Zaproszenie na X Koncert Bożonarodzeniowy

Opublikowano News | Możliwość komentowania Zaproszenie na X Koncert Bożonarodzeniowy została wyłączona

XI Patriotyczne Spotkania Chóralne „Z pieśnią ku wolności” w Dobrzechowie

W dniu Święta Niepodległości w Dobrzechowie w Kościele Św. Stanisława Biskupa o godz. 16:00 odbyły się XI Patriotyczne Spotkania Chóralne „Z pieśnią ku Wolności”, zorganizowane przez Starostwo Powiatowe w Strzyżowie przy wsparciu Parafii pw. Św. Stanisława BM w Dobrzechowie pod kierownictwem artystycznym pana Andrzeja Szypuły. W Spotkaniach wzięli udział:
– Chór „Cantamus” Parafii Św. Józefa Robotnika z Pstrągowej, dyr. Paweł Łącki, wykonał: „Modlitwa za Polskę” i „Jasnogórska, można Pani”,
– Chór Męski „Echo” z Ośrodka Kultury w Wiśniowej, dyr. Jan Augustyn, wykonał wiązankę: „Wojenko, wojenko”, „Piechota”, „O, mój rozmarynie”, „Hej, hej ułani” i „Legiony”,
– Chór „Benedictus” Parafii św. Trójcy i MB Łaskawej z Czudca, dyr. Szymon Stec, wykonał: „Matko pokoju” i „Matko, o twarzy jak polska ziemia czarnej”,
– Chór „Magnificat” Parafii Św. Stanisława Biskupa z Dobrzechowa, dyr. Andrzej Banek, wykonał: „Piechota” i „Warczą karabiny”,
– Chór „Vox Coris” z Parafii Zwiastowania Pańskiego w Izdebkach, dyr. Józef Baran, wykonał: „To Ty, o Panie”, „Witaj pokarmie”, „O, mój rozmarynie”, wspólnie z Parafialną Orkiestrą Dętą z Gwoźnicy Górnej: „Szara piechota” i „Legiony”,
– Parafialna Orkiestra Dęta z Gwoźnicy Górnej, kapelmistrz Damian Bocek, wykonała: „Sokoły” i „Dumkę na dwa serca”.
Na zakończenie połączone chóry pod dyrekcją pana Andrzeja Szypuły wykonały: „Jak długo w sercach naszych”, „Ojczyzno ma” i „Rotę”. Spotkania prowadził pan Andrzej Szypuła, przeplatając zapowiedzi kolejnych wykonawców fragmentami poezji patriotycznej. Pamiątkowe dyplomy i statuetki wręczał dyrygentom pan Robert Godek, starosta strzyżowski. Po Spotkaniach wszystkie chóry spotkały się na poczęstunku w Świetlicy im. Jana Pawła II.

Opublikowano News | Możliwość komentowania XI Patriotyczne Spotkania Chóralne „Z pieśnią ku wolności” w Dobrzechowie została wyłączona

