Koncert Kolęd KSM

2 lutego 2014 r. o godz. 1000 w Kościele Parafialnym w Pstrągowej odbył się Koncert Kolęd w wykonaniu młodzieży należącej do KSM. Młodzież zaśpiewała kolędy: „A wczora z wieczora”, „Wśród nocnej ciszy”, „Kolęda dla nieobecnych” (solo Kasia Nieroda i Ewelina Noga), „Do szopy, hej pasterze”, „Przybieżeli do Betlejem”, „Anioł pasterzom mówił”, „Pójdźmy wszyscy do stajenki”, „Oj maluśki,maluśki” (solo Ewelina Noga). Kolędy zostały wykonane do akompaniamentu: na keybordzie Bartłomiej Ciosek, na perkusji Patryk Noga i na gitarze Kasia Nieroda. Ponadto w czasie mszy o godzinie 900 młodzież zaśpiewała kolędy: „Dzisiaj w Betlejem”, „Gdy śliczna Panna” (solo Kasia Nieroda i Ewelina Noga) i „Uciekali”. Młodzieżą opiekował się ks. Wacław Stokłosa.

Opublikowano News | Komentarze są wyłączone

Koncert Kolęd w Bratkowicach

26 stycznia 2014 r. o godz. 1750 w Kościele Parafialnym pw. Św. Jana Chrzciciela w Bratkowicach odbył się Koncert Kolęd, w którym wystąpiły trzy chóry: Chór „Cantus” przy GCSiR w Trzcianie, Chór „Cantamus” z Pstrągowej i Chór Męski z Bratkowic. Chór „Cantamus” wykonał kolędy: „Przybieżeli do Betlejem”, „Święta Panienka” i „Wesołą nowinę”, gdzie solo zaśpiewała Magdalena Czarnik, „Za Gwiazdą” i „Jasna Panna”. Chórowi akompaniował na organach Krzysztof Kut. Na zakończenie chóry wykonały wspólnie „Bóg się rodzi” do akompaniamentu Krzysztofa Kuta i pod dyrekcją Pawła Łąckiego. Koncert prowadził Adam Majka, dyrektor GCKSiR.

Opublikowano News | Komentarze są wyłączone

IX Przegląd Kolędowy w Tyczynie „Pójdźmy wszyscy do stajenki”

19 stycznia 2014 r. o godz. 1715 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Tyczynie im. K. Sobczyk odbył się IX Przegląd Kolędowy „Pójdźmy wszyscy do stajenki”. W przeglądzie wzięło udział 10 chórów: Dziecięco-Młodzieżowe Stowarzyszenie Śpiewacze „Sancta Musica” w Tyczynie, Chór „Cantamus” Parafii Św. Józefa Robotnika w Pstrągowej, Męski Chór Kameralny Centrum Kultury Gminy Markowa, Chór „Camerata” z Soniny, Chór Kameralny z Kielnarowej, Chór „Sancta Familia” Parafii Św. Rodziny w Rzeszowie, Chór „Michael” Parafii św. Michała Archanioła w Rzeszowie, Strażacki Chór „Feyer-Tone” z Dulczy Małej, Chór „Cantilena” Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Chór „Sancta Catarina” Parafii Św. Trójcy i Św. Katarzyny w Tyczynie. Chór „Cantamus” wykonał dwie kolędy: „W żłobie leży” i „Dzisiaj w Betlejem”. Na zakończenie połączone chóry pod dyrekcją pana Andrzeja Szypuły wykonały kolędy: „Tryumfy Króla Niebieskiego” i „Pójdźmy wszyscy do stajenki”. Organizatorami przeglądu byli: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Tyczynie im. K. Sobczyk i Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej Parafia p.w. Św. Trójcy i Św. Katarzyny w Tyczynie. Dyrektorem artystycznym przeglądu był pan Andrzej Szypuła. Przegląd prowadziła pani Zofia Matys.

