Instalacja nowego proboszcza ks. kanonika Kazimierza Płonki

W niedzielę 7 września 2014 r. podczas Mszy Świętej o godzinie 9:00 dokonano instalacji, czyli wprowadzenia na urząd proboszcza, księdza Kazimierza Płonki. Obrzęd ten poprowadził ksiądz dziekan dekanatu czudeckiego Antoni Kocoł. Ksiądz dziekan odczytał uroczyście dekret biskupa rzeszowskiego o ustanowieniu nowego proboszcza naszej parafii i w imieniu wszystkich kapłanów powitał nowego proboszcza. W czasie mszy św. koncelebrowanej przez ks. Antoniego Kocoła, ks. Kazimierza Płonkę i ks. Wacława Stokłosę, ks. proboszcz odmówił uroczyste wyznanie wiary przed wszystkimi wiernymi zgromadzonymi w kościele oraz złożył uroczyście przysięgę wierności sprawowania urzędu proboszcza.
W czasie mszy św. chór „Cantamus” zaśpiewał pieśni: „Pan jest mocą”, „Będę śpiewał Tobie”, „Błogosławiony” i „Gloria Patri et Filio”.
Módlmy się za naszego nowego Proboszcza i prośmy o potrzebne łaski i dary Ducha Świętego by przyczyniał się do wzrostu duchowego naszej parafii. Ks. Kazimierzowi, na trud pasterzowania, życzymy błogosławieństwa Bożego, opieki Niepokalanej Matki i wstawiennictwa patrona naszej parafii – św. Józefa.

Opublikowano News | Komentarze są wyłączone

Zmarł śp. Ks. kan. Ryszard Ozga

Z głębokim żalem informujemy,
że w piątek, 22 sierpnia, zmarł
śp. Ks. kan. Ryszard Ozga,
proboszcz naszej parafii.

Eksporta odbyła się w sobotę, 23 sierpnia, o godz. 17.00 w Pstrągowej
Pogrzeb w niedzielę, 24 sierpnia, o godz. 15.00 w Pstrągowej

Ks. Kanonik Ryszard Ozga, ur. 17.05.1953 – Jeżowe, syn Piotra i Zofii Drelich. Zdał maturę w 1972 w LO w Rudniku, studia teologiczne odbył w latach 1972-1978 w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu. Święcenia kapłańskie przyjął w katedrze w Przemyślu 04.06.1978 r. z rąk Ks. Bpa Ignacego Tokarczuka.

Pracował jako wikariusz w parafiach:
Dubiecko, 01.07.1978 – 30.06.1980
Strzyżów, 01.07.1980 – 31.07.1983
Ustrzyki Dolne, 01.08.1983 – 30.06.1985
Rzeszów – NSPJ, 01.07.1985 – 01.07.1986
Krosno-Fara, 01.07.1986 – 01.11.1987

Następnie jako proboszcz pracował w parafiach:
Desznica, 02.11.1987 – 03.09.1992
Pstrągowa, 04.09.1992 – 22.08.2014 r.

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie!

