VIII Patriotyczne Spotkania Chóralne „Z pieśnią ku wolności” w Dobrzechowie

11 listopada 2014 roku o godz. 16:00 w kościele parafialnym pw. Św. Stanisława BM w Dobrzechowie odbyły się VIII Patriotyczne Spotkania Chóralne „Z pieśnią ku wolności”. Spotkania zostały zorganizowane przez Starostwo Powiatowe w Strzyżowie przy wsparciu Parafii pw. Św. Stanisława BM w Dobrzechowie pod kierownictwem artystycznym pana Andrzeja Szypuły. W Spotkaniach wzięło udział pięć chórów: chór „Echo” z Wiśniowej – dyr. Władysław Pelewicz, chór „Harfa” z Niewodnej – dyr. Tomasz Irzyk, chór „Sanctus” z Gogołowa – dyr. Kazimierz Jantoń, chór „Cantamus” z Pstrągowej – dyr. Paweł Łącki oraz chór „Magnificat” z Dobrzechowa – dyr. Andrzej Banek. Chór „Cantamus” zaśpiewał pieśni: „O, ziemio polska” i „Canticorum Iubilo”. Na zakończenie połączone chóry wykonały: „Modlitwę obozową” pod dyrekcją pana Andrzeja Szypuły i „Rotę” pod dyrekcją pana Andrzeja Banka.

Opublikowano News | Komentarze są wyłączone

Chór „Cantamus” w Hucie Polańskiej

Huta Polańska to wieś leżąca w obrębie Beskidu Niskiego, w odległości 4 km na południe od centrum Polan, na terenie Magurskiego Parku Narodowego. Historia mówi, że Hutę Polańską zasiedlili konfederaci barscy. Później okoliczne lasy należały do rodziny Stadnickich i to oni przyczynili się do założenia tu niewielkiej huty szkła, aby wykorzystać bogate zasoby drewna. Kiedy produkcja szkła przestała być rentowna, mieszkańcy zajęli się rolnictwem, co jednak nie był łatwe na mało urodzajnych ziemiach. Przed II wojną światową w Hucie Polańskiej istniało około 40 gospodarstw rolnych. Jeszcze w 1939 r. rozpoczęto budowę kamiennego kościoła. Jego konsekracja miała się odbyć w pierwszych dniach września, ale przez wybuch wojny do tego nie doszło. W wyniku pierwszych działań zbrojnych świątynia została poważnie uszkodzona. W 1944 r. w czasie działań wojennych mieszkańcy zostali wysiedleni a wieś została spalona, dlatego po zakończeniu wojny mieszkańcy przenieśli się na lepsze ziemie pozostałe po wysiedlonych Łemkach. Ruina kościoła stała do lat 90. XX w., kiedy to z inicjatywy ówczesnego proboszcza z Polan, ks. Jana Delekta i dawnych mieszkańców rozpoczęto jego odbudowę. W 1995 r. świątynia pw. św. Jana z Dukli i św. Huberta została uroczyście konsekrowana. Jak co roku, w drugą niedzielę listopada, odbył się odpust w Hucie Polańskiej z okazji św. Huberta. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ks. infułat Wiesław Szurek, a towarzyszyli mu księża: ks. prałat Jan Delekta, ks. Jan Cebulak – opiekun myśliwych, ks. Rafał Przędzik i ks. kanonik Kazimierz Płonka. We mszy św. uczestniczyło także Koło Łowieckie „Zacisze” ze sztandarem oraz liczni wierni. W czasie mszy św. chór „Cantamus” zaśpiewał pieśni: „Będę śpiewał Tobie”, „Pan jest mocą”, „Alleluja na Błoniach”, „Błogosławiony”, „Jezu w Hostii utajony”, „Laudate omnes gentes”, „Gloria Patri et Filio” i „Canticorum Iubilo”. Po mszy św. wierni udali się w procesji na pobliski cmentarz by tam pomodlić się za zmarłych. W drodze powrotnej chór odwiedził ks. Józefa Opalińskiego, który jest obecnie proboszczem w parafii Polany, a pięć lat temu był wikariuszem w Pstrągowej. Ks. Józef oprowadził nas po pięknej świątyni p.w.: Matki Bożej Częstochowskiej, gdzie zaśpiewaliśmy pieśni: „Gloria Patri et Filio” i „Canticorum Iubilo”. Zaprosił nas także na plebanię, gdzie opowiedział nam o swojej pracy. Na terenie parafii Polany znajdują się cztery świątynie: Kościół parafialny w Polanch (dawna cerkiew gr.-kat.) pw. Matki Bożej Częstochowskiej, Kościół filialny w Myscowej (dawna cerkiew gr.-kat.) pw. Matki Bożej Matki Kościoła, Kościół filialny w Olchowcu (cerkiew gr.-kat.) pw. św. Mikołaja, (własność parafii grecko-katolickiej współużytkowana przez obrządek rzymsko-katolicki) oraz Kościół filialny w Hucie Polańskiej. W świątyniach w Polanach i Olchowcu posługę duszpasterską dla wiernych obrządku greko-katolickiego pełni ksiądz grecko- katolicki.

