Kolędnicy Misyjni, Pstrągowa 2021

Opublikowano Multimedia | Możliwość komentowania Kolędnicy Misyjni, Pstrągowa 2021 została wyłączona

Gazetka – BOŻE NARODZENIE 2020

Gazetka BOŻE NARODZENIE 2020

Opublikowano News | Możliwość komentowania Gazetka – BOŻE NARODZENIE 2020 została wyłączona

OGŁOSZENIE SPECJALNE

W związku z podjętymi przez władze państwowe decyzjami o nowych obostrzeniach i kolejnym ograniczeniu ilości wiernych, mogących przebywać w świątyni, Biskup Rzeszowski udzielił wszystkim wiernym dyspensy od obowiązku uczestniczenia w Mszy Świętej w niedziele i święta nakazane. Dyspensa obowiązuje do odwołania.

W naszym kościele od soboty 7 listopada może uczestniczyć w liturgii 37 osób. Uczestników liturgii obowiązuje zasłanianie ust i nosa.

Opublikowano News | Możliwość komentowania OGŁOSZENIE SPECJALNE została wyłączona

Warto obejrzeć


Strajk kobiet

Boże ratuj

Opublikowano News | Możliwość komentowania Warto obejrzeć została wyłączona

APEL PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI PRZED UROCZYSTOŚCIĄ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

Opublikowano News | Możliwość komentowania APEL PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI PRZED UROCZYSTOŚCIĄ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH została wyłączona

Różaniec do Granic Nieba

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus,

Eminencje, Ekscelencje, Najdostojniejsi Księża Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi,
Drodzy Bracia w Chrystusowym Kapłaństwie,
Osoby Życia Konsekrowanego,

Różaniec do Granic Nieba zaczyna się już niedługo, w Uroczystość Wszystkich Świętych.

Zaczynamy 01.11. w Uroczystość Wszystkich Świętych, kończymy po oktawie 08.11.
Modlimy się przynajmniej raz, a najlepiej codziennie modlitwą, którą można znaleźć na stronie www.rozaniecdogranic.pl.

Modlitwa składa się z 4 części:
1. do Boga Ojca – przepraszamy za wszystkie grzechy przeciwko dzieciom nienarodzonym,
2. kierujemy modlitwę do dzieci – przepraszamy i prosimy o modlitwę.
3. odmawiamy psalm 51, psalm pokutny
4. odmawiamy co najmniej jedną część różańca, najlepiej tajemnice bolesne.

Modlitwę (imprimatur 5375/2020) można znaleźć pod tym linkiem:

https://rozaniecdogranic.pl/modlitwa

Zachęcamy także, by wzorem jednej z diecezji dołączyć do wszystkich Mszy Świętych sprawowanych w czasie oktawy następującą intencję:

Przepraszając Wszechmogącego Boga – Dawcę Życia za odbieranie życia dzieciom przed ich narodzeniem, za co wszyscy jako pokolenie ponosimy odpowiedzialność, stajemy w poczuciu winy także wobec tych dzieci i – przepraszając,
że nie pozwoliliśmy, by się narodziły i przeżyły własny czas ziemskiego życia

– Bożemu miłosierdziu je zawierzamy i o chwałę nieba dla nich prosimy.
Dzieci zmarłe przed narodzeniem, których istnienie było przyjęte z wiarą
i radością, a które zmarły z przyczyn naturalnych zanim jeszcze były ochrzczone, zanurzamy również w Miłosiernym Sercu Jezusowym,
prosząc dla nich o chwałę nieba.”

Prosimy – ogłaszajcie w danych Wam pod opiekę parafiach diecezjach powszechną mobilizację modlitewną.