Galeria z pogrzebu >>>


Opublikowano News | Komentarze są wyłączone

XVI Przegląd Pieśni Eucharystycznej w Rzeszowie

1 czerwca 2014 r. o godz. 1600 w kościele Św. Rodziny w Rzeszowie odbył się XVI Przegląd Pieśni Eucharystycznej. Organizatorem przeglądu był parafialny chór „Sancta Familia”. Przegląd poprzedziła Msza św. w intencji chórzystów odprawiona przez ks. Ireneusza Szulca MSF opiekuna chóru „Santa Familia”. Przegląd prowadziła Barbara Matwij, prezes Chóru „Sancta Familia”. W przeglądzie wzięło udział 9 chórów: „Cantilena” Uniwersytetu Trzeciego Wieku – dyr. Roksana Kroczek, Chór Bazyliki Ojców Bernardynów – dyr. Wojciech Bednarczyk, „Cantamus” z Pstrągowej – dyr. Paweł Łącki, „Ave Maria” parafii Matki Bożej Saletyńskiej w Rzeszowie – dyr. Mieczysław Biały, „Camerata” z Soniny – dyr. Ewa Drewniak, „Credo” z parafii Wniebowzięcia NMP w Rzeszowie Zalesiu – dyr. Wojciech Bednarczyk, „Deo Gloria” z Boguchwały – dyr. Mieczysław Biały, „Gaudium” z Mogielnicy – dyr. Mieczysław Biały, „Sancta Familia” parafii Świętej Rodziny w Rzeszowie – dyr. Ludwik Sowiński. Chór „Cantamus” zaśpiewał pieśni: „Pan zstąpił z nieba” i „Jezu w Hostii utajony”. Na zakończenie połączone chóry wykonały: „Barkę” i „Laudate Dominum”.

Opublikowano News | Komentarze są wyłączone

Koncert Kolęd KSM

2 lutego 2014 r. o godz. 1000 w Kościele Parafialnym w Pstrągowej odbył się Koncert Kolęd w wykonaniu młodzieży należącej do KSM. Młodzież zaśpiewała kolędy: „A wczora z wieczora”, „Wśród nocnej ciszy”, „Kolęda dla nieobecnych” (solo Kasia Nieroda i Ewelina Noga), „Do szopy, hej pasterze”, „Przybieżeli do Betlejem”, „Anioł pasterzom mówił”, „Pójdźmy wszyscy do stajenki”, „Oj maluśki,maluśki” (solo Ewelina Noga). Kolędy zostały wykonane do akompaniamentu: na keybordzie Bartłomiej Ciosek, na perkusji Patryk Noga i na gitarze Kasia Nieroda. Ponadto w czasie mszy o godzinie 900 młodzież zaśpiewała kolędy: „Dzisiaj w Betlejem”, „Gdy śliczna Panna” (solo Kasia Nieroda i Ewelina Noga) i „Uciekali”. Młodzieżą opiekował się ks. Wacław Stokłosa.

Opublikowano News | Komentarze są wyłączone

Koncert Kolęd w Bratkowicach

26 stycznia 2014 r. o godz. 1750 w Kościele Parafialnym pw. Św. Jana Chrzciciela w Bratkowicach odbył się Koncert Kolęd, w którym wystąpiły trzy chóry: Chór „Cantus” przy GCSiR w Trzcianie, Chór „Cantamus” z Pstrągowej i Chór Męski z Bratkowic. Chór „Cantamus” wykonał kolędy: „Przybieżeli do Betlejem”, „Święta Panienka” i „Wesołą nowinę”, gdzie solo zaśpiewała Magdalena Czarnik, „Za Gwiazdą” i „Jasna Panna”. Chórowi akompaniował na organach Krzysztof Kut. Na zakończenie chóry wykonały wspólnie „Bóg się rodzi” do akompaniamentu Krzysztofa Kuta i pod dyrekcją Pawła Łąckiego. Koncert prowadził Adam Majka, dyrektor GCKSiR.

Opublikowano News | Komentarze są wyłączone

IX Przegląd Kolędowy w Tyczynie „Pójdźmy wszyscy do stajenki”