Opublikowano News | Komentarze są wyłączone

XI Przegląd Pieśni Maryjnych „Gaude Mater Polonia” w Czudcu

26 października 2014 r. o godz. 12:30 w Sanktuarium Matki Bożej Czudeckiej odbył się XI Przegląd Pieśni Maryjnych „Gaude Mater Polonia”. Przegląd został zorganizowany przez Wójta Gminy Czudec, Parafię Świętej Trójcy w Czudcu oraz Ośrodek Kultury w Czudcu. W przeglądzie wzięło udział 5 chórów. Przegląd poprzedziła Msza święta o godz. 11:30 pod przewodnictwem proboszcza księdza Dziekana Antoniego Kocoła, na której gościem honorowym był Marszałek Województwa Podkarpackiego, Władysław Ortyl. Podczas przeglądu chóry wystąpiły w kolejności: chór „Cantamus” z Pstrągowej, połączone chóry „Deo Gloria” z Boguchwały i „Gaudium” z Mogielnicy, chór „Harfa” z Niewodnej, chór „Sokół” z Frysztaka, oraz chór „Benedictus” z Czudca. Chór „Cantamus” wykonał pieśni: „Święta Dziewico” i „Regina Coeli” Antonio Lotti. Przegląd poprowadził ks. Rafał Grzesik. Wśród gości byli: Wójt Gminy Czudec Pan Stanisław Gierlak, Starosta Strzyżowski Robert Godek a także radni. Na zakończenie połączone chóry wykonały: „Gaude Mather Polonia”.

Opublikowano News | Komentarze są wyłączone

O. Józef Witko OFM w Pstrągowej

W środę 29 października 2014 r. w godz. 17:00 – 20:00 w naszym kościele parafialnym o. Józef Witko OFM odprawi mszę św. z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie.

Opublikowano News | Komentarze są wyłączone

Instalacja nowego proboszcza ks. kanonika Kazimierza Płonki

W niedzielę 7 września 2014 r. podczas Mszy Świętej o godzinie 9:00 dokonano instalacji, czyli wprowadzenia na urząd proboszcza, księdza Kazimierza Płonki. Obrzęd ten poprowadził ksiądz dziekan dekanatu czudeckiego Antoni Kocoł. Ksiądz dziekan odczytał uroczyście dekret biskupa rzeszowskiego o ustanowieniu nowego proboszcza naszej parafii i w imieniu wszystkich kapłanów powitał nowego proboszcza. W czasie mszy św. koncelebrowanej przez ks. Antoniego Kocoła, ks. Kazimierza Płonkę i ks. Wacława Stokłosę, ks. proboszcz odmówił uroczyste wyznanie wiary przed wszystkimi wiernymi zgromadzonymi w kościele oraz złożył uroczyście przysięgę wierności sprawowania urzędu proboszcza.
W czasie mszy św. chór „Cantamus” zaśpiewał pieśni: „Pan jest mocą”, „Będę śpiewał Tobie”, „Błogosławiony” i „Gloria Patri et Filio”.
Módlmy się za naszego nowego Proboszcza i prośmy o potrzebne łaski i dary Ducha Świętego by przyczyniał się do wzrostu duchowego naszej parafii. Ks. Kazimierzowi, na trud pasterzowania, życzymy błogosławieństwa Bożego, opieki Niepokalanej Matki i wstawiennictwa patrona naszej parafii – św. Józefa.

Opublikowano News | Komentarze są wyłączone

Zmarł śp. Ks. kan. Ryszard Ozga

Z głębokim żalem informujemy,
że w piątek, 22 sierpnia, zmarł
śp. Ks. kan. Ryszard Ozga,
proboszcz naszej parafii.

