O. Józef Witko OFM w Pstrągowej

W środę 29 października 2014 r. w godz. 17:00 – 20:00 w naszym kościele parafialnym o. Józef Witko OFM odprawi mszę św. z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie.

Opublikowano News | Komentarze są wyłączone

Instalacja nowego proboszcza ks. kanonika Kazimierza Płonki

W niedzielę 7 września 2014 r. podczas Mszy Świętej o godzinie 9:00 dokonano instalacji, czyli wprowadzenia na urząd proboszcza, księdza Kazimierza Płonki. Obrzęd ten poprowadził ksiądz dziekan dekanatu czudeckiego Antoni Kocoł. Ksiądz dziekan odczytał uroczyście dekret biskupa rzeszowskiego o ustanowieniu nowego proboszcza naszej parafii i w imieniu wszystkich kapłanów powitał nowego proboszcza. W czasie mszy św. koncelebrowanej przez ks. Antoniego Kocoła, ks. Kazimierza Płonkę i ks. Wacława Stokłosę, ks. proboszcz odmówił uroczyste wyznanie wiary przed wszystkimi wiernymi zgromadzonymi w kościele oraz złożył uroczyście przysięgę wierności sprawowania urzędu proboszcza.
W czasie mszy św. chór „Cantamus” zaśpiewał pieśni: „Pan jest mocą”, „Będę śpiewał Tobie”, „Błogosławiony” i „Gloria Patri et Filio”.
Módlmy się za naszego nowego Proboszcza i prośmy o potrzebne łaski i dary Ducha Świętego by przyczyniał się do wzrostu duchowego naszej parafii. Ks. Kazimierzowi, na trud pasterzowania, życzymy błogosławieństwa Bożego, opieki Niepokalanej Matki i wstawiennictwa patrona naszej parafii – św. Józefa.

Opublikowano News | Komentarze są wyłączone

Zmarł śp. Ks. kan. Ryszard Ozga

Z głębokim żalem informujemy,
że w piątek, 22 sierpnia, zmarł
śp. Ks. kan. Ryszard Ozga,
proboszcz naszej parafii.

Eksporta odbyła się w sobotę, 23 sierpnia, o godz. 17.00 w Pstrągowej
Pogrzeb w niedzielę, 24 sierpnia, o godz. 15.00 w Pstrągowej

Ks. Kanonik Ryszard Ozga, ur. 17.05.1953 – Jeżowe, syn Piotra i Zofii Drelich. Zdał maturę w 1972 w LO w Rudniku, studia teologiczne odbył w latach 1972-1978 w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu. Święcenia kapłańskie przyjął w katedrze w Przemyślu 04.06.1978 r. z rąk Ks. Bpa Ignacego Tokarczuka.

Pracował jako wikariusz w parafiach:
Dubiecko, 01.07.1978 – 30.06.1980
Strzyżów, 01.07.1980 – 31.07.1983
Ustrzyki Dolne, 01.08.1983 – 30.06.1985
Rzeszów – NSPJ, 01.07.1985 – 01.07.1986
Krosno-Fara, 01.07.1986 – 01.11.1987

Następnie jako proboszcz pracował w parafiach:
Desznica, 02.11.1987 – 03.09.1992
Pstrągowa, 04.09.1992 – 22.08.2014 r.

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie!

Galeria z pogrzebu >>>


Opublikowano News | Komentarze są wyłączone

XVI Przegląd Pieśni Eucharystycznej w Rzeszowie

1 czerwca 2014 r. o godz. 1600 w kościele Św. Rodziny w Rzeszowie odbył się XVI Przegląd Pieśni Eucharystycznej. Organizatorem przeglądu był parafialny chór „Sancta Familia”. Przegląd poprzedziła Msza św. w intencji chórzystów odprawiona przez ks. Ireneusza Szulca MSF opiekuna chóru „Santa Familia”. Przegląd prowadziła Barbara Matwij, prezes Chóru „Sancta Familia”. W przeglądzie wzięło udział 9 chórów: „Cantilena” Uniwersytetu Trzeciego Wieku – dyr. Roksana Kroczek, Chór Bazyliki Ojców Bernardynów – dyr. Wojciech Bednarczyk, „Cantamus” z Pstrągowej – dyr. Paweł Łącki, „Ave Maria” parafii Matki Bożej Saletyńskiej w Rzeszowie – dyr. Mieczysław Biały, „Camerata” z Soniny – dyr. Ewa Drewniak, „Credo” z parafii Wniebowzięcia NMP w Rzeszowie Zalesiu – dyr. Wojciech Bednarczyk, „Deo Gloria” z Boguchwały – dyr. Mieczysław Biały, „Gaudium” z Mogielnicy – dyr. Mieczysław Biały, „Sancta Familia” parafii Świętej Rodziny w Rzeszowie – dyr. Ludwik Sowiński. Chór „Cantamus” zaśpiewał pieśni: „Pan zstąpił z nieba” i „Jezu w Hostii utajony”. Na zakończenie połączone chóry wykonały: „Barkę” i „Laudate Dominum”.