19 stycznia 2014 r. o godz. 1715 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Tyczynie im. K. Sobczyk odbył się IX Przegląd Kolędowy „Pójdźmy wszyscy do stajenki”. W przeglądzie wzięło udział 10 chórów: Dziecięco-Młodzieżowe Stowarzyszenie Śpiewacze „Sancta Musica” w Tyczynie, Chór „Cantamus” Parafii Św. Józefa Robotnika w Pstrągowej, Męski Chór Kameralny Centrum Kultury Gminy Markowa, Chór „Camerata” z Soniny, Chór Kameralny z Kielnarowej, Chór „Sancta Familia” Parafii Św. Rodziny w Rzeszowie, Chór „Michael” Parafii św. Michała Archanioła w Rzeszowie, Strażacki Chór „Feyer-Tone” z Dulczy Małej, Chór „Cantilena” Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Chór „Sancta Catarina” Parafii Św. Trójcy i Św. Katarzyny w Tyczynie. Chór „Cantamus” wykonał dwie kolędy: „W żłobie leży” i „Dzisiaj w Betlejem”. Na zakończenie połączone chóry pod dyrekcją pana Andrzeja Szypuły wykonały kolędy: „Tryumfy Króla Niebieskiego” i „Pójdźmy wszyscy do stajenki”. Organizatorami przeglądu byli: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Tyczynie im. K. Sobczyk i Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej Parafia p.w. Św. Trójcy i Św. Katarzyny w Tyczynie. Dyrektorem artystycznym przeglądu był pan Andrzej Szypuła. Przegląd prowadziła pani Zofia Matys.

Opublikowano News | Komentarze są wyłączone

IV Międzygminny Przegląd Kolęd i Pastorałek w Trzcianie

11 stycznia 2014 r. o godz. 1700 w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji gminy Świlcza z/s w Trzcianie odbył się IV Międzygminny Przegląd Kolęd i Pastorałek. Jego inicjatorami i twórcami są dyrektor GCKSiR Adam Majka i artystyczny kierownik koncertu, Roman Olszowy. Patronat honorowy przyjął Wójt Gminy Świlcza, Wojciech Wdowik. W Przeglądzie wzięło udział osiem zespołów: Kapela Młodzieżowa „Młoda Olsza”, Chór Mieszany „Gamma” parafii Świlcza, Chór Męski z parafii p.w. św. Jana w Bratkowicach, Chór Mieszany ”Kantylena” z parafii p.w. św. Józefa Kalasancjusza – Rzeszów – Wilkowyja, Zespół wokalno-instrumentalny Silver Tone, Chór Mieszany „Cantamus” z parafii p.w. św. Józefa Robotnika w Pstrągowej, Chór Mieszany „Emmanuel” z parafii p.w. św. Judy Tadeusza w Rzeszowie oraz Chór Mieszany „Cantus” parafii Trzciana. Chór „Cantamus” zaśpiewał kolędy: „W żłobie leży”, „Przybieżeli do Betlejem” i „Wesołą nowinę”. Na zakończenie połączone chóry wykonały: „Do szopy hej pasterze”, „Gdy się Chrystus rodzi” i „Bóg się rodzi” pod dyrekcją Romana Olszowy.

Opublikowano News | Komentarze są wyłączone

VI Koncert Bożonarodzeniowy „BÓG SIĘ RODZI”

5 stycznia 2014 r. o godz. 1600w Kościele Parafialnym w Pstrągowej odbył się VI Koncert Bożonarodzeniowy „Bóg się rodzi”, którego organizatorem byli: chór parafialny „Cantamus”, na czele z dyrygentem Pawłem Łąckim oraz Parafia Pstrągowa. Patronat honorowy nad koncertem objął starosta strzyżowski Robert Godek.

Swoją obecnością zaszczycili: ks. dziekan Antoni Kocoł, proboszcz parafii p.w. Świętej Trójcy w Czudcu, Robert Godek, starosta strzyżowski, Jan Stodolak, wicestarosta strzyżowski, Stanisław Gierlak – Wójt Gminy Czudec, Marek Jurzysta, Przewodniczący Rady Powiatu, Marian Złotek, członek Rady Powiatu w Strzyżowie, Wacław Szary, Radny Powiatu Strzyżowskiego, Marek Szorc, Radny Powiatu Strzyżowskiego oraz Lucyna Janaś, Dyrektor Ośrodka Kultury w Czudcu.

