”. Po mszy św. wierni udali się w procesji na pobliski cmentarz by tam pomodlić się za zmarłych. W drodze powrotnej chór odwiedził ks. Józefa Opalińskiego, który jest obecnie proboszczem w parafii Polany, a pięć lat temu był wikariuszem w Pstrągowej. Ks. Józef oprowadził nas po pięknej świątyni p.w.: Matki Bożej Częstochowskiej, gdzie zaśpiewaliśmy pieśni: „Gloria Patri et Filio” i „Canticorum Iubilo”. Zaprosił nas także na plebanię, gdzie opowiedział nam o swojej pracy. Na terenie parafii Polany znajdują się cztery świątynie: Kościół parafialny w Polanch (dawna cerkiew gr.-kat.) pw. Matki Bożej Częstochowskiej, Kościół filialny w Myscowej (dawna cerkiew gr.-kat.) pw. Matki Bożej Matki Kościoła, Kościół filialny w Olchowcu (cerkiew gr.-kat.) pw. św. Mikołaja, (własność parafii grecko-katolickiej współużytkowana przez obrządek rzymsko-katolicki) oraz Kościół filialny w Hucie Polańskiej. W świątyniach w Polanach i Olchowcu posługę duszpasterską dla wiernych obrządku greko-katolickiego pełni ksiądz grecko- katolicki.

Opublikowano News | Komentarze są wyłączone

XI Przegląd Pieśni Maryjnych „Gaude Mater Polonia” w Czudcu

26 października 2014 r. o godz. 12:30 w Sanktuarium Matki Bożej Czudeckiej odbył się XI Przegląd Pieśni Maryjnych „Gaude Mater Polonia”. Przegląd został zorganizowany przez Wójta Gminy Czudec, Parafię Świętej Trójcy w Czudcu oraz Ośrodek Kultury w Czudcu. W przeglądzie wzięło udział 5 chórów. Przegląd poprzedziła Msza święta o godz. 11:30 pod przewodnictwem proboszcza księdza Dziekana Antoniego Kocoła, na której gościem honorowym był Marszałek Województwa Podkarpackiego, Władysław Ortyl. Podczas przeglądu chóry wystąpiły w kolejności: chór „Cantamus” z Pstrągowej, połączone chóry „Deo Gloria” z Boguchwały i „Gaudium” z Mogielnicy, chór „Harfa” z Niewodnej, chór „Sokół” z Frysztaka, oraz chór „Benedictus” z Czudca. Chór „Cantamus” wykonał pieśni: „Święta Dziewico” i „Regina Coeli” Antonio Lotti. Przegląd poprowadził ks. Rafał Grzesik. Wśród gości byli: Wójt Gminy Czudec Pan Stanisław Gierlak, Starosta Strzyżowski Robert Godek a także radni. Na zakończenie połączone chóry wykonały: „Gaude Mather Polonia”.

Opublikowano News | Komentarze są wyłączone

O. Józef Witko OFM w Pstrągowej

W środę 29 października 2014 r. w godz. 17:00 – 20:00 w naszym kościele parafialnym o. Józef Witko OFM odprawi mszę św. z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie.

Opublikowano News | Komentarze są wyłączone