Opublikowano News | Komentarze są wyłączone

IV Międzygminny Przegląd Kolęd i Pastorałek w Trzcianie

11 stycznia 2014 r. o godz. 1700 w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji gminy Świlcza z/s w Trzcianie odbył się IV Międzygminny Przegląd Kolęd i Pastorałek. Jego inicjatorami i twórcami są dyrektor GCKSiR Adam Majka i artystyczny kierownik koncertu, Roman Olszowy. Patronat honorowy przyjął Wójt Gminy Świlcza, Wojciech Wdowik. W Przeglądzie wzięło udział osiem zespołów: Kapela Młodzieżowa „Młoda Olsza”, Chór Mieszany „Gamma” parafii Świlcza, Chór Męski z parafii p.w. św. Jana w Bratkowicach, Chór Mieszany ”Kantylena” z parafii p.w. św. Józefa Kalasancjusza – Rzeszów – Wilkowyja, Zespół wokalno-instrumentalny Silver Tone, Chór Mieszany „Cantamus” z parafii p.w. św. Józefa Robotnika w Pstrągowej, Chór Mieszany „Emmanuel” z parafii p.w. św. Judy Tadeusza w Rzeszowie oraz Chór Mieszany „Cantus” parafii Trzciana. Chór „Cantamus” zaśpiewał kolędy: „W żłobie leży”, „Przybieżeli do Betlejem” i „Wesołą nowinę”. Na zakończenie połączone chóry wykonały: „Do szopy hej pasterze”, „Gdy się Chrystus rodzi” i „Bóg się rodzi” pod dyrekcją Romana Olszowy.

Opublikowano News | Komentarze są wyłączone

VI Koncert Bożonarodzeniowy „BÓG SIĘ RODZI”

5 stycznia 2014 r. o godz. 1600w Kościele Parafialnym w Pstrągowej odbył się VI Koncert Bożonarodzeniowy „Bóg się rodzi”, którego organizatorem byli: chór parafialny „Cantamus”, na czele z dyrygentem Pawłem Łąckim oraz Parafia Pstrągowa. Patronat honorowy nad koncertem objął starosta strzyżowski Robert Godek.

Swoją obecnością zaszczycili: ks. dziekan Antoni Kocoł, proboszcz parafii p.w. Świętej Trójcy w Czudcu, Robert Godek, starosta strzyżowski, Jan Stodolak, wicestarosta strzyżowski, Stanisław Gierlak – Wójt Gminy Czudec, Marek Jurzysta, Przewodniczący Rady Powiatu, Marian Złotek, członek Rady Powiatu w Strzyżowie, Wacław Szary, Radny Powiatu Strzyżowskiego, Marek Szorc, Radny Powiatu Strzyżowskiego oraz Lucyna Janaś, Dyrektor Ośrodka Kultury w Czudcu.

W zapadającym zmroku, w raczej jesiennej scenerii przez brak śniegu, przy Stajence Betlejemskiej rozświetlonej ciepłym światłem, przy blasku choinkowych świateł, zabrzmiała majestatycznie kolęda „Bóg się rodzi”, którą na organach zagrał Krzysztof Kut a zaśpiewali wszyscy wspólnie. Następnie wszystkich zebranych powitał ks. proboszcz Ryszard Ozga a potem Janusz Dobek przedstawił uczestników koncertu czyli kwartet smyczkowy w składzie: Radosław Środoń – I skrzypce, Katarzyna Szetela – II skrzypce, Hubert Tejchma – altówka, Joanna Paluch – wiolonczela, scholę parafii Werynia, chór „Cantamus” oraz akompaniującego im na organach Krzysztofa Kuta a także młodzież Zespołu Szkół w Pstrągowej.