W zapadającym zmroku, w raczej jesiennej scenerii przez brak śniegu, przy Stajence Betlejemskiej rozświetlonej ciepłym światłem, przy blasku choinkowych świateł, zabrzmiała majestatycznie kolęda „Bóg się rodzi”, którą na organach zagrał Krzysztof Kut a zaśpiewali wszyscy wspólnie. Następnie wszystkich zebranych powitał ks. proboszcz Ryszard Ozga a potem Janusz Dobek przedstawił uczestników koncertu czyli kwartet smyczkowy w składzie: Radosław Środoń – I skrzypce, Katarzyna Szetela – II skrzypce, Hubert Tejchma – altówka, Joanna Paluch – wiolonczela, scholę parafii Werynia, chór „Cantamus” oraz akompaniującego im na organach Krzysztofa Kuta a także młodzież Zespołu Szkół w Pstrągowej.

W tym roku koncert składał się z dwóch części. W pierwszej młodzież przygotowana przez panią Barbarę Pilarz opowiedziała o zwiastowaniu i wysłaniu pasterzy do Betlejem a kwartet smyczkowy wykonał trzy utwory: „Arię na strunę G” J. S. Bacha, „Kanon D-dur” Johanna Pachelbela i „Ave Maria” Schuberta. W drugiej części najpierw połączone chór i schola zaśpiewały „Wśród nocnej ciszy” do akompaniamentu Krzysztofa Kuta. Następnie zabrzmiały „Cicha noc”, gdzie solo zaśpiewała Magdalena Czarnik i „Wesoła nowina”, gdzie solo zaśpiewał Maksymilian Pyra. Kwartet smyczkowy wykonał „Marzenie” Schumana. Dalej schola z Weryni zaśpiewała: „Anioł pasterzom mówił”, „Jezus malusieńki”, „Hola, hola” i „Dywnaja nowina”. Kwartet smyczkowy wykonał „Ave Maria” J.S. Bacha. Następnie chór „Cantamus” zaśpiewał a cappella „W żłobie leży”, „Święta Panienka” do akompaniamentu Krzysztofa Kuta, a cappella „W żłobku na sianie” i „Za Gwiazdą” z akompaniamentem. Kwartet smyczkowy wykonał „Adagio” Albinoniego. Z kolei chór z Weryni zaśpiewał: „Zaśnij Dziecino”, „Pasterze mili” i „Nuż my dziś krześcijanie”. Kwartet smyczkowy wykonał „Obój Gabriela” E. Moriconne. Dalej chór „Cantamus” zaśpiewał „Jasna Panna” z akompaniamentem i a capella „Przybieżeli do Betlejem”. Następnie połączone chór i schola wykonały „Panis Angelicus”, gdzie solo zaśpiewała Magdalena Czarnik a akompaniował Krzysztof Kut oraz „Dzisiaj w Betlejem” do akompaniamentu Krzysztofa Kuta i kwartetu smyczkowego.

W finale chór „Cantamus” i schola wykonały hymn bożonarodzeniowy „Adeste Fideles”, gdzie solo zaśpiewała Magdalena Czarnik z akompaniamentem organów i kwartetu smyczkowego . Wszyscy wykonawcy otrzymali gromkie brawa na stojąco.

Prowadzący koncert, pan Janusz Dobek, instruktor GOK-u w Czudcu, podziękował wszystkim wykonawcom, którzy jeszcze raz zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Szczególne podziękowania należały się sponsorom: Ranczo Pstrągowa, OPTeam S.A. Systemy Informatyczne, Bankowi Spółdzielczemu w Strzyżowie, Wójtowi Gminy Czudec, panu Marianowi Złotkowi, Starostwu Powiatowemu w Strzyżowie, Omega Czudec Firmie Wielobranżowej, G.S. Czudec oraz Krystynie i Józefowi Bożek Następnie głos zabrał ks. proboszcz Ryszard Ozga, który podziękował wszystkim wykonawcom za piękne, duchowe przeżycia oraz wręczył występującym artystom podziękowania. Uczestnicy koncertu oraz zaproszeni goście zostali poproszeni do Domu Ludowego na gorącą herbatę.

Opublikowano News | Komentarze są wyłączone