Hubertowy odpust w Hucie Polańskiej

Huta Polańska to obecnie maleńka osada leśna położona u stóp pasma granicznego, częściowo w obrębie Magurskiego Parku Narodowego. Leży nad potokiem Hucianka zwanym też Ruciańskim. W Hucie Polańskiej obecnie znajduje się dwa domy, schronisko, dom duszpasterski „Betania” i kościół. Nie wiele wiadomo o początkach wsi. Została lokowana w XVI lub XVII w. w dobrach Stadnickich ze Żmigrodu. Wieść gminna niesie, że jej pierwszymi mieszkańcami byli Polacy. Okoliczne lasy należały do rodziny Stadnickich i to oni przyczynili się do założenia tu niewielkiej huty szkła, aby wykorzystać bogate zasoby drewna. Kiedy produkcja szkła przestała być rentowna, mieszkańcy zajęli się rolnictwem, co jednak nie był łatwe na mało urodzajnych ziemiach. Przed II wojną światową w Hucie Polańskiej istniało około 40 gospodarstw rolnych. Kamienna świątynia powstała w latach 1935-1939. Nie została jednak wyposażona. Jej konsekracja miała się odbyć w pierwszych dniach września, ale przez wybuch wojny do tego nie doszło. W wyniku pierwszych działań zbrojnych świątynia została poważnie uszkodzona. W 1944 r. w czasie działań wojennych mieszkańcy zostali wysiedleni a wieś została spalona, dlatego po zakończeniu wojny mieszkańcy przenieśli się na lepsze ziemie pozostałe po wysiedlonych Łemkach. Ruina kościoła stała do lat 90. XX w., kiedy to z inicjatywy ówczesnego proboszcza z Polan, ks. Jana Delekta i dawnych mieszkańców, rozpoczęto jego odbudowę. W 1995 r. świątynia pw. św. Jana z Dukli i św. Huberta została uroczyście konsekrowana. Jak co roku, w pierwszą niedzielę listopada, odbył się odpust w Hucie Polańskiej z okazji św. Huberta. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył Jego Ekscelencja ks. biskup senior Kazimierz Górny, a towarzyszyli mu księża: ks. Jan Szczupak – wikariusz Biskupi d/s społecznych, ks. Henryk Wilk – dziekan żmigrodzki, ks. Zygmunt Kudyba – były dziekan żmigrodzki, ks. Marek Story – wiece-kanclerz Kurii Rzeszowskiej, ks. Rafał Przędzik – notariusz Sądu Biskupiego, ks. Wiesław Matyskiewicz – kustosz, O. Tacjan Mróz OFM – z klasztoru Bernardynów w Dukli, Brat Mateusz Miklos OFM z klasztoru w Dukli i ks. Kazimierz Płonka, który wygłosił homilię. We mszy św. uczestniczyło także Koło Łowieckie „Zacisze” ze sztandarem oraz liczni wierni. W czasie mszy św. chór „Cantamus”, tym razem pod dyrekcją Jakuba Pięty, zaśpiewał pieśni: „Pan jest mocą”, „Nieście chwałę mocarze”, „Laudate Dominum”, „Śpiewajcie Panu nową pieśń” i „Jasnogórska można Pani”. Po mszy św. wierni udali się w procesji na pobliski cmentarz by tam pomodlić się za zmarłych, w tym za śp. ks. Jana Delekta. Na procesję dojechali księża: ks. Zbigniew Preizner proboszcz z Polan i ks. Józef Obłój proboszcz z Desznicy.

Opublikowano News | Możliwość komentowania Hubertowy odpust w Hucie Polańskiej została wyłączona

XIV Przegląd Pieśni Maryjnych „Gaude Mater Polonia” w Czudcu

22 października 2017 r. o godz. 12:30 w Sanktuarium Matki Bożej Czudeckiej odbył się XIV Przegląd Pieśni Maryjnych „Gaude Mater Polonia”. Przegląd został zorganizowany przez Wójta Gminy Czudec, Parafię Świętej Trójcy w Czudcu oraz Ośrodek Kultury w Czudcu. W przeglądzie wzięło udział 6 chórów. Przegląd poprzedziła Msza święta o godz. 11:30 pod przewodnictwem proboszcza księdza Dziekana Antoniego Kocoła. Podczas przeglądu chóry wystąpiły w kolejności:
• Chór „Sokół” Gminnego Ośrodka Kultury we Frysztaku, dyr. Magdalena Wiśniowska, wykonał: „Per Crucem Tuam” i „Zdrowaś Królewno wyborna”,
• Połączone chóry: „Deo Gloria” Parafii św. Stanisława Biskupa z Boguchwały i „Gaudium” Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego z Mogielnicy, dyr. Mieczysław Biały, wykonały: „Jak Tobie Matko dziękować” i „Maryjo, śliczna Pani”,
• Chór „Cantamus” Parafii św. Józefa Robotnika z Pstrągowej, dyr. Paweł Łącki, wykonał: „Jasnogórska, można Pani” i „Błogosławiona jesteś, Maryjo”,
• Chór „Laudate Deo” Parafii pw. Opatrzności Bożej w Woli Mieleckiej, dyr. Małgorzata Leśniak, wykonał: „Różańcowa Pani” i „O Miłosierna z Ostrej Bramy”,
• Zespół dziecięco – młodzieżowy „La Strada” z Parafii p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Rzeszowie – Zalesiu, dyr. Jacek Bereś, zaśpiewał: „Modlitwa do Bogarodzicy” i „O Maryjo, Matko podaj dłoń”,
• Chór „Benedictus” Parafii św. Trójcy i MB Łaskawej z Czudca, dyr. Szymon Stec, wykonał: „O Maryjo, śliczna Pani” i „Matko pokoju”.
Na zakończenie połączone chóry wykonały: „Gaude Mater Polonia” pod dyr. Magdaleny Wiśniowskiej. Przegląd poprowadziła pani Maria Warzocha. Podziękowania i pamiątki dla chórów wręczyli: ks. Antoni Kocoł, Lucyna Janaś – Dyrektor Domu Kultury, Stanisław Gierlak – Wójt Gminy Czudec i Jan Stodolak, wice starosta strzyżowski. Wśród gości byli: Wójt Gminy Czudec Pan Stanisław Gierlak, za-ca Wójta Andrzej Ślipski, Jan Stodolak – wice starosta strzyżowski, Marek Jurzysta, Przewodniczący Rady Powiatu i Marian Złotek, Radny Powiatu w Strzyżowie. Po przeglądzie wszystkie chóry spotkały się na poczęstunku w Domu Parafialnym.