W tym roku koncert składał się z dwóch części. W pierwszej młodzież przygotowana przez panią Barbarę Pilarz opowiedziała o zwiastowaniu i wysłaniu pasterzy do Betlejem a kwartet smyczkowy wykonał trzy utwory: „Arię na strunę G” J. S. Bacha, „Kanon D-dur” Johanna Pachelbela i „Ave Maria” Schuberta. W drugiej części najpierw połączone chór i schola zaśpiewały „Wśród nocnej ciszy” do akompaniamentu Krzysztofa Kuta. Następnie zabrzmiały „Cicha noc”, gdzie solo zaśpiewała Magdalena Czarnik i „Wesoła nowina”, gdzie solo zaśpiewał Maksymilian Pyra. Kwartet smyczkowy wykonał „Marzenie” Schumana. Dalej schola z Weryni zaśpiewała: „Anioł pasterzom mówił”, „Jezus malusieńki”, „Hola, hola” i „Dywnaja nowina”. Kwartet smyczkowy wykonał „Ave Maria” J.S. Bacha. Następnie chór „Cantamus” zaśpiewał a cappella „W żłobie leży”, „Święta Panienka” do akompaniamentu Krzysztofa Kuta, a cappella „W żłobku na sianie” i „Za Gwiazdą” z akompaniamentem. Kwartet smyczkowy wykonał „Adagio” Albinoniego. Z kolei chór z Weryni zaśpiewał: „Zaśnij Dziecino”, „Pasterze mili” i „Nuż my dziś krześcijanie”. Kwartet smyczkowy wykonał „Obój Gabriela” E. Moriconne. Dalej chór „Cantamus” zaśpiewał „Jasna Panna” z akompaniamentem i a capella „Przybieżeli do Betlejem”. Następnie połączone chór i schola wykonały „Panis Angelicus”, gdzie solo zaśpiewała Magdalena Czarnik a akompaniował Krzysztof Kut oraz „Dzisiaj w Betlejem” do akompaniamentu Krzysztofa Kuta i kwartetu smyczkowego.

W finale chór „Cantamus” i schola wykonały hymn bożonarodzeniowy „Adeste Fideles”, gdzie solo zaśpiewała Magdalena Czarnik z akompaniamentem organów i kwartetu smyczkowego . Wszyscy wykonawcy otrzymali gromkie brawa na stojąco.

Prowadzący koncert, pan Janusz Dobek, instruktor GOK-u w Czudcu, podziękował wszystkim wykonawcom, którzy jeszcze raz zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Szczególne podziękowania należały się sponsorom: Ranczo Pstrągowa, OPTeam S.A. Systemy Informatyczne, Bankowi Spółdzielczemu w Strzyżowie, Wójtowi Gminy Czudec, panu Marianowi Złotkowi, Starostwu Powiatowemu w Strzyżowie, Omega Czudec Firmie Wielobranżowej, G.S. Czudec oraz Krystynie i Józefowi Bożek Następnie głos zabrał ks. proboszcz Ryszard Ozga, który podziękował wszystkim wykonawcom za piękne, duchowe przeżycia oraz wręczył występującym artystom podziękowania. Uczestnicy koncertu oraz zaproszeni goście zostali poproszeni do Domu Ludowego na gorącą herbatę.

Opublikowano News | Komentarze są wyłączone

VII Patriotyczne Spotkania Chóralne „Z pieśnią ku wolności” w Dobrzechowie

11 listopada 2013 roku o godz. 16:00 w kościele parafialnym pw. Św. Stanisława BM w Dobrzechowie odbyły się VII Patriotyczne Spotkania Chóralne „Z pieśnią ku wolności”. Spotkania zostały zorganizowane przez Starostwo Powiatowe w Strzyżowie przy wsparciu Parafii pw. Św. Stanisława BM w Dobrzechowie pod kierownictwem artystycznym pana Andrzeja Szypuły. W Spotkaniach wzięło udział siedem zespołów: Parafialna Orkiestra Dęta z Gwoźnicy Górnej pod dyrekcją kapelmistrza Mariana Boska, chór „Harfa” z Niewodnej – dyr. Tomasz Irzyk, chór „Echo” z Wiśniowej – dyr. Władysław Pelewicz, chór „Karolinka” i chór „Sanctus” z Gogołowa – dyr. Kazimierz Jantoń, chór „Cantamus” z Pstrągowej – dyr. Paweł Łącki oraz chór „Magnificat” z Dobrzechowa – dyr. Andrzej Banek. Chór „Cantamus” zaśpiewał pieśni: „Cześć Polskiej ziemi” i „Panis Angelicus”, w której partie solowe zaśpiewała Magda Czarnik a akompaniował jej Krzysztof Kut.. Na zakończenie połączone chóry pod dyrekcją pana Andrzeja Banka, wykonały dwie pieśni: „Wojenko, wojenko” i „Przybyli ułani pod okienko”.