Eksporta odbyła się w sobotę, 23 sierpnia, o godz. 17.00 w Pstrągowej
Pogrzeb w niedzielę, 24 sierpnia, o godz. 15.00 w Pstrągowej

Ks. Kanonik Ryszard Ozga, ur. 17.05.1953 – Jeżowe, syn Piotra i Zofii Drelich. Zdał maturę w 1972 w LO w Rudniku, studia teologiczne odbył w latach 1972-1978 w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu. Święcenia kapłańskie przyjął w katedrze w Przemyślu 04.06.1978 r. z rąk Ks. Bpa Ignacego Tokarczuka.

Pracował jako wikariusz w parafiach:
Dubiecko, 01.07.1978 – 30.06.1980
Strzyżów, 01.07.1980 – 31.07.1983
Ustrzyki Dolne, 01.08.1983 – 30.06.1985
Rzeszów – NSPJ, 01.07.1985 – 01.07.1986
Krosno-Fara, 01.07.1986 – 01.11.1987

Następnie jako proboszcz pracował w parafiach:
Desznica, 02.11.1987 – 03.09.1992
Pstrągowa, 04.09.1992 – 22.08.2014 r.

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie!

Galeria z pogrzebu >>>


Opublikowano News | Komentarze są wyłączone

XVI Przegląd Pieśni Eucharystycznej w Rzeszowie

1 czerwca 2014 r. o godz. 1600 w kościele Św. Rodziny w Rzeszowie odbył się XVI Przegląd Pieśni Eucharystycznej. Organizatorem przeglądu był parafialny chór „Sancta Familia”. Przegląd poprzedziła Msza św. w intencji chórzystów odprawiona przez ks. Ireneusza Szulca MSF opiekuna chóru „Santa Familia”. Przegląd prowadziła Barbara Matwij, prezes Chóru „Sancta Familia”. W przeglądzie wzięło udział 9 chórów: „Cantilena” Uniwersytetu Trzeciego Wieku – dyr. Roksana Kroczek, Chór Bazyliki Ojców Bernardynów – dyr. Wojciech Bednarczyk, „Cantamus” z Pstrągowej – dyr. Paweł Łącki, „Ave Maria” parafii Matki Bożej Saletyńskiej w Rzeszowie – dyr. Mieczysław Biały, „Camerata” z Soniny – dyr. Ewa Drewniak, „Credo” z parafii Wniebowzięcia NMP w Rzeszowie Zalesiu – dyr. Wojciech Bednarczyk, „Deo Gloria” z Boguchwały – dyr. Mieczysław Biały, „Gaudium” z Mogielnicy – dyr. Mieczysław Biały, „Sancta Familia” parafii Świętej Rodziny w Rzeszowie – dyr. Ludwik Sowiński. Chór „Cantamus” zaśpiewał pieśni: „Pan zstąpił z nieba” i „Jezu w Hostii utajony”. Na zakończenie połączone chóry wykonały: „Barkę” i „Laudate Dominum”.

Opublikowano News | Komentarze są wyłączone

Koncert Kolęd KSM

2 lutego 2014 r. o godz. 1000 w Kościele Parafialnym w Pstrągowej odbył się Koncert Kolęd w wykonaniu młodzieży należącej do KSM. Młodzież zaśpiewała kolędy: „A wczora z wieczora”, „Wśród nocnej ciszy”, „Kolęda dla nieobecnych” (solo Kasia Nieroda i Ewelina Noga), „Do szopy, hej pasterze”, „Przybieżeli do Betlejem”, „Anioł pasterzom mówił”, „Pójdźmy wszyscy do stajenki”, „Oj maluśki,maluśki” (solo Ewelina Noga). Kolędy zostały wykonane do akompaniamentu: na keybordzie Bartłomiej Ciosek, na perkusji Patryk Noga i na gitarze Kasia Nieroda. Ponadto w czasie mszy o godzinie 900 młodzież zaśpiewała kolędy: „Dzisiaj w Betlejem”, „Gdy śliczna Panna” (solo Kasia Nieroda i Ewelina Noga) i „Uciekali”. Młodzieżą opiekował się ks. Wacław Stokłosa.

Opublikowano News | Komentarze są wyłączone