Opublikowano News | Komentarze są wyłączone

Koncert Kolęd KSM

2 lutego 2014 r. o godz. 1000 w Kościele Parafialnym w Pstrągowej odbył się Koncert Kolęd w wykonaniu młodzieży należącej do KSM. Młodzież zaśpiewała kolędy: „A wczora z wieczora”, „Wśród nocnej ciszy”, „Kolęda dla nieobecnych” (solo Kasia Nieroda i Ewelina Noga), „Do szopy, hej pasterze”, „Przybieżeli do Betlejem”, „Anioł pasterzom mówił”, „Pójdźmy wszyscy do stajenki”, „Oj maluśki,maluśki” (solo Ewelina Noga). Kolędy zostały wykonane do akompaniamentu: na keybordzie Bartłomiej Ciosek, na perkusji Patryk Noga i na gitarze Kasia Nieroda. Ponadto w czasie mszy o godzinie 900 młodzież zaśpiewała kolędy: „Dzisiaj w Betlejem”, „Gdy śliczna Panna” (solo Kasia Nieroda i Ewelina Noga) i „Uciekali”. Młodzieżą opiekował się ks. Wacław Stokłosa.

Opublikowano News | Komentarze są wyłączone

Koncert Kolęd w Bratkowicach

26 stycznia 2014 r. o godz. 1750 w Kościele Parafialnym pw. Św. Jana Chrzciciela w Bratkowicach odbył się Koncert Kolęd, w którym wystąpiły trzy chóry: Chór „Cantus” przy GCSiR w Trzcianie, Chór „Cantamus” z Pstrągowej i Chór Męski z Bratkowic. Chór „Cantamus” wykonał kolędy: „Przybieżeli do Betlejem”, „Święta Panienka” i „Wesołą nowinę”, gdzie solo zaśpiewała Magdalena Czarnik, „Za Gwiazdą” i „Jasna Panna”. Chórowi akompaniował na organach Krzysztof Kut. Na zakończenie chóry wykonały wspólnie „Bóg się rodzi” do akompaniamentu Krzysztofa Kuta i pod dyrekcją Pawła Łąckiego. Koncert prowadził Adam Majka, dyrektor GCKSiR.

Opublikowano News | Komentarze są wyłączone

IX Przegląd Kolędowy w Tyczynie „Pójdźmy wszyscy do stajenki”

19 stycznia 2014 r. o godz. 1715 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Tyczynie im. K. Sobczyk odbył się IX Przegląd Kolędowy „Pójdźmy wszyscy do stajenki”. W przeglądzie wzięło udział 10 chórów: Dziecięco-Młodzieżowe Stowarzyszenie Śpiewacze „Sancta Musica” w Tyczynie, Chór „Cantamus” Parafii Św. Józefa Robotnika w Pstrągowej, Męski Chór Kameralny Centrum Kultury Gminy Markowa, Chór „Camerata” z Soniny, Chór Kameralny z Kielnarowej, Chór „Sancta Familia” Parafii Św. Rodziny w Rzeszowie, Chór „Michael” Parafii św. Michała Archanioła w Rzeszowie, Strażacki Chór „Feyer-Tone” z Dulczy Małej, Chór „Cantilena” Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Chór „Sancta Catarina” Parafii Św. Trójcy i Św. Katarzyny w Tyczynie. Chór „Cantamus” wykonał dwie kolędy: „W żłobie leży” i „Dzisiaj w Betlejem”. Na zakończenie połączone chóry pod dyrekcją pana Andrzeja Szypuły wykonały kolędy: „Tryumfy Króla Niebieskiego” i „Pójdźmy wszyscy do stajenki”. Organizatorami przeglądu byli: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Tyczynie im. K. Sobczyk i Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej Parafia p.w. Św. Trójcy i Św. Katarzyny w Tyczynie. Dyrektorem artystycznym przeglądu był pan Andrzej Szypuła. Przegląd prowadziła pani Zofia Matys.

Opublikowano News | Komentarze są wyłączone

IV Międzygminny Przegląd Kolęd i Pastorałek w Trzcianie

11 stycznia 2014 r. o godz. 1700 w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji gminy Świlcza z/s w Trzcianie odbył się IV Międzygminny Przegląd Kolęd i Pastorałek. Jego inicjatorami i twórcami są dyrektor GCKSiR Adam Majka i artystyczny kierownik koncertu, Roman Olszowy. Patronat honorowy przyjął Wójt Gminy Świlcza, Wojciech Wdowik. W Przeglądzie wzięło udział osiem zespołów: Kapela Młodzieżowa „Młoda Olsza”, Chór Mieszany „Gamma” parafii Świlcza, Chór Męski z parafii p.w. św. Jana w Bratkowicach, Chór Mieszany ”Kantylena” z parafii p.w. św. Józefa Kalasancjusza – Rzeszów – Wilkowyja, Zespół wokalno-instrumentalny Silver Tone, Chór Mieszany „Cantamus” z parafii p.w. św. Józefa Robotnika w Pstrągowej, Chór Mieszany „Emmanuel” z parafii p.w. św. Judy Tadeusza w Rzeszowie oraz Chór Mieszany „Cantus” parafii Trzciana. Chór „Cantamus” zaśpiewał kolędy: „W żłobie leży”, „Przybieżeli do Betlejem” i „Wesołą nowinę”. Na zakończenie połączone chóry wykonały: „Do szopy hej pasterze”, „Gdy się Chrystus rodzi” i „Bóg się rodzi” pod dyrekcją Romana Olszowy.

Opublikowano News | Komentarze są wyłączone