Opublikowano News | Możliwość komentowania XIV Przegląd Pieśni Maryjnych „Gaude Mater Polonia” w Czudcu została wyłączona

XIV Przegląd Pieśni Maryjnych „Gaude Mater Polonia” w Czudcu

Chór „Cantamus” weźmie udział w XIV Przeglądzie Pieśni Maryjnych „Gaude Mater Polonia” w Czudcu w dn. 22 października 2017.
PROGRAM PRZEGLĄDU:
1. Msza Święta o godz. 11:30 w kościele parafialnym w Czudcu.
2. Po Mszy Świętej odbędzie się prezentacja chórów.
3. Na zakończenie przeglądu chóry zaśpiewają pieśń „Gaude Mater Polonia”.

Opublikowano News | Możliwość komentowania XIV Przegląd Pieśni Maryjnych „Gaude Mater Polonia” w Czudcu została wyłączona

RENOWACJA MISJI ŚWIĘTYCH W 100-LECIE OBJAWIEŃ W FATIMIE

„PRZYSZŁAŚ DO NAS Z FATIMSKIM PRZESŁANIEM…”

RENOWACJA MISJI ŚWIĘTYCH W 100-LECIE OBJAWIEŃ W FATIMIE
1917 – 2017

PARAFIA
pw. Świętego Józefa Robotnika
Pstrągowa

7 –13 października 2017

7.10 – Sobota„Jestem Matką Boską Różańcową. Odmawiajcie codziennie różaniec…”

17.00 – Nabożeństwo różańcowe
17.30 – Msza Św. ku czci Matki Bożej Różańcowej w intencji Renowacji Misji Świętych

8.10 – Niedziela„Niech ludzie nie obrażają Boga, Naszego Pana, który już i tak jest bardzo obrażany…”

7.30 – Msza Św. z nauką ogólną
9.00 – Msza Św. z nauka ogólną
11.00 – Uroczysta Suma z nauka ogólną połączona z wprowadzeniem relikwii Św. Charbela
15.30 – Nabożeństwo różańcowe
16.00 – Msza Św. o Krzyżu Św. z nauka ogólną

9.10 – Poniedziałek„Na koniec moje Niepokalane Serce zatryumfuje…”

16.00 – Msza Św. z nauką dla uczniów Zespołu Szkół i Szkoły Nr 2
17.00 – Nabożeństwo różańcowe
17.30 – Msza Św. z nauką ogólną

10.10 – Wtorek„Przyjdę prosić o poświęcenie Rosji mojemu Niepokalanemu Sercu oraz
o Komunię Świętą wynagradzającą w pierwsze soboty miesiąca…”

8.00 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
8.30 – Msza Św. z nauką ogólną
16.00 – Msza Św. z nauką dla rodziców i uroczyste błogosławieństwo dzieci
17.00 – Nabożeństwo różańcowe
17.30 – Msza Św. z nauką ogólną

11.10 – Środa„Powtarzajcie wielokrotnie: O Jezu, czynię to z miłości do Ciebie, w intencji nawrócenia grzeszników oraz jako zadośćuczynienie za grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi…”

8.00 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
8.30 – Msza Św. z nauką ogólną
15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia
15.00 – 17.30 – Spowiedź Święta
17.00 – Nabożeństwo różańcowe
17.30 – Msza Św. z nauką ogólną

12.10 – Czwartek„Módlcie się, módlcie się wiele i czyńcie ofiary za grzeszników, ponieważ wiele dusz idzie do piekła, bo nie maja nikogo, kto by się za nie ofiarował i modlił.”

8.00 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
8.30 – Msza Św. z nauką ogólną
17.00 – Msza Św. z nauką ogólną – Procesja różańcowa na cmentarz parafialny z modlitwą za zmarłych

13.10 – Piątek„Jezus chce ustanowić na świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca. Tym, którzy je przyjmą, obiecuje zbawienie.”