Opublikowano News | Komentarze są wyłączone

Obchody Święta Niepodległości

10 listopada 2013 r. w Pstrągowej miały miejsce Obchody Święta Niepodległości połączone z 70 rocznicą pacyfikacji wsi Pstrągowa. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. o godz. 11:00 w kościele parafialnym w Pstrągowej. Uczestniczyły w niej poczty sztandarowe Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Czudec, poczet sztandarowy Zespołu Szkół w Pstrągowej, oddział ZS STRZELEC OSW w Strzyżowie z pocztem sztandarowym, władze gminne, powiatowe, rodziny pomordowanych oraz mieszkańcy Pstrągowej. W czasie mszy św. chór „Cantamus” zaśpiewał pieśni: „Pan jest mocą”, „Błogosławiony” oraz „Jezu w Hostii utajony”. Po mszy św. rozpoczęła się część artystyczna. Najpierw chór „Cantamus” zaśpiewał trzy pieśni patriotyczne: „Wojenko, wojenko”, „Przybyli ułani” i „O mój rozmarynie”. Następnie młodzież z Zespołu Szkół w Pstrągowej przedstawiła wzruszający montaż słowno-muzyczny „Tej co nie zginęła” o patriotyzmie i ojczyźnie, przygotowany przez panią Barbarę Pilarz. Następnie chór „Cantamus” wykonał dwie pieśni: „Cześć Polskiej ziemi” i „Gaude Mater Polonia”. Dalej pan Marian Złotek wygłosił referat „Pstrągowa i Gmina Czudec w okresie okupacji”, w którym przedstawił codzienne życie w okresie okupacji, przebieg pacyfikacji Pstrągowej i nakreślił tło historyczne tego okresu. Podczas pacyfikacji Pstrągowej, przeprowadzonej przez gestapo i granatową policję 12 czerwca 1943 r. zamordowano 11 osób: Kazimierza Kozę, Matusza Kobyrę, Antoniego Tobiasz, Jana Bełcha, Ferdynanda Pytko, Stanisława Jamroga, Józefa Iskrzyckiego, Józefę Stec oraz Anielę i Jana Nogów oraz ich 18 – letnią córkę Józefę. Następnie wszyscy przeszli pod pomnik upamiętniający ofiary pacyfikacji i tu odbyła się dalsza część uroczystości. Przy pomniku wartę pełnili członkowie oddziału Strzelec. Najpierw odśpiewano hymn państwowy a następnie głos zabrał Przewodniczący obchodów 70 – rocznicy pacyfikacji Pan Józef Iskrzycki. Dalej odbył się Apel Poległych, który poprowadził pan Roman Głowacki. Potem ofiary uczczono minutą ciszy, chór „Cantamus” odśpiewał „Rotę” a następnie wiązanki kwiatów pod pomnikiem złożyły delegacje władz gminnych, powiatowych, rodzin pomordowanych i szkoły.

Opublikowano News | Komentarze są wyłączone

X Przegląd Pieśni Maryjnych „Gaude Mater Polonia” w Czudcu

20 października 2013 r. o godz. 1230 w Sanktuarium Matki Bożej Czudeckiej odbył się X Przegląd Pieśni Maryjnych „Gaude Mater Polonia”. Przegląd został zorganizowany przez Parafię Świętej Trójcy w Czudcu oraz Ośrodek Kultury w Czudcu. W przeglądzie wzięło udział 5 chórów. Przegląd poprzedziła Msza święta o godz. 1130 pod przewodnictwem proboszcza księdza Dziekana Antoniego Kocoła. Podczas przeglądu chóry wystąpiły w kolejności: schola gregoriańska, którą utworzyli panowie wchodzący w skład chóru „Cantamus” z Pstrągowej, chór „Cantamus” z Pstrągowej, chór „Harfa” z Niewodnej, chór „Sokół” z Frysztaka, połączone chóry „Deo Gloria” z Boguchwały i „Gaudium” z Mogielnicy oraz chór „Benedictus” z Czudca. Schola gregoriańska wykonała pieśni: „Ave Maria dratia plena” i „Ave Regina caelorum” a chór „Cantamus”: „Bądź pozdrowiona” i „Maryjo, Tyś naszą nadzieją”. Przegląd poprowadziła wspaniale pani Maria Stawarz. Na zakończenie połączone chóry wykonały: „Gaude Mater Polonia”.

Opublikowano News | Komentarze są wyłączone