Maryjo Królowo Polski, módl się za nami,
Organizatorzy Różańca do Granic

Opublikowano News | Możliwość komentowania Różaniec do Granic Nieba została wyłączona

INFORMACJA PENITENCJANI APOSTOLSKIEJ DOTYCZĄCA ZYSKANIA ODPUSTÓW

Penitencjaria Apostolska zdecydowała, że aby zapewnić bezpieczeństwo wiernych w czasie epidemii, odpust zupełny dla osób nawiedzających cmentarz i modlących się za zmarłych przez poszczególne osiem dni, zwykle ustanowiony jedynie na dni od 1 do 8 listopada, może być przeniesiony na inne osiem dni listopada.
Dni te, dowolnie wybrane przez poszczególnych wiernych, mogą być od siebie oddzielone. Również odpust zupełny związany z dniem 2 listopada – wspomnieniem wszystkich wiernych zmarłych dla tych, którzy pobożnie nawiedzają kaplicę lub cmentarz i odmawiają tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, może być przeniesiony na inny dzień listopada, dowolnie wybrany przez poszczególnych wiernych.

Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, na przykład ze względu na zakazy gromadzenia się licznych wiernych w miejscach świętych, będą mogli uzyskać odpust zupełny, jeśli tylko będą się łączyć duchowo z wiernymi, którzy pobożnie nawiedzają miejsca święte oraz jeśli wykluczą wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mają intencję – kiedy to tylko będzie możliwe – spełnić trzy zwyczajne warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa
w intencjach Ojca Świętego). Te osoby, aby uzyskać odpust zupełny powinny odmówić pobożnie modlitwy za zmarłych przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny (na przykład jutrznię i nieszpory z oficjum Liturgii godzin za zmarłych, Różaniec, Koronkę do Bożego Miłosierdzia i inne modlitwy za zmarłych bliskich ich sercu); podjąć medytacyjną lekturę jednego z fragmentów Ewangelii z liturgii za zmarłych lub też wypełnić uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu swoich cierpień.

Opublikowano News | Możliwość komentowania INFORMACJA PENITENCJANI APOSTOLSKIEJ DOTYCZĄCA ZYSKANIA ODPUSTÓW została wyłączona

WAŻNA INFORMACJA

W związku z najnowszymi decyzjami władz państwowych zaostrzającymi reżim sanitarny Biskup Rzeszowski przekazuje następujące wytyczne, do których należy się stosować:

1. Wszyscy mają obowiązek respektować ograniczenia dotyczące liczby wiernych mogących przebywać
w danej świątyni.

2. Osoby chore, starsze i zagrożone nie mają obowiązku uczestniczenia we Mszy Świętej w niedziele i święta nakazane.

3. Osoby zdrowe, które pozostają aktywne zawodowo i wypełniają swoje obowiązki w dni powszednie, co do zasady nie są zwolnione z obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele i święta.

4. Wierni, którzy z różnych przyczyn nie są w stanie spełnić obowiązku niedzielnego (np. z powodu zbyt małej liczby miejsc dostępnych w kościele), powinni postarać się uczestniczyć w Eucharystii w dzień powszedni lub przynajmniej poświęcić odpowiednią ilość czasu na adorację eucharystyczną.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16.10.2020 r. (Dz.U. 2020, poz. 1829) należy przestrzegać następujących zasad:

1. W strefie żółtej w kościele może przebywać 1 osoba na 4 metry kw. całkowitej powierzchni, nie licząc osób sprawujących kult oraz osób posługujących (ministranci, organista, kościelny itp.).

2. W strefie czerwonej – 1 osoba na 7 metrów kw. na tych samych zasadach, co powyżej – dotyczy naszej parafii. W naszym kościele może przebywać jednocześnie 73 osoby nie licząc służby liturgicznej. W kościele wierni mają zachowywać dystans 1,5 m osoba od osoby oraz zakrywać usta
i nos (z wyjątkiem sprawujących kult)
.

3. Osoby biorące udział w nabożeństwie poza kościołem (na zewnątrz) mają obowiązek zachować dystans
1,5 m oraz zakrywać usta i nos. Liczba uczestników nie jest ograniczona.

4. Przepisy te obowiązują także przy pogrzebach, ślubach oraz na cmentarzach.

Opublikowano News | Możliwość komentowania WAŻNA INFORMACJA została wyłączona