8.00 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
8.30 – Msza Św. z nauką ogólną
17.00 – Uroczysta Msza Św. w Stulecie Objawień z Aktem oddania Parafii Niepokalanemu Sercu NMP – różaniec fatimski i procesja na zakończenie Renowacji Misji Świętych

ODMAWIAJCIE CODZIENNIE RÓŻANIEC

Akt poświęcenia się rodziny Niepokalanemu Sercu Maryi ułożony przez św. Ludwika Marię Grignon de Montfort

P. O Maryjo, Dziewico i Matko Boga, rodzina nasza, którą widzisz u Twych stóp, poświęca się dziś uroczyście Twojemu Niepokalanemu Sercu.
W. Twojemu Niepokalanemu Sercu poświęcamy się bez reszty, a więc: naszą ojczyznę, nasze serca, nasze ciała, nasze dusze, wszystko, czym jesteśmy i co posiadamy. Tobie poświęcamy nasze doczesne i duchowe troski, nasze prace i trudy, nasze radości i cierpienia.
P. Maryjo, uświęć nas i błogosław nam!
W. Prosimy Cię, o najukochańsza Matko, nie odmawiaj nam swojej opieki i napełnij nas swoim duchem. Obdarz nas swoim usposobieniem: duchem miłości Boga i posłuszeństwa, aby nasz dom stawał się coraz bardziej domem pokoju; duchem obyczajności i pobożności, abyśmy głęboką czcią otaczali ciało i duszę; duchem modlitwy i umartwienia, byśmy przez częste przyjmowanie sakramentów świętych, a przede wszystkim przez odmawianie świętego różańca zachowali i pomnażali w sobie łaskę Bożą; duchem bezinteresownej miłości bliźniego, abyśmy coraz bardziej stawali się jednym sercem i jedną duszą; duchem wierności obowiązkom i sumienności, aby każdy z nas przez przezwyciężenie wygodnictwa coraz więcej podobał się Tobie i sprawiał Ci radość.
P. O Niepokalane Serce Maryi!
W. Prosimy Cię, dozwól, aby z Twojego Serca popłynął do nas wszystkich strumień tych łask, które ukształtują naszą rodzinę na wzór Świętej Rodziny z Nazaretu. Pomóż nam tak żyć, jak przyrzekliśmy; tak kochać, by Ciebie rozradować; tak postępować, jak Ty tego pragniesz! Błogosław naszym postanowieniom
i obietnicom. Dodaj nam odwagi, abyśmy przez modlitwę i umartwienie przyczynili się do nawrócenia grzeszników, do rozszerzania Twojego i Twojego Boskiego Syna królestwa, do zadośćuczynienia za wszystkie zniewagi, które niewdzięczni ludzie wyrządzają Twojemu matczynemu Sercu.
P. Prosimy Cię, Maryjo, Matko nasza, Pani i Królowo naszej rodziny:
W. Błogosław nam!
P. Broń nas!
W. Osłaniaj nas!
P. Wpisz nasze imiona do Twego Niepokalanego Serca jako zagwarantowanie Twojej szczególnej opieki.
W. Amen.

Opublikowano News | Możliwość komentowania RENOWACJA MISJI ŚWIĘTYCH W 100-LECIE OBJAWIEŃ W FATIMIE została wyłączona

XXV Piesza Pielgrzymka do Dębowca

W czwartek 14 września będziemy gościć w naszej parafii pielgrzymów XXV Pieszej Pielgrzymki
z Rzeszowa do Dębowca. Pielgrzymi przybędą pod kościół około godz. 18.20 i proszą rodziny naszej parafii o przyjęcie ich na nocleg. O godz. 20.00 będzie w kościele nabożeństwo dla pielgrzymów.

Opublikowano News | Możliwość komentowania XXV Piesza Pielgrzymka do Dębowca została wyłączona

VII Ponadregionalny Konkurs Pieśni Maryjnej „Matuchnie Pieśń Niesiemy”

Chór „Cantamus” weźmie udział w VII Ponadregionalnym Konkursie Pieśni Maryjnej „Matuchnie Pieśń Niesiemy” w Mrowli k/ Rzeszowa (scena plenerowa obok kościoła) w dn. 28 maja 2017.
PROGRAM KONKURSU:
14.00 Msza Święta w kościele parafialnym w Mrowli,
15.00 Rozpoczęcie konkursu,
19.00 Planowane zakończenie konkursu.

Plakat

Opublikowano News | Możliwość komentowania VII Ponadregionalny Konkurs Pieśni Maryjnej „Matuchnie Pieśń Niesiemy” została wyłączona